«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tuomi Logistiikka Oy : Kuulokojeet ja kuulokojeiden tarvikkeet

29.05.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-012288
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 101-230535
Tarjoukset 20.08.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=178447&tpk=7c1e138c-2877-47ec-b6e6-0bd2ab2b1e60

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postiosoite:Tursonkatu 4
Postinumero:33540
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Taina Kyyhkynen
Puhelin:+358 401702189
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tuomi Logistiikka Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722581-6
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuomilogistiikka.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0818235-5
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.khshp.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Tekme Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2145554-9
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Kanta-Häme (FI1C2)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tekme.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0826597-8
Postiosoite:Teiskontie 35
Postinumero:33520
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.pshp.fi/fi-FI

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Istekki Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2292633-0
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:taina.kyyhkynen@tuomilogistiikka.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.istekki.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tuomilogistiikka?id=178447&tpk=7c1e138c-2877-47ec-b6e6-0bd2ab2b1e60
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuulokojeet ja kuulokojeiden tarvikkeet
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuulolaitteet. (33185000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tuomi Logistiikka Oy kilpailuttaa kuulokojeet ja niiden tarvikkeet Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien; Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirien alueelle lukuun ottamatta Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriä ja Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymää. Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta. Sopimukseen sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiokautta. Sopimuksen arvioitu alkamisajankohta on joulukuu 2018. Puitejärjestelyyn valitaan neljä vertailuhinnaltaan halvimman tarjouksen tehnyttä eri toimittajaa. Käyttöön valittavat tuotteet valitaan valittujen toimittajien tarjousvertailuun tarjotuista kuulokojeista. Tilaaja on sitoutunut ostamaan tarjousvertailussa olevia kojeita 1200 kpl/toimittaja/vuosi. Hankinnassa mukana olevilla yksiköillä on kuitenkin oikeus valita sopimustoimittajan tuotevalikoimasta potilaalle soveltuvimmat kuulokojeet ja tarvikkeet käyttöön. Tämä on kuvattu tarkemmin kohdassa muut asiat ja sopimusluonnoksella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4100000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuulolaitteet. (33185000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintasopimuksella hankintoja tehdään Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiireille sekä näiden omistaja- ja jäsenkunnille. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin sekä sen omistaja- ja jäsenkuntien puolesta hankinnat tekee Tuomi Logistiikka Oy. Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin sekä sen omistaja- ja jäsenkuntien puolesta hankintoja voi tehdä myös Tekme Oy. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on ulkoistanut laitteiden huollon ja kunnossapidon Istekki Oy:lle. Laitetoimittaja sitoutuu järjestämään teknisen tuen, koulutuksen, varaosatoimitukset sekä muut tarjouspyynnössä huoltoa koskevat asiat yhdessä tilaajan ja Istekki Oy:n kanssa. Laitteistoa koskeva mahdollinen takuuajan jälkeinen huolto- ja ylläpitosopimus solmitaan Istekki Oy:n kanssa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu0
Hinta 100
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimukseen sisältyy kaksi yhden (1) vuoden optiomahdollisuutta. Päätös optiokausien käyttöönotosta tehdään toimittajakohtaisesti. Optiokauden käyttöönoton edellytysten arvioinnissa huomioidaan muun muassa sopimuskauden aikaiset sopimusrikkeet, asiakaspalautteet, yhteistyö tilaajan ja toimittajan välillä, tilaajan taloudelliset resurssit ja muut arvioinnissa huomioon otettavat olennaiset seikat.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttöön otosta sopimustoimittajalle ennen sopimuskauden päättymistä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuulokojeet ovat osa lääkinnällistä kuntoutusta, joten hankintayksikön tulee saada riittävän monipuolinen valikoima, joka vastaa mahdollisimman hyvin yksilöllisiä asiakastarpeita. Koska hankinnan kohteena on lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineenä asiakkaalle yksilöllisen tarpeen mukaan lainattava apuväline, sopimuskauden aikaisissa tilauksissa ja valinnassa useamman valittujen sopimustoimittajien tuotteiden välillä huomioidaan käyttäjän tarpeet. Apuvälineen hankintaan vaikuttavat mm. asiakkaan kuulonalenema, erityistarpeet, toimintakyky- ja ympäristö. Koska kohteena ovat lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet, niiden loppukäyttäjien osalta, joille vammasta tai sairauden laadusta johtuen ei sopimustoimittajilta löydy yksilöllisesti määriteltävien tarpeiden mukaista apuvälinettä, tilaajalla on oikeus hankkia tarvittava apuväline muualta kuin sopimustoimittajilta.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.8.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:21.8.2018 09:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
28.5.2018
«« Takaisin