«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Air Navigation Services Finland Oy : Lennonvarmistuksen ensisijaisen WAN-tietoliikenneyhteyskokonaisuuden jatkosopimus

13.06.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-012032
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 112-255986

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Air Navigation Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:PL157
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:ans@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ansfinland.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Lennonvarmistuksen ensisijaisen WAN-tietoliikenneyhteyskokonaisuuden jatkosopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut. (64210000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

ANS Finlandin nykyisessä käytössä olevan ensisijaisen aikajakoisen TDM WAN-tietoliikenneyhteyskokonaisuuden jatkosopimus vuoden 2021 loppuun saakka.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

ANS Finlandin nykyisessä käytössä olevan ensisijaisen aikajakoisen TDM WAN-tietoliikenneyhteyskokonaisuuden kattavan sopimuksen jatko vuoden 2021 loppuun saakka. Yhteydet ovat perinteisiä aikajakoisia ja synkronisia point-to-point yhteyksiä.

Sopimuksella varmistetaan, että lennonvarmistuksen käytössä oleva tietoliikenneyhteyskokonaisuus toimii ja on käytössä, kunnes ANS Finland on saanut uusittua oman tietoliikenneympäristönsä pakettikytkentäistä tietoliikennettä (IP) tukevaksi.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Optiokausi vuoden 2022 loppuun saakka.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Lennonvarmistuksen ensisijaisen WAN-tietoliikenneyhteyskokonaisuuden jatkosopimus

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
12.6.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Telia Finland Oyj
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1475607-9
Postiosoite:Teollisuuskatu 15
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Toimittaja on pk-yritys: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2018

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Ainoastaan kyseisellä toimittajalla on olemassa maankattava sekä alueellinen tarvittava verkkoinfrastruktuuri nykyiseen piirikytkentäiseen tietoliikenneverkkoon. Järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja tietoliikenneyhteyskokonaisuuteen ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin