«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Liikennevirasto : Digitaalisen aineiston arkistointipalvelu

23.05.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011680
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 097-221454

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikennevirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Satu Salminen, Hansel Oy
Puhelin:+358 294444227
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://liikennevirasto.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Digitaalisen aineiston arkistointipalvelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset arkistointipalvelut. (72252000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liikenneviraston meri-, rata- ja tieväylien teknisten asiakirjojen (piirustukset, kartat ja laatudokumentaatio), digitoitujen aineistojen, valokuvien sekä rekisteritietojen arkistointiratkaisun käyttöönotto ja ylläpito.

Tavoitteena on saada arkistoitua lähes kaikki Liikenneviraston arkistoaineisto sähköisesti siten, että arkistoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttyvät.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Help desk -palvelut ja tukipalvelut. (72253000-3)
Ohjelmistotuki. (72261000-2)
Ohjelmiston toteutuspalvelut. (72263000-6)
Ohjelmistoihin liittyvät palvelut. (72260000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on saada arkistointipalvelu, johon voidaan arkistoida lähes kaikki Liikenneviraston arkistoaineisto sähköisesti siten, että arkistoinnin ja pitkäaikaissäilytyksen vaatimukset täyttyvät. Sen lisäksi tarvitaan välineet metatietojen hallintaan.

Tavoitteena on myös parantaa arkistossa olemassa olevien aineistojen löydettävyyttä, saatavuutta ja käytettävyyttä. Hakuja tulisi voida kohdistaa sekä metatietoihin, että asiakirjojen sisältöihin. Aineistoa tulisi olla mahdollista julkaista arkistointipalvelusta. Lisäksi materiaalien hallittua ja kontrolloitua siirtoa tulisi voida parantaa Liikenneviraston ja muiden toimijoiden välillä.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
3.9.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Liikennevirasto tulee käynnistämään Digitaalisen aineiston arkistointipalvelua koskevan hankinnan syksyn 2018 aikana.

Kiinnostuneita toimittajia pyydetään ilmoittautumaan 6.6.2018 klo 16:00 mennessä toimittamalla kiinnostuneen toimittajan nimi ja yhteystiedot osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi.

Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan vastauksen: "TIETOPYYNTÖ: Liikennevirasto, Digitaalisen aineiston arkistointipalvelu".

Ilmoittautuneille toimittajille tullaan toimittamaan tarkempi kuvaus arkistointijärjestelmältä toivottavista ominaisuuksista sekä tietopyyntökysymykset, joihin toivotaan vastaukset 20.6.2018 mennessä.

Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia. Tietopyyntöön vastaaminen tai vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista.

Tietopyyntö ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista tarjouskilpailua. Hansel Oy toimii kilpailutuksessa konsultoivassa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.5.2018
«« Takaisin