«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Pelialan perusteet pääkaupunkiseudulla

16.05.2018 13:41
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011383
Tarjoukset 18.6.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kirsi Piispanen
Yhteyshenkilö Kirsi Piispanen
Postiosoite Opastinsilta 12 B 5. krs
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295020912
Sähköpostiosoite kirsi.piispanen@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/uusimaa
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=138418&tpk=7afd2782-1c1c-434f-ad06-bccea579edcb
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pelialan perusteet pääkaupunkiseudulla
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
UUDELY/4731/2018
Hankinnan kuvaus

Uudenmaan ELY-keskus pyytää tarjousta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tiedot hankittavan koulutuksen sisällöstä, tavoitteista ja koulutukselle asetetuista vaatimuksista on kuvattu tarkemmin tämän tarjouspyynnön liitteessä 1 Palvelukuvaus. Hankintayksikkö valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsingin seutu (S011)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2018 - 31.8.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia lakeja ja ohjeita - Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) - Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. luku - Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 1073/2012. Jos palvelun tuottaja käyttää toteutuksessa alihankkijoita, tulee palvelun tuottajan soveltaa alihankintaa tehdessään tilaajavastuun ( 678/2015) säädöksiä. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn perustellusta ja todellisesta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Palvelun siirtyminen, peruuntuminen tai hankkimatta jättäminen ei aiheuta hankintayksikölle korvausvelvollisuutta. Tarjous on tehtävä suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
18.6.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin