«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hätäkeskuslaitos : Hätäviestintäjärjestelmän puheluliikenteen laadunmittausjärjestelmä

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011358
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-210700
Tarjoukset 20.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=188397&tpk=0835dc0a-9088-430a-be5c-4857610bc60f

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hätäkeskuslaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2409452-3
Postiosoite:PL 112
Postinumero:28131
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Janne Valtavaara
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.112.fi/
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.112.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=188397&tpk=0835dc0a-9088-430a-be5c-4857610bc60f
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen järjestys ja turvallisuus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hätäviestintäjärjestelmän puheluliikenteen laadunmittausjärjestelmä
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Hätäkeskuslaitoksen valtakunnallisen hätäviestintäjärjestelmän hätäilmoitusten puheluliikenteen (puhelut ja Virve-puhelut) laadun passiivimittausjärjestelmä VOIP-verkossa. Hankinnan kohteena olevan järjestelmän tulee kyetä seuramaan passiivimittauksella puhelun QOS ja QOE parametreja eri kanavista sekä näyttämään mitattu data keskitetysti ja selkeästi käyttäjälle. Puheenlaatua tulee pystyä mittamaan ja esittämään reaaliajassa sekä varoittamaan käyttäjää herätteellä laatupoikkeamista. Hankinta sisältää toimitusprojektin, jossa järjestelmä asennetaan Hätäkeskuslaitoksen osoittamaan TUVE-ympäristöön, tarvittavat integraatiot, käyttöönottotehtävät, koulutus ja järjestelmän käytön sekä sovellusylläpidon.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Radio-, televisio- ja viestintä- ja teleliikennelaitteet ja niihin liittyvät laitteet. (32000000-3)
Dataverkon hallinta- ja tukipalvelut. (72315000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintaa on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteissä ja erityisesti liitteessä 1 Hankinnan kohde. Hankinnassa tavoitellaan valmisohjelmistoon perustuvaa ohjelmistoratkaisua, joka ei vaadi merkittäviä asiakaskohtaisia järjestelmäräätälöintejä. Hankinnan tavoitteena on saada reaaliaikainen tieto puheenlaadusta hätäkeskustoiminnan tueksi. Tavoitteena on toteuttaa hankittavan puheluliikenteen laadunmittausjärjestelmän 1. osan käyttöönotto 28.9.2019 mennessä ja 2. osan käyttöönotto 31.12.2018 mennessä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:23.7.2018 -
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalta vaadittava kokemus on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön ESPD-vaatimuksissa. Tarjoajan hankinnan toteutukseen nimetyillä henkilöillä tulee olla tarjouspyynnön liitteessä 3 Asiantuntijalomake määritelty vähimmäiskokemus ja -osaaminen.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot ilmoitetaan hankinta-asiakirjoissa. Tarjoajan tulee hyväksyä sopimusehdot sellaisenaan, eikä niihin ole sallittu tehdä varaumia tai lisätä tarjoajan omia sopimusehtoja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 057-126013
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
20.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:20.6.2018 12:30
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2018
«« Takaisin