«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Opetushallitus : Maksullisten tuotteiden logistiikkapalvelut ja verkkokauppa

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011339
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211346
Tarjoukset 18.06.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=145977&tpk=930f771f-2e3d-4f14-a3a9-cbdf0501b42d

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Opetushallitus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2769790-1
Postiosoite:Hakaniemenranta 6
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@oph.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.oph.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Alahuhta
Puhelin:+358 294444301
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=145977&tpk=930f771f-2e3d-4f14-a3a9-cbdf0501b42d
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Maksullisten tuotteiden logistiikkapalvelut ja verkkokauppa
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Erilaiset liike-elämän palvelut ja muut palvelut. (79900000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on maksullisten tuotteiden välitykseen tarkoitettu logistiikkapalvelu ja verkkokauppa. Hankinnan kohteena oleva palvelu muodostuu mm. seuraavista keskeisistä tehtävistä: - Kirjapainon toimittamien, painettujen oppimateriaalien ja julkaisuiden vastaanotto ja varastointi, - Tuotteiden myyntikanavana toimivan verkkokaupan toteutus ja ylläpito - Tuotteisiin kohdistuvien tilausten vastaanotto verkkokaupan kautta, puhelimitse ja sähköpostitse. - Tilattujen tuotteiden jakelu ja toimitus asiakkaille - Tilausten laskutus ja maksamattomien laskujen perintä - Kokonaisuuteen liittyvä raportointi. Tarkempi kuvaus hankinnasta esitetään Hankinnan kohteen kuvauksessa (liite 1) ja Vaatimusmäärittelyssä (liite 2).

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Paino- ja jakelupalvelut. (79824000-6)
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarkempi kuvaus hankinnasta esitetään tarjouspyynnön liitteissä 1 "Hankinnan kohteen kuvaus" ja liitteessä 2 "Vaatimusmäärittely".

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankintayksikkö suunnittelee kilpailuttavansa sopimuksen 4-5 vuoden kuluttua sopimuskauden alkamisesta. Yllä esitetty sopimuskauden kesto on siten arvio sopimuskauden pituudesta. Kts. liite 6 "Pääsopimus".

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Sopimusta ei ole jaettu osiin, sillä hankinnan kohteen katsotaan muodostavan loogisen toiminnallisen kokonaisuuden, jonka jakaminen osiin hankintayksikön toimesta olisi teknisistä ja taloudellisista syistä epätarkoituksenmukaista.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 234-486121
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.6.2018 10:15
Paikka: Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2018
«« Takaisin