«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Askolan kunta : Kirkonkylän lähiliikuntapaikka ja Linnankoskentien saneeraus

16.05.2018 11:44
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011338

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Askolan kunta
Y-tunnus 9000162-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Askolan kunta
Yhteyshenkilö Tekninen johtaja Esko Halmesmäki
Postiosoite Askolantie 30
Postinumero 07500
Postitoimipaikka Askola
Maa Suomi
Puhelin +358400775527
Sähköpostiosoite esko.halmesmaki@askola.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZbrOOhj7%2F5yUbU6r8xIZfAOM5opjCN4F0A5VvfFJrz9VqmHt6qnPbr
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kirkonkylän lähiliikuntapaikka ja Linnankoskentien saneeraus
Hankinnan kuvaus

Pyydetään kokonaisurakkatarjouksia Askolan koulun pihan saneerauksesta, lähiliikuntapaikan rakentamisesta sekä Linnankoskentien saneerauksesta tämän hankintailmoituksen liitteenä olevien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Suomi (FI1C)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
6.6.2018 - 30.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan tilaajavastuutiedot eivät saa olla kahta (2) kuukautta vanhempia.

Tarjoajan liikevaihdon tulee olla hankinnan toimialalta

vähintään 800 000 euroa (0,8 milj.) vuodessa viimeisimmältä vahvistetulta tilikaudelta.

Tarjoajalla on kokemusta ja näyttöä vähintään kahdesta piha-alueen tai katu-tiealueen saneerauksesta tai uudisrakentamisesta pääurakoitsijana. Kohteiden laajuus tulee pinta-alaltaan olla yli 1000 m2/kohde. Tarjouksen antajan tulee esittää tarjouksen yhteydessä referenssikohteet.

Tarjoajalla tulee olla nimetä hankkeelle maankäyttö- ja rakennuslain ehtojen täyttävä ja kokopäiväinen vastaava työnjohtaja. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla kokemusta vastaavanlaisista piha- tai infra kohteista vähintään 1 vuosi.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyyntöasiakirjoissa olevan vähimmäisvaatimuslomakkeen ja ladata sen tarjouksen liitteenä.

Tarjoaja vakuuttaa erillisellä omalla lomakkeella tilaajavastuulain mukaiset selvitykset olevan kunnossa tai vaihtoehtoisesti tarjoaja voi ladata tilaajavastuulain mukaiset todistukset tai tilaajavastuu.fi raportin tarjouksen yhteydessä. Tilaajavastuulain mukaiset selvitykset tarkastetaan ennen päätöstä ja tarjoajan tulee ne luovuttaa tilaajalle pyydettäessä.

Tarjoajan tulee esittää todistettava selvitys taloudellisesta tilanteesta tarjouksen yhteydessä.

Tarjoajan tulee esittää referenssikohteet erillisellä omalla lomakkeella tarjouksen yhteydessä. Tarjoajan tulee esittää vastaava työnjohtaja, koulutus ja kokemus vastaavanlaisista kohteista.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaa koskevaa lisätietoa on tarjouspyyntöasiakirjoissa mikä tulee huomioida tämän hankintailmoituksen lisäksi.

Tarjoukset annetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa olevalla

tarjouslomakkeella täytettynä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
6.6.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

6.9.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZbrOOhj7%2F5yUbU6r8xIZfAOM5opjCN4F0A5VvfFJrz9VqmHt6qnPbr

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin