«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä : Uudisrakennuskohteen ja osin saneerattavien tilojen LVIA-suunnittelutehtävät

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011309
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211344
Tarjoukset 18.06.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky?id=177805&tpk=af626eff-3d6d-4843-869c-3cd3db521115

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1007629-5
Postiosoite:PL 75 (Koulukatu 41)
Postinumero:60101
Postitoimipaikka:SEINÄJOKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jussi Luukko
Puhelin:+358 408680893
Sähköpostiosoite:jussi.luukko@sedu.fi
NUTS-koodi:Seinäjoki (K743)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sedu.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/seinajoenkky?id=177805&tpk=af626eff-3d6d-4843-869c-3cd3db521115
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Uudisrakennuskohteen ja osin saneerattavien tilojen LVIA-suunnittelutehtävät
Viitenumero:
Ky/48/2018 (177512)
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti koulutuskuntayhtymälle tulevan uudisrakennuskohteen ja osin saneerattavien tilojen LVIA-suunnittelutehtävistä. Hankkeen, Kolme kampusta, kiinteistöt ovat opetuskäytössä. Suunniteltavat ja saneerattavat kiinteistöt muodostavat kolme erillistä kampusta Seinäjoella osoitteissa Kirkkokatu 10, Törnäväntie 24 ja Rastaantaival 2. Kaikilla näillä kiinteistöillä on olemassa olevia rakennuksia. Hankinta kilpailutetaan kokonaisuutena aikatauluhallinnan ja edullisen kustannustason saavuttamiseksi. Hankkeessa hyödynnetään projektipankki Buildercomia. Tarjouspyynnön liitteet (kartat ym.) saatavilla projektipankista. Tunnukset voi tilata sähköpostitse: jussi.luukko@sedu.fi

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Seinäjoki (K743)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Seinäjoen koulutuskuntayhtymän omistamien, Seinäjoella sijaitsevien, kolmen kiinteistön uudis- ja saneerausrakentaminen, rakennushanke nimeltään Kolme kampusta. Suunniteltavat ja saneerattavat kiinteistöt muodostuvat kolmesta eri kampuksesta osoitteissa Kirkkokatu 10, Törnäväntie 24 ja Rastaantaival 2. Kaikissa osoitteissa on siis olemassa olevia rakennuksia. Kirkkokatu 10 Kampuksella puretaan rakennukset 2, 3, 5 ja 7 ja tehdään uudet tilat sosiaali- ja terveysalan, liiketoiminnan, tieto- ja tietoliikennetekniikan sekä tieto- ja viestintätekniikan opiskelijoille. Kampuksella on ennestään myös hius- ja kauneudenhoitoala. Opiskelijamäärä koko kampuksella on noin 1600 henkeä,kuitenkin vain n.950 samanaikaisesti. Rak.1 Tontilla sijaitseva päärakennus n. 7000m2, remontoitu viimeksi vuonna 2008. Päärakennukseen uusitaan katto ja liikuntasalin lattia sekä tehdään toiminnallisia muutoksia. Rak.4 Asuntolarakennus n. 3800m2, jossa sijaitsee myös toimistotiloja. Ei toimenpiteitä. Törnäväntie 24 Kampuksella puretaan B rakennuksesta n. 5500m2, josta siirtyy pois kone- ja tuotantotekniikka (89 henkeä). B-rakennuksessa on tällä hetkellä myös autoalan koulutusta. A-rakennukseen tulee muutoksia ruokalaan ja ruokasaliin. Paikalla oleva opiskelijamäärä koko kampuksella n. 600 henkeä. Sähkö- ja automaatioalan koulutuksen tilat on siirretty A-rakennukseen ja sitä koskevat muutostyöt toteutetaan tämän projektin ulkopuolella Rastaantaival 2 Kampukselle siirtyy rakennus-, pintakäsittely-, talotekniikka- sekä kone- ja tuotantotekniikka. R-rakennukseen Kampukselle siirtyy rakennus- ja pintakäsittelyala sekä talotekniikka P-rakennukseen 1226 m2 tehdään ruokasalin laajennus n.130 m2. R-rakennukseen 3250m2 tehdään n. 800m2 laajennus talotekniikan koulutusta varten. Lisäksi rakennusta muutetaan koulutusta vastaaviksi tiloiksi. M-rakennus 2800m2 laajennetaan kone- ja tuotantotekniikan lisääntyvän tilantarpeen käyttöön n. 950 m2. T-rakennukseen 2300m2 ei tehdä laajennuksia, mutta olemassa olevia tiloja muutetaan n.250m2 osalta.Opiskelijamäärä kampuksella on n. 500 henkeä. - karttatulosteet 4, 5, 6 (Buildercom) Kampuksien toimijoille on ehdottoman tärkeää luoda tilojen avulla yhteisöllisyyttä. Opiskelijoiden ja henkilökunnan osalta edellytetään, että rakennuksessa on tiloja, jotka mahdollistavat ja ohjaavat sosiaaliseen kanssakäymiseen ja luonnollisiin kohtaamisiin. Tärkeitä ominaisuuksia tiloille ovat viihtyisyys, avoimuus, valoisuus, innostavuus ja innovatiivisuus. Tilojen tulee olla luontevasti yhteydessä toisiinsa ja yhteistilojen käytön tulee olla jokapäiväistä ja helppoa. Kampuksen yhteisten tilojen tulee olla monikäyttöisiä ja muunneltavia. Tilojen suunnittelussa tulee huomioida kestävän kehityksen periaatteet ja turvallisuusasiat. (oppilaitosturvallisuus- ja työturvallisuusasiat) Kaikkien opetustilojen tulee olla muunneltavia, monikäyttöisiä ja nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Tarkoitus on rakentaa uudenlaiseen oppimiseen ja opettamiseen ohjaavat tilat, joissa mahdollistuvat ammatillisen koulutuksen tutkinnon uudistukseen liittyvät osaamisperusteisuus sekä ammatillisten ja yhteisten tutkinnon osien opintojen yhteistyö. Tilojen tulee innostaa ja kannustaa yhteistyöhön opettajien ja kaikkien ammatillisten tutkintojen välillä. Olemassa oleviin rakennuksiin säilyvien tilojen saneerauksen osalta tulee myös huomioida samoja asioita. Lisäksi tulee miettiä, miten luodaan yhteys olemassa olevien rakennuksien ja uusien tilojen välillä piha- ja muiden ratkaisujen avulla. Tilaaja järjestää yhden ja kaikille tarjoajille tarkoitetun avoimen tutustumistilaisuuden 24.5.2018 klo 12.00, jossa esitellään tarjouspyynnön kohteena olevaa hanketta. Tilaisuus järjestään os. Kirkkokatu 10. Tilaisuudesta tehtävä muistio on noudettavissa projektipankista 8.6.2018. Ilmoittautumiset tutustumistilaisuuteen sähköpostilla osoitteeseen: jussi.luukko@sedu.fi

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:35 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja on laatinut hankkeelle alustavan projektiaikataulun, jonka mukaisesti hanke viedään eteenpäin (liite1).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia lisä- ja täydennysostoja voittaneelta palveluntuottajalta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 120 a-g § Suomen rakentamismääräyskokoelma A2

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot 2013 sopimuksessa mahdollisesti mainituin poikkeuksin.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:19.6.2018 00:00
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjoukset avataan tarjousajan päättymisen jälkeen, tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyyntöasiakirjat liitteineen on saatavissa suomen kielellä. Kaikissa hankintaan liittyvissä asioissa ja asiakirjoissa käyttökieli on suomen kieli. Tarjous ja siihen liittyvät asiakirjat sekä tarjouksen hyväksymisen jälkeen syntyvät asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Mahdollisissa erimielisyyksissä noudatetaan Suomen lakia.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2018
«« Takaisin