«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
KL-Kuntahankinnat Oy : Teleoperaattoripalvelut

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011305
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211351
Tarjoukset 25.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=184472&tpk=6d892d5e-2a4a-4668-9dd6-9720e67b6993

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postiosoite:Toinen linja 14
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 97711
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:KL-Kuntahankinnat Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2159215-6
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@kuntahankinnat.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuntahankinnat.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuntahankinnat?id=184472&tpk=6d892d5e-2a4a-4668-9dd6-9720e67b6993
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kunta-alan yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kunta-alan yhteishankintayksikkö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Teleoperaattoripalvelut
Viitenumero:
KLKH138
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Puhelin- ja tiedonsiirtopalvelut. (64210000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KL-Kuntahankinnat Oy kilpailuttaa teleoperaattoripalvelut eri puolella Suomea toimivien asiakkaiden puolesta.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Matkapuhelinpalvelut. (64212000-5)
Yritysten erillisverkkopalvelut. (64214000-9)
Puhelinvastaajapalvelut. (79510000-2)
IP-puhelinpalvelut. (64215000-6)
Teleliikenneverkko. (32412100-5)
GSM-puhelimet. (32252000-4)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Koko Suomi

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä tarjouspyynnöllä ja tarjouspyynnön liitteiden mukaisesti Kuntahankinnat pyytää tarjousta teleoperaattoripalveluista. Hankinta sisältää seuraavat osa-alueet: 1. Matkapuhelinverkon liittymät, liikenne ja mobiilidata 2. Välitys- ja informaatiojärjestelmät 3. Tavoitettavuuspalvelut 4. Asiakaspalveluratkaisut mm. terveyskeskuksiin ja sairaaloihin 5. Raportointi 6. Puhelunvälityspalvelut 7. IP -puhepalvelut 8. Optiot Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 3. Kuntahankintojen asiakas sopii sopimuskaudella käyttämistään palveluista asiakaskohtaisessa palvelusopimuksessa. Kuntahankinnat valitsee yhden (1) toimittajan, jonka kanssa solmii puitesopimuksen. Sopimuskausi on 4 vuotta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
56000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 172-352342
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
25.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:25.6.2018 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2018
«« Takaisin