«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Liikenteen turvallisuusvirasto : Liikenteen turvallisuusviraston vastuulla olevien korttien toimittaminen

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011301
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211325
Tarjoukset 18.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=186697&tpk=69354b07-0b82-413c-969b-de521421c982

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Liikenteen turvallisuusvirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1031715-9
Postiosoite:Kumpulantie 9
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pekka Hiltunen
Puhelin:+358 295345000
Sähköpostiosoite:kilpailut@trafi.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.trafi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=186697&tpk=69354b07-0b82-413c-969b-de521421c982
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Liikenteen turvallisuusviraston vastuulla olevien korttien toimittaminen
Viitenumero:
TRAFI/60944/02.03.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Painatus ja siihen liittyvät palvelut. (79800000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Liikenteen turvallisuusviraston (Trafi) vastuulla olevien korttien ja niihin liittyvien palveluiden toimittaminen sekä Fordonsmyndighetenin (jäljempänä FMÅ) osalta sen vastuulla olevan Ahvenanmaan ajokortin sekä sen toimittamiseen liittyvien palveluiden toimittaminen. Tilaaja järjestää edellä mainittuihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän hankinnan ja tekee hankintapäätöksen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Manner-Suomi. Kortteja toimitetaan vähäisiä määriä myös Ahvenanmaalle.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Tilaajan myöntämien korttien tuotanto- ja yksilöintipalvelu, kasvo- ja nimikirjoituskuvien digitointipalvelu sekä palvelu digitoitujen kuvien uudelleen lähettämiseksi, asiakkailta palautuvien korttien käsittely, varmennepalvelut, FMÅ osalta sen vastuulla olevan Ahvenanmaan ajokortin sekä sen toimittamiseen liittyvien palveluiden toimittaminen ja muu jäljempänä esitetty.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.3.2023 saakka, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Tilaaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päättymään kuuden (6) kuukauden kuluttua sitä koskevasta ilmoituksesta. Palveluntuottajan irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimuskauden aikana sopimukseen voidaan lisätä uusia kortteja. Uusien korttien osalta sopimukseen lisäämistä varten korteille on määritelty kolme eri turvatekijätasoa ja Tilaaja maksaa uuden korttityypin perustamiskustannukset (suunnittelu ja korttiaihioiden painatus) ennen uuden kortin käyttöönottoa. Uuden kortin tuotannon aikaiset maksut on porrastettu siten, että tuotannon aikaiset maksut voivat muuttua uuden kortin menekin kasvaessa alle viidestä tuhannesta kortista vähintään viiteen tuhanteen korttiin.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 035-076244
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.10.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.6.2018 13:00
Paikka: Liikenteen turvallisuusvirasto
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaamistilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Liikenteen turvallisuusvirasto järjestää hankintaan liittyvän infotilaisuuden 31.5.2018 klo 13.30, jos tilaisuuteen ilmoittautuu vähintään kolme tarjoajaehdokasta. Tilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 23.5.2018 klo 16.15 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kilpailut@trafi.fi. Tilavarausten johdosta tilaisuuteen voi osallistua enintään 4 edustajaa kultakin tarjoajaehdokkaalta. Ilmoittautumisessa pyydetään ilmoittamaan osallistujien lukumäärä, organisaation nimi sekä yhteyshenkilön puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tilaisuuden keskustelukieli on suomi. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2018
«« Takaisin