«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Turun seudun puhdistamo Oy : Turun seudun puhdistamo Oy, sähköenergian hankinta

14.06.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011243
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 113-256657
Tarjoukset 16.07.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Soile Koskinen
Naulakatu 3
33100
Tampere
Puh. +358445871734

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Turun seudun puhdistamo Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1774713-5
Postiosoite:Polttimonkatu 2
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy / Soile Koskinen
Puhelin:+358 445871734
Sähköpostiosoite:tarjoukset@sahkonhankinta.fi
NUTS-koodi:Turun seutu (S023)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.turunseudunpuhdistamo.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.sahkonhankinta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011243

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1110017-0
Postiosoite:Naulakatu 3
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Soile Koskinen
Puhelin:+358 4458721734
Sähköpostiosoite:hankinta@sahkonhankinta.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.sahkonhankinta.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy
Postiosoite:Naulakatu 3
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Soile Koskinen
Puhelin:+358 445871734
Sähköpostiosoite:tarjoukset@sahkonhankinta.fi
NUTS-koodi:Tampere (K837)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.sahkonhankinta.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)www.sahkonhankinta.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Turun seudun puhdistamo Oy, sähköenergian hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sähkö. (09310000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Asiakas pyytää sähkötarjoustanne hintamarginaalista jaksolle 1.1.2020 - 31.12.2023. Tarjousta pyydetään 100% uusiutuvilla energialähteillä tuotetusta sähköstä. Asiakkaan sähkönkulutus on yhteensä noin 15340 MWh/vuosi. Käyttöpaikkoja on yhteensä noin 13 kappaletta, sähkönkäyttötiedot ovat liitteenä Excel -tiedostona.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sähkö. (09310000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Turun seutu (S023)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Turun seudun puhdistamo Oy:n sähköenergian hankinta 1.1.2020 - 31.12.2023

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2300000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajaa tai sen edustus-, johto- tai valvontahenkilöitä ei rasita mikään hankintalain (1397/2016) 80 §:n pakollisista tai 81 §:n harkinnanvaraisista poissulkuperusteista eikä tarjoaja ole syyllistynyt rikoslain (39/1889) 47 luvun 3 a §:n mukaiseen kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä vaatimukset toimittamalla täytetyn ESPD-lomakkeen.

Lisäksi Asiakas on asettanut seuraavat soveltuvuusvaatimukset kilpailutukseen osallistumiselle:

- Tarjoaja on merkitty asiaankuuluvaan ammattirekisteriin, jos ehdokkaan sijoittautumismaan lainsäädäntö sitä edellyttää (Suomessa kaupparekisteri).

- Tarjoajalla on vähintään yksi referenssi vastaavanlaisesta toimituksesta viimeisen kolmen vuoden ajalta. Vastaavalla referenssillä tarkoitetaan, että tarjoaja on vastannut sähkömarkkinalain mukaisesta sähköntoimituksesta laajuudeltaan saman kokoisessa sopimuksessa. Pyydettäessä, tarjoaja toimittaa referenssitiedot asiakkaan edustajalle.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.7.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.10.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.7.2018 10:00
Paikka: Yrittäjäin Sähkönhankinta Oy toimipaikka.
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.6.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Sähkötarjouspyyntö_Turun seudun puhdistamo Oy.pdf
Kulutukset_Turun seudun Puhdistamo Oy.xlsx
ESPD-request_Turun seudun Puhdistamo Oy.pdf
ESPD-request_Turun seudun Puhdistamo Oy.xml
«« Takaisin