«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy : Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy, kiinteistönhuollon puitesopimuskilpailutus 2018-2020

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011201
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-212018
Tarjoukset 26.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

www.sokopro.fi

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0451313-7
Postiosoite:Kuiluntie 5
Postinumero:71800
Postitoimipaikka:Siilinjärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Raija Pajunen
Puhelin:+358 442709210
Sähköpostiosoite:raija.pajunen@sjkotipolku.fi
NUTS-koodi:Siilinjärvi (K749)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.siilinjarvenvuokratalot.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) www.sokopro.fi

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)www.sokopro.fi

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Asunhuoneistojen vuokraus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy, kiinteistönhuollon puitesopimuskilpailutus 2018-2020
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sopimuksen perusteella tai palkkiota vastaan suoritettavat kiinteistönhoitopalvelut. (70330000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Siilinjärven Kotipolku Oy ja Siilinjärven Asumisoikeus Oy, Kuiluntie 5, 71800 Siilinjärvi

Kiinteistönhuoltopalvelun kohteet koostuvat asuinkerrostalojen ja –rivitalojen sekä vanhustentalojen ja vanhusten palvelutalojen tiloista.

Kiinteistöluettelot osoitteineen ja yleistietoineen on tarjouspyynnön liitteenä 5.

Kiinteistönhuollon kiinteistöjen laajuus:

Kerrostalot n. 74.248 m²

Rivitalot n. 72.509 m²

Vanhusten palvelutalot n. 24.894 m²

Vanhustentalot n. 18.1401 m²

Asumisoikeuskohteet n. 6.567 m²

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Siilinjärvi (K749)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kopioi linkki Explorer selaimen osoitekenttään.

Linkki tarjouspyyntöön:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Signup.aspx?crypt=WceQV9IImMZap3wlnQY480X4hYKh1qlkv7jBMZRhaA%2BusYvLRzOnKDHZCsgYs1GP

Kysymykset ja vastaukset:

http://public.sokopro.fi/Quotation/Questions.aspx?crypt=%2B80dQTd8Dk4uh%2BdZkdd%2Bq6ZJe10Qd6hnrgNtLM0cPV4eauy8DVrikA%3D%3D

Kun jätät tarjouksen, anna tiedostolle lyhyt nimi esim. tarjous. Jos nimi on liian pitkä tarjous ei mene perille.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:3.9.2018 - 2.9.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Optiot vuosille 2021, 2022,2023

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Tarjouksen jättäjän edellytetään tutustuvat tarjottaviin kohteisiin yhtiön edustajan kanssa ennen tarjouksen jättämistä. Tarjoaja, joka ei ole tutustunut kohteisiin, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Kohteen tutustuminen järjestetään 22.5. - 24.5.2018.

Valittu toimija tekee vaitiolositoumukset jokaisesta työntekijästä, jotka työskentelevät Siilinjärven Kotipolku Oy:lle.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouspyynnön mukaisesti

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyynnön mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely yhden toimijan kanssa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.6.2018 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Siilinjärven Kotipolku Oy
Postiosoite:Kuiluntie 5
Postinumero:71800
Postitoimipaikka:Siilinjärvi
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:raija.pajunen@sjkotipolku.fi
Internet-osoitewww.siilinjarvenvuokratalot.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2018
«« Takaisin