«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Työttömyysvakuutusrahasto : Työttömyysvakuutusrahaston sähköisen laskutuksen ja kirjeiden postituksen palvelut

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-011055
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211349
Tarjoukset 15.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Työttömyysvakuutusrahast c/o Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Helsinki

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Työttömyysvakuutusrahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1098099-7
Postiosoite:PL 191
Postinumero:00120
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tvr.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-011055

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postiosoite:Erottajankatu 19 a 11
Postinumero:00130
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hankintajuristit.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Työttömyysvakuutusrahast c/o Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hankintajuristit.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Muu pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Työttömyysvakuutusrahaston sähköisen laskutuksen ja kirjeiden postituksen palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Skannaus- ja laskutuspalvelut. (79999000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä tarjouspyynnöllä pyydetään tarjouksia Työttömyysvakuutusrahston tarvitsemista kirjeiden postituksen ja sähköisen laskutuksen palveluista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1760000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Skannaus- ja laskutuspalvelut. (79999000-3)
Postitusluettelon laadinta ja postituspalvelut. (79570000-0)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Rahasto hankkii palvelukokonaisuuden, johon sisältyy seuraavat elementit:

1. Kirjeiden ja laskujen postitus

Rahasto lähettää kirjeaineiston sähköisessä muodossa palvelun tarjoajalle. Palvelun tarjoaja tulostaa kirjeiden sisällön, kuorittaa kirjeet ja postittaa kirjeet.

Lähetettäviä kirjeitä on rahaston arvion mukaan vuodessa keskimäärin yhteensä noin 550 000 kappaletta, joista 12 000 toimitetaan Netpostiin. Kirjeiden lähetysmäärät vuorokausitasolla voivat vaihdella merkittävästi.

2. Sähköinen laskutus

Rahasto toimittaa sähköisen laskutusaineiston palvelun tarjoajalle, joka toimittaa aineiston edelleen maksuvelvollisille. Verkkolaskuja lähetetään sekä yritys- (b2b) että kuluttaja-asiakkaille (b2c). Verkkolaskuosoitteena voidaan käyttää 0037-alkuista OVT-tunnusta sekä FI-, BELRFI, 9999-, TE- ja BW-alkuista verkkolaskuosoitetta. Verkkolaskut lähetetään ilman vastaanottajan operaattoritunnusta. Rahasto toimittaa laskutusaineiston Finvoice-standardin versioiden 1.3 tai 2.01 mukaisena. Palveluntarjoaja generoi Rahaston toimittaman Finvoice XML aineiston perusteella laskun kuvan PDF-tiedostona ja välittää myös sen laskun vastaanottajalle. Mikäli laskun toimitus sähköisessä kanavassa epäonnistuu, palvelun tarjoaja välittää laskun automaattisesti paperikanavassa.

Palveluntarjoaja välittää rahaston SI-sanoman (tai vastaavat tiedot) ainakin seuraavien pankkien tai pankkiryhmien verkkopankkeihin: Nordea, OP, Danske Bank, Aktia, Handelsbanken, Ålandsbanken, POP pankit, Säästöpankit ja S-Pankki. Palveluntarjoaja välittää verkkopankeista saapuvat RI-sanomat edelleen rahastolle.

Välitettäviä sähköisiä laskuja on rahaston arvion mukaan vuodessa keskimäärin yhteensä noin 220 000 kappaletta. Laskujen lähetysmäärät vuorokausitasolla voivat vaihdella merkittävästi.

Tarkemmat tiedot hankittavista palveluista ilmenevät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1760000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus tulee voimaan kun molemmat sopijapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimus on voimassa määräaikaisena kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen se jatkuu toistaiseksi voimassaolevana. Määräaikaisen sopimuskauden päätyttyä sopimus on irtisanottavissa. Sopimuksen irtisanomisaika on toimittajan puolelta 12 kuukautta ja Rahaston puolelta kuusi (6) kuukautta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouspyyntöön sisältyy optiot arkistointipalvelusta ja osoiteselvitys- ja uudelleenlähetyspalvelusta. Tiedot optioista ilmenevät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaaditut selvitykset ilmenevät tarjouspyynnöstä ja sen liitteistä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.6.2018 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankinnasta on mahdollista esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. Kysymykset on toimitettava Hankintayksikölle osoitteeseen info@hankintajuristit.fi viimeistään 23.5.2018.

MIKÄLI TARJOAJA EI ESITÄ KYSYMYKSIÄ ON SEN LÄHETETTÄVÄ KUITENKIN SÄHKÖPOSTI EM. OSOITTEESEEN JA PYYDETTÄVÄ KYSYMYKSIIN ANNETUT VASTAUKSET!

Määräajassa esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset lähetetään kaikille kysymyksiä esittäneille ja vaastaukset pyytäneille. Vastaukset ovat osa tarjouspyyntöä ja tarjoajan on tutustuttava niihin perusteellisesti.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Määräaika on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaamisesta.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyynto.pdf
Liite 1 Hankinnan kohteen kuvaus.pdf
Liite 2 Tarjouslomake.xlsx
liite 3 espd-request.pdf
liite 3 espd-request.xml
Liite 4 Sopimusmalli.pdf
Liite 5 Henkilötietojen käsittelysopimus.docx
«« Takaisin