«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Maanmittauslaitos : KMTK - Palveluiden käyttöönotto tekninen vuoropuhelu

09.05.2018 10:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010867

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Maanmittauslaitos
Y-tunnus 0245954-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Perttilä Kimmo
Yhteyshenkilö Immonen Jussi
Postiosoite Opastinsilta 12 C
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite Jussi.Immonen@maanmittauslaitos.fi
Internet-osoite (URL) http://www.maanmittauslaitos.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=186860&tpk=48a2e7ee-02e8-438b-8434-f461a25f9eb5
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
KMTK - Palveluiden käyttöönotto tekninen vuoropuhelu
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
186860
Hankinnan kuvaus

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää taustatietoja Kansallinen maastotietokanta (KMTK) osahankkeen tarpeisiin. Kansallinen maastotietokanta on Julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hankkeen osahanke. Katso tarkemmin: kmtk.paikkatietoalusta.fi Tietopyyntö ei ole hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan tarkentava markkinakartoitus. Päätös mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen. Selvityksen kohteena on Maanmittauslaitoksessa toteutettavien Kansallisen maastotietokannan (KMTK) palveluiden yhteensopivuuden toteutus kuntien ja kaupunkien paikkatietojen ylläpitojärjestelmiin. Tavoitteena on mahdollistaa paikkatietojen hajautettu ylläpito KMTK:n tavoitteiden mukaisesti kuntien ja Maanmittauslaitoksen välillä. KMTK-palveluiden ja kuntien paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integraatioiden yhteensopivuuden toteuttamisen vähimmäisvaatimukset ovat: • Tietomallimuunnokset ylläpitojärjestelmien nykyisistä tietomalleista KMTK-tietomallia tukevaan tietomalliin rakennusten, rakennelmien ja osoitteiden geometrioiden ja ominaisuustietojen osalta • Ylläpitojärjestelmien integroiminen KMTK-palveluiden aineistojen tallennuspalveluun sekä laadunvarmistuspalveluun • Automaattisen tiedonsiirron toteuttaminen siten, että rakennusten, osoitteiden ja rakennelmien tiedot siirtyvät kaksisuuntaisesti KMTK-palveluiden ja ylläpitojärjestelmien välillä. • KMTK pysyväID hallinnan toteuttaminen ylläpitojärjestelmiin • Tiedonsiirto KMTK-palveluiden ja ylläpitojärjestelmien välillä perustuu standardeihin rajapintoihin tai myöhemmin yhdessä sovittavaan siirtotapaan. Jos rakennustietojen ylläpitojärjestelmässä on muita aineistojen hajautetun ylläpidon helpottavia ratkaisuja, pyydetään ne kuvaamaan erikseen. Pyydämme kaikkia hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia tutustumaan tietopyyntöön ja vastaamaan esitettyihin avoimiin kysymyksiin Tavoitteena on toteuttaa mahdollinen hankinta ja sen kilpailutus tarkoituksenmukaisella tavalla. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa tämän tietopyynnön perusteella, eivätkä tietopyynnössä esitetyt kuvaukset sido tilaajaa.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.5.2018 10.00
Lisätietoja

Tietopyyntöä koskeva keskustelutilaisuus: Tätä tietopyyntöä koskeva keskustelutilaisuus pidetään keskiviikkona 23.5.2018 kello 13 - 16 Helsingissä, Pasilan virastotalossa (osoitteessa. Opastinsilta 12 C, 00520 Helsinki). Keskustelutilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan oheisen linkin kautta (https://urly.fi/Xjd) viimeistään perjantaina 18.5.2018. Keskustelutilaisuudessa esitellään tarkemmin ylläkuvattuja KMTK-palveluiden ja kuntien paikkatietoaineistojen ylläpitojärjestelmien integraatioiden yhteensopivuuden vähimmäisvaatimuksia sekä keskustellaan mahdollisen hankinnan erilaisista toteutustavoista. Tähän tietopyyntöön vastataan hanki palvelussa osoitteessa: https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=186860&tpk=48a2e7ee-02e8-438b-8434-f461a25f9eb5 . Hankintayksikkö ei ole määritellyt hankinnan kohteen tietojen syöttölomaketta käytettäväksi. Osoita soveltuvuusvaatimusten täyttäminen erillisellä tekstimuotoisella kuvauksella ja liitä esim. Word tiedostoon kirjoitetut vastaukset alla oleviin kysymyksiin Selvyyden vuoksi todetaan, että hankintayksikkö pyytää tarjoajia muodostamaan erilliset dokumentit soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä ja kysymysten vatauksista. Hankintayksikön kysymykset: Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää mm. seuraavia asioita: • Minkälaisia ratkaisuja paikkatietoaineistojen ylläpitoon rakennusten, rakennelmien ja osoitteiden geometrioiden ja ominaisuustietojen ylläpitoon on olemassa? • Miten isoa rakennus-, rakennelma ja osoitetietojen massaa ylläpito koskee? • Millaisia teknisiä ratkaisuvaihtoehtoja toimittaja tarjoaa hankinnan kuvaus kohdassa kuvattujen integraatioiden teknisten- / toiminnallisten vaatimusten ratkaisuiksi?

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin