«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Satakunnan teknisten- ja teollisuusalojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely

11.05.2018 11:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010752
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 090-204748
Tarjoukset 08.06.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=182629&tpk=b9c38e9a-7ba9-4875-9338-c68ec2242ba2

I kohta: Hankintaviranomainen

Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 266
Postinumero:28101
Postitoimipaikka:Pori
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Raili Åkerström
Puhelin:+358 295022087
Sähköpostiosoite:raili.akerstrom@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Satakunta (FI196)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=182629&tpk=b9c38e9a-7ba9-4875-9338-c68ec2242ba2
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Valtion viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Satakunnan teknisten- ja teollisuusalojen yhteishankintakoulutus, puitejärjestely
Viitenumero:
SATELY/94/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Satakunnan ELY-keskus pyytää tarjousta yhteishankintana toteutettavasta ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjousvertailussa huomioidaan vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet. Satakunnan teknisten- ja teollisuusalojen yhteishankintakoulutus - puitehankinnan sisältö on esitetty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevassa Koulutuskuvauksessa (Liite1). Tarjouspyynnössä esitetty hankinnan kokonaisarvo on arvio. Koulutusten hankinta toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Yhteishankintojen toteutumiseen vaikuttaa olennaisesti työmarkkinatilanne ja työnantajien tarve a) kouluttaa uusia työntekijöitä, b) lisätä olemassa olevan henkilöstön osaamista vastaamaan uusia ammattitaitovaatimuksia c) kouluttaa irtisanottuja ja/lomautettuja henkilöitä. Satakunnan ELY-keskus varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta tai hankkia vain osan siitä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Satakunta (FI196)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Satakunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Yhteishankintakoulutusten kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi. Kyseessä on yrityskohtaisesti räätälöitävä koulutuspalvelu työnantajille. Koulutuksen sisältöjä eikä koulutusten kestoa ei voida määritellä etukäteen. Kukin koulutus suunnitellaan tapauskohtaisesti yhdessä työnantajan, kouluttajan ja ELY-keskuksen kanssa. Palvelutuotteet ovat: RekryKoulutus, TäsmäKoulutus ja MuutosKoulutus. Eniten kysytty palvelutuote Satakunnassa on RekryKoulutus. Näitä hankittiin v. 2017 lähes 200 hlölle. Satakunnan monipuolisesta elinkeinorakenteesta johtuen tekniikan ja teollisuuden alojen yhteishankitakoulutuksia on kohdentunut useille toimiloille. Palveluntuottajia pyydetään tarjouspyynnön (kohtaa 11) ruksaamaan ne koulutusalat, joita tarjoavat. Kaikki palvelutuotteet (Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus) tulee tarjota samalla yksikköhinnalla. Koulutuksissa ei suoriteta tutkintoja, eikä tutkintojen osia.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankinta kuuluu julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) E-liitteen alaan. Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 916/2012 5. ja 6. luku Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta 1073/2012 Tarjouksien tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajalle korvausta.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.6.2018 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Optiovaraus kolmen vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen allekirjoituksesta (hankintalaki 1397/2016, 41 §)

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.5.2018
«« Takaisin