«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Tohmajärven kunta : Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka

08.05.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010689
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 089-199212
Osallistumishakemukset 08.06.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Tohmajärven kunta
tekninen johtaja Jorma Berg
Järnefeltintie 1
82600
Tohmajärvi

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tohmajärven kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1919717-3
Postiosoite:Järnefeltintie 1
Postinumero:82600
Postitoimipaikka:Tohmajärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:tekninen johtaja Jorma Berg
Puhelin:+358 401054201
Sähköpostiosoite:jorma.berg@tohmajarvi.fi
NUTS-koodi:Tohmajärvi (K848)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tohmajarvi.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-010689

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Tohmajärven kunta
Postiosoite:Järnefeltintie 1
Postinumero:82600
Postitoimipaikka:Tohmajärvi
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:tekninen johtaja Jorma Berg
Sähköpostiosoite:jorma.berg@tohmajarvi.fi
NUTS-koodi:Tohmajärvi (K848)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.tohmajarvi.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Koulurakennusten rakentamistyöt. (45214200-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnassa on kysymys uuden koulun ja kirjaston toteuttamisesta uudisrakennuksena Tohmajärven kunnassa. Hankinta toteutetaan KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää koulun ja kirjaston suunnittelun ja toteuttamisen.

Opetustilat mitoitetaan noin 350 oppilaalle esiopetuksesta lukioon. Rakennuksen arvioitu kokonaislaajuus on noin 5.500 brm2.

Tavoitteena on allekirjoittaa hankintasopimus maaliskuussa 2019 ja aloittaa rakennustyöt huhtikuussa 2019. Uudisrakennusten käyttöönotto on suunniteltu vuodenvaihteelle 2020-2021.

Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo 40-60 %.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Talonrakentaminen. (45210000-2)
Rakennustyöt. (45000000-7)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Rakentamiseen liittyvät palvelut. (71500000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Tohmajärvi (K848)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennustyöt toteutetaan Tohmajärven kunnassa osoitteessa Kirkkotie 10.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnassa on kysymys Tohmajärven koulukeskuksen ja kirjaston toteuttamisesta KVR- eli SR-urakkana, joka sisältää koulun ja kirjaston suunnittelun ja toteuttamisen.

Kohde toteutetaan uudisrakennuksena nykyisin käytössä olevan Kemien koulun tontille. Nykyinen koulukeskus puretaan ennen rakennustöiden alkua. Uudisrakennuksen arvioitu laajuus on yhteensä noin 5 500 brm2. Uudisrakennukseen sijoitetaan opetustilat esiopetuksesta lukioon yhteensä noin 350 oppilaalle sekä kunnankirjastolle.

Hankkeen aikataulutavoitteena on tehdä tarjoajien valinta neuvotteluvaiheeseen kesäkuussa 2018, käydä neuvottelut kesä-joulukuussa 2018 ja allekirjoittaa hankintasopimus maaliskuussa 2019. Rakentamisvaiheen aloitus on suunniteltu huhtikuulle 2019 ja uudisrakennuksen käyttöönotto on suunniteltu vuodenvaihteelle 2020-2021.

Hankinnassa hinta-laatusuhteen vertailussa hinnan painoarvo on 40-60 % ja laadun painoarvo 40-60 %. Laadun osalta huomioitavia vertailuperusteita ovat suunnitteluratkaisun toiminnallisuus, tehokkuus ja innovatiivisuus, soveltuvuus ympäristöön ja elinkaarinäkökohdat sekä suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelma.

Hankinnan neuvotteluvaiheen neuvotteluissa käsitellään muun muassa sitä, voidaanko hankinnassa käyttää tavanomaiseen verrattuna laajennettua käyttöönottojaksoa, pidempää takuujaksoa tai vastaavaa rakennuksen käyttöolosuhteita pidemmällä aikavälillä turvaavaa järjestelyä joko hankinnan toteuttamisen edellytyksenä tai elinkaarinäkökulmana laatuarvioinnissa.

Projektikieli on suomi. Osallistumishakemuksen voi jättää ja hankkeen toteuttajaksi voidaan valita ryhmittymä eli työyhteenliittymä. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä ei voi vähentää tai muuttaa. Ryhmittymään kuuluvia jäseniä voidaan lisätä edellyttäen, että uudet jäsenet täyttävät tässä hankintailmoituksessa esitetyt vaatimukset ja toimittavat vaaditun selvityksen. Näiden vaatimusten tulee täyttyä jo sillä ryhmittymän kokoonpanolla, jolla osallistumishakemus tehdään.

Lisätietoja hankinnan suunnitellusta sisällöstä on saatavissa hankintailmoituksen liitteistä. Hankintayksikön tarkoituksena on käyttää hankinnassa tarjouspalkkiota.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:20 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Tilaaja valitsee tarjouskilpailuun osallistumishakemuksensa jättäneistä, soveltuvuutta koskevat vaatimukset täyttävistä ehdokkaista kolmesta viiteen (3-5) ehdokasta.

Mikäli soveltuvia ehdokkaita on enemmän, käytetään ehdokkaiden valintaperusteena aiempien asiakkaiden palautetta vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennushankkeista rakennustöissä seuraavasti:

a) Rakentamisen kokonaislaatu (ml. puhtauden- ja kosteudenhallinta);

b) Aikataulujen hallinta ja aikatauluissa pysyminen;

c) Työturvallisuuden toteutuminen;

d) Yhteistyökyky.

Ehdokas toimittaa osallistumishakemuksen liitteenä tämän hankintailmoituksen liitteenä 6 olevan lomakkeen täytettynä ja allekirjoitettuna kolmen aiemman referenssihankkeen osalta. Kutakin referenssihanketta kohden toimitetaan erillinen kappale lomakkeesta.

Kunkin lomakkeen täyttää ja allekirjoittaa hankkeen tilaajan edustaja (vastuullinen projektipäällikkö tai muu vastaavassa roolissa toiminut henkilö) lomakkeessa annettujen ohjeiden mukaisesti. Tilaajien edustajat pisteyttävät ehdokkaan kunkin ominaisuuden osalta asteikolla 0-5.

Ilmoitettujen kolmen referenssihankkeiden pisteet (yhteensä enintään 60 pistettä) lasketaan yhteen. Tilaajan harkinnan mukaan 3-5 eniten pisteitä saanutta valitaan hankkeen neuvotteluvaiheeseen. Mikäli tasapisteiden vuoksi ei voida erotella näitä 3-5 eniten pisteitä saanutta ehdokasta, arpa ratkaisee valinnan tasapisteissä olevien osalta.

Vastaavaksi peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteeksi katsotaan bruttoalaltaan vähintään 2.000 brm² toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -määritelmät F (hoitoalan rakennukset), D (toimistorakennukset), G (kokoontumisrakennukset) ja H (opetusrakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä. Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Referenssihankkeiden tulee olla viimeisen seitsemän vuoden ajalta (vastaanotettu kesäkuussa 2011 tai myöhemmin).

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetun lain (22.12.2006/1233, tilaajavastuulaki) 5 §:n mukaiset asiakirjat. Niitä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

Jos hankkeen toteuttajaksi valittava taho on ryhmittymä, edellä mainitut todistukset ja selvitykset tarkistetaan ja pyydetään sen kaikilta jäseniltä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan seuraavat asiakirjat. Niitä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

1. Tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus kolmelta viimeksi kuluneelta tilikaudelta.

2. Pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta tai yleisesti tunnetun luottotietoyrityksen (esim. Suomen Asiakastieto Oy) rekisteristä tulostettu raportti.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaan 12 kuukauden kokonaisliikevaihto on edellisen tilinpäätöskauden vahvistettujen tilinpäätöstietojen mukaan ollut vähintään 15 miljoonaa euroa. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jäsenten liikevaihdot voidaan laskea yhteen.

Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tyydyttävällä tasolla (esim. Suomen Asiakastieto Oy:n rating-taso A). Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jokaisen jäsenen tulee täyttää tämä vaatimus.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Hankkeen toteuttajaksi valittavalta taholta tarkistetaan seuraavat asiakirjat. Niitä ei pyydetä toimittamaan osallistumishakemuksen yhteydessä, mutta hankintayksikkö voi pyytää ehdokkaita tai tarjoajia toimittamaan ne hankinnan missä tahansa vaiheessa osallistumishakemusten vastaanottamisen jälkeen, jos katsoo siihen olevan perusteltua aihetta.

3. Referenssit teknisiltä ominaisuuksiltaan ja laajuudeltaan vastaavista peruskorjaus- tai uudisrakennuskohteista (kolme kohdetta).

Referensseistä tulee ilmoittaa hankkeen nimi, laajuus, rakennustyyppi, arvo, ajankohta ja tilaaja yhteystietoineen.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Ehdokkaalla tulee olla vähintään kolme vastaavaa pääurakoitsijana toteutettua bruttoalaltaan vähintään 2.000 brm² peruskorjaus- tai uudisrakennuskohdetta viimeisen seitsemän vuoden ajalta (vastaanotettu kesäkuussa 2011 tai myöhemmin). Peruskorjauskohteessa korjausasteen tulee olla vähintään 50 %. Jos osallistumishakemus tehdään ryhmittymän nimissä, ryhmittymän jäsenten referenssit voidaan laskea yhteen. Vaatimus voidaan täyttää myös alihankkijan referenssillä, jolloin alihankkijasta tulee toimittaa oma ESPD-lomake kohdassa VI.3) kuvatulla tavalla.

Vastaavaksi kohteeksi katsotaan toimitilarakennukset (Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 1994 -määritelmät F (hoitoalan rakennukset), D (toimistorakennukset), G (kokoontumisrakennukset) ja H (opetusrakennukset)). Rakennus voi olla yksityisen tai julkisen sektorin käytössä.

Tarjouspyyntöaineistossa esitetään alustavat vaatimukset muun muassa koskien projektihenkilöstön ja suunnittelijoiden koulutusta, kokemusta ja pätevyyttä. Hankintayksikkö täsmentää näitä vaatimuksia kilpailullisen neuvottelumenettelyn kuluessa eikä niitä arvioida osallistumishakemusvaiheessa. Lopullisissa tarjouksissa näiden vaatimusten on kuitenkin täytyttävä. Suunnitteluratkaisulle asetetut toiminnalliset ja tekniset vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Kilpailullinen neuvottelumenettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.6.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

Hankintailmoituksen yhteydessä julkaistussa tarjouspyyntöaineistossa annetut tiedot ja vaatimukset ovat alustavia, ellei niitä ole esitetty tässä hankintailmoituksessa ehdottomina tai ellei aineistossa toisin mainita. Tiedot ja vaatimukset täsmentyvät hankinnan edetessä.

Hankintailmoitusta koskevat tiedustelut tulee toimittaa sähköpostiosoitteisiin jorma.berg@tohmajarvi.fi ja ville.riihinen@inspira.fi viimeistään ma 21.5.2018 klo 12:00. Otsikkokenttään merkitään "Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka". Vastaukset tiedusteluihin pyritään toimittamaan kaikille sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille potentiaalisille ehdokkaille pe 25.5.2018 klo 12:00 mennessä.

Osallistumishakemukset toimitetaan yhtenä kappaleena sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@tohmajarvi.fi tai postitse alussa mainittuun osoitteeseen. Kirjekuoressa tai sähköpostin otsikkokentässä tulee olla teksti "Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka".

Osallistumishakemuksessa tulee olla osallistumishakemuksen jättäjän nimi ja tässä hankintailmoituksessa yksilöidyt tiedot (ml. liitteenä 6 oleva vertailulomake täytettynä niiden referenssien osalta, joihin ehdokas haluaa esittää karsintavaiheessa hankintailmoituksen kohdan II.2.9) mukaisesti).

Ehdokkaat ilmoittavat osallistumishakemusvaiheen vähimmäisvaatimuksien täyttymisestä liittämällä hakemukseensa täytetyn ESPD-lomakkeen, jonka käytöstä annetaan tarkempia ohjeita hankintailmoituksen yhteydessä julkaistavassa työ- ja elinkeinoministeriön ohjeessa (s. 7-14). Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaisesti ehdokkaat tallentavat hankintailmoituksen liitteenä olevan hankintayksikön ESPD-lomakkeen itselleen (tallennus esim. oikeanpuoleista hiirennappia käyttäen, ei verkkoselaimeen avaamalla) ja tämän jälkeen lataavat sen ohjeessa yksilöityyn Euroopan komission palveluun. Kun ehdokas on täyttänyt lomakkeen palvelussa, se joko tulostetaan osallistumishakemuksen liitteeksi pdf-muodossa tai liitetään osallistumishakemukseen xml-tiedostomuodossa. Tulosteen voi liittää myös postitse toimitettavaan osallistumishakemukseen.

Jos ehdokas on ryhmittymä, kaikista ryhmittymän jäsenistä toimitetaan oma ESPD-lomake. Jos ehdokas vetoaa alihankkijansa, konserniyhtiönsä tai muun tahon voimavaroihin neuvotteluvaiheeseen pääsyn edellytyksenä olevien vähimmäisvaatimusten (esim. referenssivaatimukset) täyttymiseksi taikka kohdan II.2.9) mukaisessa karsinnassa, myös kyseisestä alihankkijasta tai muusta tahosta on toimitettava ESPD-lomake.

Lisäohjeina ehdokkaita pyydetään toimimaan seuraavasti:

• Osion IV ilmaisulla "Valintaperusteet" tarkoitetaan osallistumishakemusvaiheen vähimmäisvaatimuksia. Tässä osiossa ehdokas ainoastaan merkitsee kohdassa a), että kaikki valintaperusteet täyttyvät.

• Osiota II D ja osiota V ei täytetä.

• ESPD-lomakkeen osion III puhtaasti kansallisena poissulkemisperusteena hankintayksikkö arvioi sitä, onko ehdokkaan toiminnassa syyllistytty kiskonnantapaiseen työsyrjintään (rikoslain 47 luvun 3 §). Jos ehdokkaan toiminnassa ei ole syyllistytty tähän rikokseen, ehdokas merkitsee vastaukseksi EI.

• Lopullinen ehdokkaan ESPD-lomake luodaan painamalla "Yleiskatsaus", minkä jälkeen avautuvan sivun alareunasta "Latausformaatti"-painikkeen alta voi valita lomakkeen tallennusmuodon (joko xml- tai pdf-tiedosto taikka molemmat). Täytetyn lomakkeen voi toimittaa kummassa tahansa muodossa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.5.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
LIITE 1 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka ESPD-lomake.xml
LIITE 2 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka TEMn ohje ESPD-lomakkeen täyttämisestä.pdf
LIITE 3 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka Alustava tarjouspyyntö 20180508.pdf
LIITE 4 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka Alustava neuvottelukutsu 20180508.pdf
LIITE 5 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka Alustavat vaatimukset ja vertailuperusteet 20180508.pdf
LIITE 6 Tohmajärven koulukeskuksen KVR-urakka Vertailulomake tilaajan edustajan arviointi aiemmista hankkeista.docx
«« Takaisin