«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Oikeusrekisterikeskus : Raportointiohjelmisto ja siihen liittyvät asiantuntija- ja ylläpitopalvelut

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010681
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211108

I kohta: Hankintaviranomainen

Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oikeusrekisterikeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2722042-5
Postiosoite:PL 157
Postinumero:13101
Postitoimipaikka:Hämeenlinna
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://oikeusrekisterikeskus.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Hansel Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Ministeriö tai muu kansallinen tai liittovaltiotason viranomainen mukaan luettuna sen alue- tai paikallisosastot
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Raportointiohjelmisto ja siihen liittyvät asiantuntija- ja ylläpitopalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Oikeusrekisterikeskuksen tavoitteena on hankkia Suomen ulosottotoimelle nykyistä dynaamisempaa raportointitoimintaa tukeva raportoinnin ohjelmisto, ohjelmiston käyttöönottoprojekti sekä asiantuntija- ja ylläpitopalvelut.

Nykytilanteessa raportteja tuotetaan monen eri toimittajan, eriävien prosessien ja teknologisesti eri elinkaaren vaiheessa olevilla ratkaisuilla. Hankittavalla raportointiohjelmistolla pyritään suoraviivaistamaan ja yhtenäistämään raporttien tuottamista.

Tavoitteena on ottaa uusi raportointiohjelmisto tuotantokäyttöön vuoden 2018 loppuun mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankittavalla ohjelmistolla on ensisijaisesti tarkoitus nopeuttaa kokonaan uusien raporttien tuottamista sekä mahdollistaa ad hoc -tyyppisiin raportointitarpeisiin vastaaminen, tuottaa sisällöltään muunneltavissa olevia raportteja (esim. filteröinnin ja tietorakenteessa porautumisen avulla) sekä lisätä mahdollisuuksia tietojen visuaaliseen esittämiseen ja visuaaliseen analysointiin.

Hankittavilla palveluilla on tarkoitus pystyttää ja käynnistää raporttien tuottaminen uuden mallin mukaisesti sekä tukea ohjelmiston käyttöä projektin jälkeen.

Hankittavan ohjelmiston on ajateltu suoraan hyödyntävän ulosottotoimen tietojärjestelmän Uljaksen laajaa tietokanta-aineistoa.

Hankintaan sisältyy mahdollisesti myös palvelun laajentaminen tarjouspyynnössä erikseen määriteltyihin oikeusministeriön hallinnonalan sektoreiden raportointitarpeisiin.

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
20.6.2018

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (tietopyyntö). Tällä ilmoituksella ei pyydetä tarjouksia.

Ennakkotietoilmoitukseen liittyy kutsu markkinakartoitukseen, jolloin hankinnasta kiinnostuneilla toimijoilla on mahdollisuus käydä hankintaa koskevaa teknistä vuoropuhelua hankintayksikön kanssa. Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Tekninen vuoropuhelu ei sido hankinnasta kiinnostunutta toimijaa myöhemmin toteutettavaan tarjouskilpailuun osallistumiseen.

Hankinnasta kiinnostuneita toimijoita pyydetään ilmoittamaan 28.5.2018 mennessä kiinnostuksensa osallistua tekniseen vuoropuheluun lähettämällä tiedot yhteyshenkilöstä ja hänen yhteystiedoistaan osoitteeseen kilpailutus@hansel.fi. Selvyyden vuoksi pyydämme otsikoimaan viestin: Oikeusrekisterikeskus - Raportointiohjelmisto - Tekninen vuoropuhelu.

Tekninen vuoropuhelu järjestetään sähköpostitse kaikkien hankinnasta kiinnostuneiden toimijoiden kanssa. Vuoropuhelussa toimijoille annetaan mahdollisuus kommentoida tarjouspyynnön alustavaa luonnosmateriaalia kirjallisesti.

Ennakkotietoilmoituksessa esitetyt kuvaukset ja hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä ovat alustavia ja suuntaa antavia ennakkotietoja.

Hansel Oy toimii hankinnassa konsultatiivisessa roolissa.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.5.2018
«« Takaisin