«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Uudenkaupungin kaupunki : Joukkoliikennepalvelut

04.05.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010391
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 087-195490
Tarjoukset 28.05.2018 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=185640&tpk=078e9b8e-7f93-45ed-bc56-4c0bba9a3f19

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Uudenkaupungin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0144036-6
Postiosoite:Välskärintie 2 C
Postinumero:23500
Postitoimipaikka:Uusikaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Helena Lindström
Puhelin:+358 505204449
Sähköpostiosoite:helena.lindstrom@uusikaupunki.fi
Faksi:+358 284515312
NUTS-koodi:Uusikaupunki (K895)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.uusikaupunki.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/uusikaupunki?id=185640&tpk=078e9b8e-7f93-45ed-bc56-4c0bba9a3f19
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Joukkoliikennepalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Uudenkaupungin kaupunki pyytää tarjouksia linja-autoliikennöintipalveluista Uudenkaupungin alueella kaikille avoimena joukkoliikenteenä. Suurin osa asiakkaista on kuitenkin esi- ja perusopetuksen oppilaita. Liikennöinti tapahtuu Uudenkaupungin peruskoulujen koulupäivinä lukuun ottamatta lauantaipäiviä ja päättäjäispäiviä. Hankinnan kohdetta ja reittivaatimuksia on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen. Hankinta ei tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta linja-autoliikennöintipalvelujen tuottamiseen tilaajalle. Tilaaja ei ole sidottu mihinkään määräostovelvoitteisiin liikennöinnin ja kuljetusten osalta. Palvelua ostetaan määrärahojen puitteissa.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1800000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Uusikaupunki (K895)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Liikennöinnissä on kysymys tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesta avoimen palveluliikenteen hoitamisesta. Koska liikennöinnin ensisijaisena tarkoituksena ovat oppilaskuljetukset, liikennöintiä suoritetaan ainoastaan lukuvuosittain vahvistettuina Uudenkaupungin kaupungin peruskoulujen koulupäivinä. Koulujen lomakausien aikana kuljetuksia ei ajeta, eikä tällöin myöskään suoriteta palveluntuottajalle korvausta palveluista. Palveluun sisältyy lisäksi peruskoulujen tilausajojen hoitaminen 16-paikkaisella linja-autolla tilauskohtaisesti sekä muut Uudenkaupungin kaupungin tarvitsemat tilapäiskuljetukset normaalilla noin 40-50 -paikkaisella linja-autolla, esimerkiksi koulujen uimahallikuljetukset ja päättäjäispäivien kuljetukset erikseen tilattaessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.8.2018 - 31.7.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintasopimusta voidaan tilaajan päätöksestä jatkaa kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönottamisesta palveluntuottajalle viimeistään kolme kuukautta ennen optiokauden alkamista.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouskilpailuun sisältyy avoimen joukkoliiketeen hoitamisen lisäksi Uudenkaupungin kaupungin peruskoulujen tilausajojen hoitaminen 16-paikkaisella linja-autolla tilauskohtaisesti tilaajan nimenomaisesta erillisestä tilauksesta. Lisäksi tarjoajan tulee tarjota mahdollisuutta muihin Uudenkaupungin kaupungin tarvitsemiin tilapäiskuljetuksiin, kuten esimerkiksi koulujen uimahallikuljetuksiin ja päättäjäispäivien kuljetuksiin tilaajan nimenomaisesta erillisestä tilauksesta. Tilapäiskuljetukset tapahtuvat normaalilla noin 40-50 -paikkaisella linja-autolla. Tilapäiskuljetuksia voidaan hoitaa esimerkiksi liikennöintivuorojen välillä. Tilaaja pidättää oikeuden päättää, tilaako se tilausajoja ja tilapäiskuljetuksia sopimuskaudella vai ei.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ja ehdot tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

Nopeutettu menettely

Perustelut:

Hankintamenettely joudutaan toteuttamaan nopeutettuna menettelynä sillä, määräaikojen noudattaminen on hankinnan päätöksenteon kiireen vuoksi käytännössä mahdotonta. Päätös hankinnasta on saatava tehtyä teknisen lautakunnan kokouksessa 29.5.2018, ennen kesälomakauden alkamista. Päätöksenteko edellä mainitulla päivämäärällä määräaikoja noudattaen on mahdotonta. Hankintailmoitus julkaistiin jo perjantaina 27.4.2018 siten, että päätöksenteko olisi mahdollista 29.5.2018 määräaikoja noudattaen. Kuitenkin hankintayksiköstä riippumattomasta syystä hankintailmoituksen julkaiseminen ei onnistunutkaan ja sen takia asiassa joudutaan siirtymään nopeutettuun menettelyyn, mutta kuitenkin mahdollisimman pitkällä tarjousajalla.

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.5.2018 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.8.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.5.2018 10:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutoksenhakuaika on 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.5.2018
«« Takaisin