«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Lohjan kaupunki : Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut

03.05.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010378
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 086-193598
Osallistumishakemukset 31.01.2019 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=186179&tpk=7eefb8f6-3340-4041-8e1b-2e4e740b79f3

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068322-0
Postiosoite:Karstuntie 4
Postinumero:08100
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jarkko Lämsä
Puhelin:+358 443691286
Sähköpostiosoite:jarkko.lamsa@lohja.fi
NUTS-koodi:Lohja (K444)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lohja.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Lohjan kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1068322-0
Postitoimipaikka:Lohja
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@lohja.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.lohja.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2187280-1
Postitoimipaikka:Nummela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:posti@karviainen.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.karviainen.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Siuntion kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131156-4
Postitoimipaikka:Siuntio
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:siuntio@siuntio.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.siuntio.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hangon kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0103166-9
Postitoimipaikka:Hanko
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kirjaamo@hanko.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hanko.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Raaseporin kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131297-0
Postitoimipaikka:Raasepori
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:raasepori@raasepori.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.raasepori.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/lohja

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/lohja?id=186179&tpk=7eefb8f6-3340-4041-8e1b-2e4e740b79f3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tieliikennepalvelut. (60100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Lohjan kaupunki, perusturvakuntayhtymä Karviainen (Vihti ja Karkkila), Siuntion kunta (Siuntio ja Inkoo), Hangon kaupunki ja Raaseporin kaupunki pyytävät osallistumishakemuksia vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella myönnettyjen kuljetusten järjestämiseen. Edellä mainituista organisaatioista käytetään jäljempänä nimitystä "Tilaaja". Tällä hankintamenettelyllä perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka puitteissa hankitaan tilaajan VPL- ja SHL-kuljetukset. Dynaamisen hankintajärjestelmän kesto on 31.1.2019 saakka ja sitä voidaan jatkaa 30.6.2019 saakka. Option käytöstä päättää tilaaja. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan. Hankinta ei sisällä tilausvälityspalvelua, koska hankinnassa mukana olevilla kunnilla on palvelusta sopimus Lähitaksi Oy:n kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) perusteella myönnettyjen kuljetusten järjestäminen Lohjalla, Vihdissä, Karkkilassa, Siuntiossa, Inkoossa, Raaseporissa ja Hangossa. Hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat sitoutuvat tuottamaan palvelua koko alueen asiakkaille. VPL-asiakkaita on alueella noin 1700 ja SHL-asiakkaita noin 350. PALVELUN LAATUVAATIMUKSET Ehdokkaalla tulee olla taksiliikennelupa taikka henkilö- tai tavaraliikennelupa ja luvanhaltija on ilmoittanut taksiliikenteen harjoittamisesta Trafille. Tarjotussa liikenteessä tulee noudattaa osallistumispyynnössä ja sopimusehdoissa määriteltyjä ostoliikenteen laatuvaatimuksia. Liikennöinnissä tulee lisäksi ottaa huomioon 1.7.2018 voimaan tulevan liikennepalvelulain edellyttämiä velvoitteita niin kuljettajien, kaluston, lupien, kuin myös muiden ehtojen mukaan. VPL ja SHL kuljetukset tullaan sopimuskaudella välittämään sopimusautoihin Lähitaksin tilausvälitysjärjestelmän kautta. Tämä edellyttää liikennöitsijöiltä erillistä sopimusta Lähitaksin kanssa, joka sitouttaa samalla sopimusautoilijat Lähitaksin laatujärjestelmään ja –kriteereihin (liite 2). Asiakkaat maksavat matkan tilaajan sopimalla taksikortilla. Asiakas maksaa matkasta tilaajan sopiman asiakashinnan ja loppuosan matkan hinnasta sopimusautoilija laskuttaa Lähitaksin kautta, tämän osallistumispyynnön ehtojen mukaisesti tilaajalta. Tilaaja, sopimusautoilija ja kuljetusten välityskeskus sitoutuvat kiinnittämään erityistä huomiota palvelun laatuun. Tavoitteena on matkustajien erityisistä tarpeista johtuvan yksilöllisen ja ystävällisen palvelun toteuttaminen. Yhteydenpito kaikkien toimijoiden välillä tulee olla jatkuvaa niin, että mahdollisiin ongelmiin etsitään välittömästi ratkaisut ja että palvelun edelleen kehittäminen on osa normaalia toimintaa. Tilaajan vaatimat laatukriteerit sopimusautoilijoille ovat: • Asiakaspalvelun on oltava ystävällistä ja asiakkaan yksilöllisistä tarpeista lähtevää. • Kuljettajan on tarvittaessa avustettava asiakas autoon ja autosta. • Kuljettajalta edellytetään taitoa ja halua vanhusten ja vaikeavammaisten ja muiden erityisen tuen tarpeessa olevien asiakkaiden palvelemiseen. • Kuljettajan on huolehdittava siitä, että auton lämpötila ja ilmanvaihto ovat matkustajan kannalta asianmukaiset ja miellyttävät. Kuljettajan on otettava talteen löytötavarat ja samalla huolehdittava auton siisteydestä. Tupakointi ostoliikennettä harjoittavissa autoissa on kokonaan kielletty. Autoissa ei saa haista tupakalle. • Lähitaksin laatukriteerit (liite 2) täydentävin osin. Tilaajan vaatimat yleiset kriteerit kalustolle ovat: • Ajoneuvossa tulee olla tilaajan käyttämän maksukorttijärjestelmän kanssa yhteensopiva kortinlukija ja muu tarvittava matkan maksamiseen ja tilausten vastaanottamiseen vaadittava laitteisto. • Autossa tulee olla apuvälineiden ja matkatavaroiden sijoitusmahdollisuus. • Mikäli autossa on mahdollisuus pyörätuolilla liikkuvan asiakkaan kuljettamiseen, tulee tämä asia erikseen kirjata tehtävään sopimukseen. • Ajoneuvo on huollettava niin, että niiden kaikki laitteet toimivat moitteettomasti. • Ajoneuvon tulee täyttää kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vaatimukset. • Lähitaksin laatukriteerit (liite 2) täydentävin osin. Sopimusautoilija on oikeutettu vaihtamaan kalustoa kesken sopimuskauden. Kaluston on aina täytettävä tässä osallistumispyynnössä ja sen liitteissä esitetyt vaatimukset. Muut vaatimukset sopimusautoilijalle: • Perustellusta syystä tilaaja voi myöntää asiakkaalle vakiotaksioikeuden, jolloin asiakas voi tilata kyydin suoraan kuljettajalta. • Tilaaja varaa oikeuden tarvittaessa velvoittaa vakiotaksikyydin kuljettajaa tilaamaan kyydin tilaajan käyttämästä ajovälityskeskuksesta (ns. KELAn käyttämä malli: asiakas tilaa kyydin kuljettajalta ja kuljettaja edelleen tekee tilauksen välityskeskukseen). • Tilaajan kuljetusohjeistuksen noudattaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.7.2018 - 31.1.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa viiden kuukauden optiolla (1.2.2019 - 30.6.2019). Option käytöstä päättää tilaaja.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.1.2019 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
3.5.2018
«« Takaisin