«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Sikiön kehityshäiriöiden seulontalaitteistojen, niihin kuuluvien reagenssien sekä ylläpitopalvelujen hankinta HUSLABin erikoiskemian laboratorioon

16.05.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-010334
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 093-211068

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 750
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Maarit Pohjola-Laitinen
Puhelin:+358 408676868
Sähköpostiosoite:maarit.pohjola-laitinen@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hus.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sikiön kehityshäiriöiden seulontalaitteistojen, niihin kuuluvien reagenssien sekä ylläpitopalvelujen hankinta HUSLABin erikoiskemian laboratorioon
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

PerkinElmer DELFIA Xpress laitteet (3 kpl) ja seerumin hCGB-V, PAPP-A ja hCG-analytiikan reagenssikitit, laitesidonnaiset kulutustarvikkeet ja huoltosopimus viideksi vuodeksi.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1103950 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUSLABin erikoiskemian laboratoriossa tehdään seerumin hCGB-V, PAPP-A ja hCG-analytiikkaa. Nyt tehtävällä hankinnalla päivitetään tämän analytiikan tekemiseen tarvittava laitteisto ja hankitaan testeihin tarvittavat testipakkaukset ja laitehuollot.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Kehityshäiriöiden seulontalaitteistojen ja reagenssien hankinta HUSLABissa

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
24.4.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:PerkinElmer Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:08348837
Postiosoite:Mustionkatu 6
Postinumero:20750
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Internet-osoitewww.perkinelmerfinland.fi
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:1103950 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:1103950 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
15.5.2018

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Valtioneuvoston seulonta-asetuksen (133972006)mukaan kuntien ja kuntayhtymien on järjestettävä sikiön kromosomi- ja vaikeiden rakennepoikkeavuuksien seulontaa. Sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijaryhmän muistiossa esitetään suositus, että sikiön poikkeavuuksien riskilaskennassa käytettävien mediaanien (S-hCGB-V, S-PAPP-A, NT) tulee perustua suomalaisesta väestöstä saatuihin lukuihin seulonnan laadun takaamiseksi. Suomessa kaikki seulontoja tekevät keskukset käyttävät PerkinElmerin LifeCycle-riskien laskenta ohjelmaa, jossa laskenta perustuu suomalaisesta aineistosta laskettuihin merkkiainepitoisuuksien mediaaniarvoihin/ -yhtälöihin, jotka ovat siis valtakunnallisesti samat kaikissa seulontaa tekevissä keskuksissa. Menettely yhdenmukaistaa riskinlaskennan laadun valtakunnallisesti. Kyseessä on suorahankinta, sillä ainoastaan yksi toimittaja voi toimittaa palvelun.

«« Takaisin