«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pieksämäen kaupunki : Korjaamo- ja varikkorakennuksen vesikattotyöt 183484 / 2018

16.04.2018 15:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008992
Tarjoukset 8.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pieksämäen kaupunki
Y-tunnus 2048903-4
Yhteyshenkilö Päivi Nykänen
Postiosoite Kauppakatu 1
Postinumero 76100
Postitoimipaikka Pieksämäki
Maa Suomi
Puhelin +358445882253
Sähköpostiosoite paivi.nykanen@pieksamaki.fi
Faksi +35815336133
Internet-osoite (URL) http://www.pieksamaki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/pieksamaki?id=183484&tpk=0f8fff25-769c-4036-804b-eca40d1c4623
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Korjaamo- ja varikkorakennuksen vesikattotyöt 183484 / 2018
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
183484 / 2018
Hankinnan kuvaus

Korjaamo- ja varikkorakennuksen vesikattotyöt 183484 / 2018 Pieksämäen kaupunki pyytää sitovaa tarjoustanne Pieksämäen kaupungin käyttöön tulevasta Korjaamo- ja varikkorakennuksen vesikattotöistä tässä tarjouspyynnössä esitetyllä tavalla. Rakennuskohde- ja paikka Rakennuskohteena on Pieksämäen kaupungin omistama korjaamo- ja varikkorakennus, jonka rakennusala on 751m2, kerrosala 1022m2 ja tilavuus 4700m3. Kohde sijaitsee osoitteessa Alasinkatu 1, 76100 Pieksämäki. Hankkeen laajuus 1. Tässä saneerauksessa uusitaan rakennuksen vesikate. Samalla lisätään vesikatolle lämmöneristyskerros. Nykyinen vesikatemateriaali on huopa. Sadevedenpoisto on toteutettu kattokaivoilla. Saneerauksen yhteydessä olemassa olevat kattohuopakerrokset poistetaan Siporex-elementtin yläpintaan saakka. Vanhan alusrakenteen päälle asennetaan höyrynsulkukermi, PU- lämmöneriste sekä 2-kertainen vesikatehuopa. Vesikaton kattokaivot uusitaan. Tutustuminen rakennuspaikkaan Rakennuttaja edellyttää, että urakoitsija on tutustunut rakennuspaikkaan ennen tarjouksen antamista. Rakennuspaikka luovutetaan urakoitsijalle siinä kunnossa, kuin se on sopimusta tehtäessä. Rakennuspaikan rakennukset ovat normaalisti käytössä koko rakennustyön ajan. Urakkakohteen esittely 20.4.2018 klo 9.00. Ilmoittautumiset tilapalvelupäällikkö Jukka Salovainiolle, puh. 044 368 6700, email. jukka.salovainio@pieksamaki.fi tai Heikki Vihavainen, p. 044 588 3816 email. heikki.vihavainen@pieksamaki.fi. Rakennustöiden aloitus Rakennustyöt on lupa aloittaa, kun urakoitsijalle on kirjallisesti ilmoitettu valinnastaan tai urakkasopimus allekirjoitettu. Aikataulu Urakkalaskenta alkaa 16.4.2018 Tarjousten jättö 7.5.2018 Töiden aloitus Sopimuksen mukaan Urakoitsija on esitettävä tarjouksessaan oma ehdotuksensa rakennusaikaan, mikäli sillä on vaikutusta urakkahintaa alentavasti. Korjaamo- ja varikkorakennuksen vesikattotyöt 183484 / 2018 tarkemmat vaatimukset ja ehdot ovat Urakkaohjelmassa ja Urakkarajaliitteessä sekä muissa asiakirjoissa. Halutessaan tarjoaja voi omakustanteisesti pyytää paperikopiot liite- ja muista asiakirjoista Kopiokerttu Oy:stä, puh. 044 308 5585, email. kopio@kopiokerttu.fi. Tarjottavat palvelut Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arviokulutusmääriä. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäismääriin, vaan pidättää itselleen oikeuden hankkia palveluja vuosittain ainoastaan tarvitsemansa määrän.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pieksämäki (K593)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

TARJOUKSEN LAADINTA Tarjous on laadittava suomen kielellä ja tarjouksen tulee olla tämän tarjouspyynnön mukainen. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä ja hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Hankintaprosessi pitää sisällään seuraavaa: Ilmoitus ja hankintamenettely Sähköinen hankintailmoitus www.hankintailmoitus.fi sivuille 16.4.2018 Tarjouspyyntö saatavilla Tarjouspalvelu.fi portaalissa 16.4.2018 alkaen. Urakkakohteen esittely 20.4.2018 klo 9.00. Ilmoittautumiset esittelyyn Jukka Salovainio p. 044 3686700, email. jukka.salovainio@pieksamaki.fi tai Heikki Vihavainen p. 044 588 3816, email. heikki.vihavainen@pieksamaki.fi. Mahdolliset lisäkysymykset lähetettävä tarjouspalvelu.fi portaalin sivulle 27.4.2018 klo 10.00 mennessä Mahdolliset lisäkysymykset ja vastaukset siirretään Tarjouspalvelu.fi portaalin sivuille. Tarjousten vastaanottaminen Tarjouspalvelu.fi portaaliin 8.5.2018 klo 12.00 mennessä. Tarjousten avaus Tarjoajien kelpoisuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden arviointi Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu Hankintapäätös Hankintapäätöksestä ilmoittaminen Hankintasopimus / tilaus Hankinnoissa noudatetaan julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 PALVELUT). - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä mitään annetuista tarjouksista. - Pidätetään oikeus olla hyväksymättä osatarjouksia. - Pidätetään myös oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittuja selvityksiä. - Pidätetään oikeus hylätä tarjous, jos sitä ei ole kirjoitettu siinä muodossa kuin tarjouspyyntö edellyttää. - Tarjouksen pyytäjä varaa mahdollisuuden hylätä kaikki tarjoukset, jos hankintahinta on liian suuri budjetoituun rahamäärään nähden. - Myöhästyneitä tarjouksia ei oteta huomioon. - Tarjoajalla ei ole oikeutta vaatia ostajalta korvausta tarjouksen tekemisestä. - Tarjouksen pyytäjällä on oikeus pyytää ja tarjouksen antajalla velvollisuus antaa tarjousten käsittelyssä tarvittavia lisätietoja. - Tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään automaattisesti tässä tarjouspyynnössä esitettyihin ehtoihin ja tarjoukset, jotka eivät täytä tarjouspyynnön ehtoja ei käsitellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
8.5.2018 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Pieksämäen kaupunki Tekninen lautakunta
Postiosoite PL 125
Postinumero 76101
Postitoimipaikka Pieksämäki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@pieksamaki.fi
«« Takaisin