«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Reittipohjainen käyttöoikeussopimus

16.04.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008935
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-165694
Osallistumishakemukset 01.06.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Pirkanmaan ELY-keskus/Harri Vitikka
Yliopistonkatu 38
33100
Tampere
Puh. +358295036316

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Postiosoite:Yliopistonkatu 38
Postinumero:33100
Postitoimipaikka:Tampere
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pirkanmaan ELY-keskus/Harri Vitikka
Puhelin:+358 295036316
Sähköpostiosoite:kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi/pirkanmaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) http://www.ely-keskus.fi/web/ely/joukkoliikenteen-hankinnat#.

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Reittipohjainen käyttöoikeussopimus
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut maanteitse. (60112000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pirkanmaan ELY-keskus pyytää tarjoustanne täydentävien joukkoliikennepalvelujen hoitamisesta reittipohjaisen käyttöoikeussopimuksen perusteella. Reittipohjaisella käyttöoikeussopimuksella tarkoitetaan tässä tarjouspyynnössä palvelusopimusasetuksen (1370/2007) ja joukkoliikennelain (869/2009) mukaista käyttöoikeussopimusta, joka laaditaan tilaajan suunnittelemien reittikohtaisten joukkoliikennepalvelujen hoitamiseksi. Täydentävillä joukkoliikennepalveluilla tarkoitetaan tarjouspyynnössä markkinaehtoista liikennettä, siirtymäajan liikennöintisopimusten mukaista liikennettä tai muuta palvelusopimusasetuksen mukaista liikennettä täydentävää julkista henkilöliikennettä, joka on säännöllistä ja jonka palvelut ovat yleisesti käytettävissä.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 530000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Pirkanmaan maakunta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouskilpailu koskee käyttöoikeutta julkisen liikenteen verkkoon tarjouspyynnön liitteessä ”Kohdeluettelo” lueteltujen kohteiden mukaisesti. Myös kohteiden aikataulut, reittikartat ja matkustajatiedot ovat tarjouspyynnön liitteinä.

Liitteessä ”Kohdeluettelo” ilmoitetut kohteiden kilometri- ja tulotiedot ovat arvioita ja kohteiden ajopäivät keskimääräisiä laskennallisia ajopäiviä. Matkustajatiedot ovat arvioita tai perustuvat aiemmin suoritettuihin laskentoihin. Kohteiden vuotuiset ajopäivät on laskettu tarjouspyynnön liitteen ”Vuoromerkintätaulu” mukaisesti.

Liikenteenharjoittaja hoitaa liitteessä ”Kohdeluettelo” määriteltyjen kohteiden liikennöinnin. Liikenteenharjoittaja saa käyttöoikeussopimuksen mukaisen korvauksen lisäksi matkustajilta perittävät lipputulot sekä muut mahdolliset myyntitulot, esimerkiksi rahti- ja mainostulot siten, kuin yleisissä ehdoissa on todettu.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet

Jäljempänä kuvattujen perusteiden nojalla

PerusteHalvin hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
530000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:4.6.2018 - 2.6.2019
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä:

Alla luetellut asiakirjat on esitettävä tarjouksessa:

1) Tarjoajan tulee osoittaa sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella rekisteröitymisensä ammatti- tai elinkeinorekisteriin (Suomessa kaupparekisteriote). Ote ei saa olla vastaanottamisen määräaikana kolmea kuukautta vanhempi;

2) Jos tarjouksen tekee tarjousyhteenliittymä, tulee tarjousyhteenliittymän olla perustettu ennen tarjouksen antamista. Tarjoukseen on liitettävä selvitys tarjousyhteenliittymän perustamisasiakirjoista, joista tulee ilmetä mm. vastuun jakautuminen tarjousyhteenliittymän perustajien kesken. Tarjousyhteenliittymän tehdessä tarjouksen tulee kohdassa 1) mainittu ote toimittaa jokaisesta osakasyrityksestä erikseen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.1) Tietoa yksittäisestä ammattikunnasta
Palvelun suorittaminen on varattu tietylle ammattikunnalle (vain palveluhankinnoissa)
Asiaa koskevien lakien, asetusten tai hallinnollisten määräysten viitetiedot:

Joukkoliikennelaki 869/2009

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Palvelusopimusasetus 1370/2007

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) n:o 1071/2009

IV kohta: Menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.6.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
16.4.2018
«« Takaisin