«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : Kuopion vankila, sisäilmakorjaus ja salaojitus

16.04.2018 09:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008906
Osallistumishakemukset 27.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:
Senaatti-kiinteistöt 1503388-4 /
Senaatti-kiinteistöt
A13719Antti Hyvärinen
Sepänkatu 1
70100
Kuopio
Puh. +3582058111

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Senaatti-kiinteistöt
Y-tunnus 1503388-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Senaatti-kiinteistöt
Yhteyshenkilö Antti Hyvärinen
Postiosoite Sepänkatu 1
Postinumero 70100
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Puhelin +3582058111
Sähköpostiosoite antti.hyvarinen@senaatti.fi
Internet-osoite (URL) http://www.senaatti.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion liikelaitos

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuopion vankila, sisäilmakorjaus ja salaojitus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
A13719
Hankinnan kuvaus

Vanhan vankilarakennuksen kellarikerroksen seinä- ja lattiapintojen osittaista uusimista. Oleviin tiiliseiniin toteutetaan injektoimalla kapillaarikatkoja kosteuden nosusun estämiseksi. Rakennuksen alapohja alipaineistetaan ulkokautta salaojakaivantoon rakennettavalla imukanavistolla. Osittain alipaineistusta rakennetaan myös sisäkautta johtamalla kanavisto vesikatolle.

Rakennuksen luonnonkivisokkeli ruiskubetonoidaan ja vesieristetään. Salaojitus uusitaan koko rakennuksen osalta ja kahden sisäänkäynnin portaat kunnostetaan.

Työ tullaan toteuttamaan normaalisti toimivassa vankilaympäristössä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.5.2018 - 30.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

A. Taloudellinen ja rahoituksellinen tilanne

Hankintaan ilmoittautuvien yritysten kolmen viimeisen päättyneen tilikauden liikevaihdon arvo/v = min. 0,75milj. EUR/vuosi.

B. Tekninen suorituskyky ja ammatillinen pätevyys

Yrityksellä tulee olla kokemusta toiminnasta turvaluokitelluissa kohteissa (puolustusvoimat tai vankilat min. TL4).

Lisäksi laskenta-aineistoa käsittelevällä henkilöstöllä tulee olla turvaselvitys tehtynä, ennekuin yritys voidaan hyväksyä osallistumaan kohteen tarjouskilpailuun.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaajavastuulain mukaiset tiedot toimitetaan seuraavasti:

1) selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja.

työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisävelvollisten rekisteriin:

2) kaupparekisteriote;

3) todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka selvitys siitä, että verovelkaa koskeva viranomaisen.

hyväksymä maksusuunnitelma on tehty:

4) todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että.

erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty:

5) selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista;

6) selvitys työterveyshuollon järjestämisestä;

7) todistus siitä, että yrityksellä on voimassa oleva tapaturmavakuutus.

Edellä mainitut selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia. Lisäksi urakoitsijan on varauduttava

toimittamaan tilaajalle ennen urakkasopimuksen allekirjoittamista uudelleen vastaava selvitys.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Osallistumishakemukseen tulee liittää yritystä koskevat tiedot kohdista A ja B sekä edellämainitut todistukset ja selvitykset numeroituna 1-7.

Mikäli ilmoittautuneita ehdokkaita on runsaasti, tilaaja rajoittaa tarjouskilpailuun osallistuvien ehdokkaiden

enimmäismäärän noin kahdeksaan edellisten selvitysten perusteella. Perusteena tälle on tarjousten arvioinnin työmäärän kohtuullisena pitäminen. Edellä mainitulla tarjoajamäärällä saadaan aikaan riittävä kilpailu huomioiden

markkinoiden tarjonta.

Hankkeen erityispiirteet huomioon ottaen haetaan ammattitaidoltaan ja kokemukseltaan vastaavissa hankkeissa ansionsa ja osaamisensa osoittanutta urakoitsijaa.

Osallistumishakemuksesta tulee selvitä myös seuraavat tiedot:

1. Yrityksen yhteystiedot ja y-tunnus

2. sähköpostiosoite, johon toimitetaan päätökset tarjoajan valinnasta ja myöhemmin toimittajan valinnasta. Osoitetta käyteetään siis kaikessa viestiliikenteessä sekä osallistumishakemusvaiheessa että tarjousvaiheessa. Tarjouslaskentamateriaali toimitetaan valituille tarjoajille kopiolaitoksen kautta paperisarjana.

3. Yhteyshenkilö tähän hankintaan liittyen.

4. Tarjoajan tulee toimittaa referenssilista turvaluokitelluissa kohteissa (TL4) toimimisesta.

5.Tarjoustoimintaan osallistuvien henkilöiden nimet ja sosiaaliturvatunnukset tulee toimittaa tilaajalle turvaselvitysten voimassaolon tarkastamiseksi, ennekuin asiakirjoja luovutetaan laskentaa varten.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
8
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.4.2018 16.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous tulee olla voimassa 3kk tarjouksen jättöpäivastä

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin