«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Mäntylän päiväkoti, Päiväkodin uudet pihat kokonaisurakkana

16.04.2018 09:10
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008846
Tarjoukset 2.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Oulun kaupunki, Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Yhteyshenkilö Raimo Vittaniemi
Postiosoite Pl 30
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite etunimi.sukunimi@ouka.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tilakeskus.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26862
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mäntylän päiväkoti, Päiväkodin uudet pihat kokonaisurakkana
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/8511/10.03.02.00/2015
Hankinnan kuvaus

Kyseessä on päiväkoti, johon kuuluu 2 erillistä päiväkotirakennusta. Tässä hankkeessa uudistetaan leikkipihat.

Mäntylä-Snellman päiväkoti toimii kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa vuonna 1935 rakennetussa

lastensairaalarakennuksessa (Snellman-talo) sekä sairaalan henkilökunnalle rakennetussa asuntolassa (Mäntylä-talo).

Mäntylässä toimii päivittäin n. 180 lasta. Henkilöstöä koko yksikössä on kaiken kaikkiaan 35

Päärakennukseen on tehty mittava peruskorjaus 2017 - 2018 ja pihahanke toteutetaan kokonaisurakkana, joka on varsinaisen peruskorjauksen erillisurakka. Päärakennuksen peruskorjaus on määrä valmistua toukokuun 2018 loppuun mennessä.

Hanke toteutetaan tilaajan teettämien suunnitelmien mukaan kokonaisurakkana, jossa urakoitsija on suorassa sopimussuhteessa tilaajaan. Urakoitsija vastaa työmaan johtovelvollisuuksista. Tilaaja valitsee kokonaishinnaltaan halvimman tarjoajan.

Hanke voidaan aloittaa kesäkuun alusta alkaen, kun urakoitsijapäätös on lainvoimainen. 1-vaihe (pienten piha) tulee olla valmis elokuun 3 pv.

2-vaiheen valmistumisesta tilaaja on valmis neuvottelemaan. Asetettu tavoite koko urakan valmistumiselle on elokuun lopussa 2018

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.4.2018 - 28.9.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Edellytetyt taloudellista soveltuvuutta koskevat vaatimukset ja tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet (OVAT HYVÄKSYMIS-/HYLKÄÄMISPERUSTEITA) voidaan osoittaa myös Rakentamisen Laatu RY:n pätevyystodistuksilla ja /tai Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani -yritysraportilla, MUTTA VAIN NIILTÄ OSIN KUIN VAADITUT TIEDOT KÄYVÄTNIISTÄ ILMI.

Yritysraporteista mahdollisesti puuttuvat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot on yrityksen osoitettava erillisilla ajantasaisilla todistuksilla.Yrityksen liikevaihto- ja omavaraisuusastevaatimukset voidaan osoittaa täyttyviksi myös yrityksen ulkopuolisen tahon laatimilla tilinpäätösanalyyseillä, mikäli niistä käyvät vaaditut tiedot ilmi. Edellytetyt todistukset eivät saa olla yli 3kk vanhoja

Tarjoajan on tarjouksen yhteydessä esitettävä tilinpäätöstietonsa (lyhyt tuloslaskelma ja tase) viimeisen kahden päättyneen ja vahvistetun tilikauden osalta.

Tilinpäätöstiedoilla (taloudellinen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kahden päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen omavaraisuusaste (yrityksestä riippumattoman tahon todentamana) on yli 15%.

Riittävän omavaraisuusasteen osoittamiseksi tarjoaja voi käyttää myös emoyhtiön (ei sisar- eikä tytäryhtiön) tilinpäätös- ja tilinpäätösanalyysitietoja, mikäli kyseisen emoyhtiön omavaraisuusaste täyttää edellä esitetyn vaatimuksen ja tarjouksen liitteenä on emoyhtiön kirjallinen vakuutus siitä, että emoyhtiö vastaa tytäryhtiönsä taloudellisesta suorituskyvystä ainakin

tämän hankkeen toteutuksen ajan.

Lisäksi tarjoajan on osoitettava, että tarjoajan kahden viimeisen päättyneen ja vahvistetun tilikauden keskimääräinen liikevaihto kyseiseltä urakointialalta on ollut vähintään 1,5 MEUR.

Referenssitiedoilla (tekninen soveltuvuus) tarjoajan on osoitettava vähintään kolme vastaavan rakennushankkeen omaa referenssiä leikkialueiden rakentamisesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

TARJOUSLOMAKKEEN LIITTEENÄ TARJOAJA ANTAA PYYDETYT TILAAJAVASTUUASIAKIRJAT

TAI

VAIHTOEHTOISESTI TARJOAJA ANTAA ERILLISENÄ LIITTEENÄ VAKUUTUKSEN VAADITTUJEN EHTOJEN TOTEUTUMISESTA JA NE TARKASTETAAN VOITTANEEN TARJOUKSEN OSALTA VIIMEISTÄÄN SELONOTTONEUVOTTELUSSA.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kokonaisurakkaa koskevat tarjoukset tulee jättää liitteineen sähköisesti PDF muodossa Haahtela PRIS-järjestelmään, ilmoitettuun määräaikaan mennessä.Määräajan jälkeen järjestelmään ei voi enää tallentaa tarjouksia.

Kokonaisurakan tarjouspyyntöasiakirjat jaetaan sähköisessä muodossa hankkeen projektipankissa (Haahtela PRIS-järjestelmä). Linkki tarjouspyyntöaineistoon on tämän ilmoituksen kohdassa "Tarjouspyyntöasiakirjat". Tarjoajat voivat kustannuksellaan tilata paperikopioita tarvitsemistaan tarjouspyyntöasiakirjoista haluamastaan kopiolaitoksesta.

Tarjoajat voivat tarjouspäätöksen tehtyään ja halutessaan pyytää hankintayksikön yhteyshenkilöltä sähköpostin välityksellä urakka-alakohtaisista suunnitelmista myös sähköisiä dwg-formaatteja.

TARJOUS ON KUITENKIN AINA ANNETTAVA POHJAUTUEN ALKUPERÄISEEN PROJEKTIPANKISSA JAETTUUN TARJOUSPYYNTÖAINEISTOON JA NIIHIN

MAHDOLLISESTI ANNETTAVIIN LISÄTIETOIHIN /

LISÄKIRJEISIIN. LISÄTIEDOT ON PYYDETTÄVÄ SÄHKÖPOSTILLA HANKINTAYKSIKÖN YHDYSHENKILÖLTÄ.

Mahdolliset lisäkirjeet sijaitsevat samassa sähköisessä osoitteessa tarjouspyyntöaineiston kanssa.

Tarjoaja vastaa siitä, että on huomioinut tarjouksessaan edellä kuvatulla tavalla mahdollisesti annetut lisäkirjeet.

Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset tai keskeyttää hankinnat hankintalain mukaisilla perusteilla tai mukauttaa tarjouksen sisältöä erillishintojen poisjättämisellä, mikäli hankkeen taloudelliset, aikataululliset tai muut oleelliset toteuttamisedellytykset eivät täyty.

Hankkeen peruuntuminen ei aiheuta tilaajalle korvausvelvollisuutta tarjoajan laskentakustannuksista.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.5.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Vähintään 3 kuukautta.

Lisätietoja

Tarjous on jätettävä Haahtelan Pris -järjestelmään sitä koskevan erillisen ohjeen mukaisesti tarjouksen jättöajankohtaan mennessä.

Tarjouksen jättöosoite (linkki) on sama kuin tarjouspyyntöaineiston noudossakin käytetty.

Tarjoukset jätetään sähköisessä muodossa hankkeen projektipankkiin (Haahtela Pris-järjestelmä) tarjouspyynnön noutonäkymän lopussa olevaan "Tarjouksen jättö" -kohtaan.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin