«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Helsingin kaupungin asunnot Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Vahinkokartoitukset, kuivaustyöt ja JVT-työt

15.04.2018 14:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008811
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-165009

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2379058-6
Postiosoite:Viipurinkatu 2
Postinumero:00510
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jussi Isoaho
Puhelin:+358 947667409
Sähköpostiosoite:hankinnat.etela@hekaoy.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.hekaoy.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Helsingin kaupungin omistama vuokrataloyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Vahinkokartoitukset, kuivaustyöt ja JVT-työt
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tarjouspyyntö sisältää vahinkokartoitus ja koneelliset kuivaukset sekä JVT-työt. LIsäksi tarjoajan on annettava hinta edellä mainittujen töihin liittyvistä purkutöistä. Urakoitsija voi tarjoja kaikkia kolmea osaa tai jotain kolmesta osasta: • JVT-työt • Kosteutuskartoitus ja kuivaus • Purkutyöt

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
JVT-työt
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Puhdistus- ja puhtaanapitopalvelut sekä vastaavat palvelut kaupunki- ja maaseutualueilla. (90600000-3)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

JVT-työtarjouksen kaikki työsuoritteet tarjotaan yksikköhintoina. Lisäksi tulee tarjota työnjohdon tuntihinnat, tuntityönä suoritettavien lisätöiden tuntihinta sekä päivystyksen lisähinta prosenttiyksikkönä. Matkakustannukset tulee sisällyttää tuntihintaan. Tarjoajan tulee tarjota ympärivuorokautinen päivystys sekä ilmoittaa päivystyksen vasteaika tarjouslomakkeella, sille varatussa kohdassa. Päivystyksen laskutuksessa tullaan sopimuksen solmimisen jälkeen käyttämään tarjouksen mukaisia hintoja, joihin lisätään päivystyksen lisähinta. Tarjoajan tulee täyttää asiakirjoissa ilmoitetut soveltuvuusvaatimukset sekä hankintalain mukaiset pakolliset ja harkinnanvaraiset soveltuvuusehdot. Tarjoajan tulee olla Suomen JVT- ja Kuivausliikkeiden Liitto ry:n jäsen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Kosteutuskartoitus ja kuivaus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tarjouksessa annettavien hintojen tulee sisältää seuraavat toimenpiteet: - Kosteuskartoitus (yksikköhinta, tarjotaan hinta per asunto, matkakustannukset sisällytettävä yksikköhintaan) • kohteessa suoritettava pintakosteudenosoittimella suoritettu kartoitustyö, sisältäen mahdolliset kalusteiden siirrot ja pienet rakenneavaukset, mittaustyön sekä dokumentoinnin • kirjallinen raportti - Porareikämittaus (yksikköhinta, tarjotaan hinta per asunto, matkakustannukset sisällytettävä yksikköhintaan) • kohteessa suoritettava työ, sisältäen mahdolliset kalusteiden siirrot ja pienet rakenneavaukset, mittaustyön sekä dokumentoinnin • mittauspisteitä 2 kpl per asunto (mahdolliset lisämittauspisteet laskutetaan yksikköhinnoilla) • kirjallinen raportti - Pintakuivaus • laskennassa käytettävä kuivausaika 14 vrk • aloitus- ja lopetusmittaukset • tarvittava kuivauskalusto, suojaustarvikkeet mukaan luettuna • jälkien siivous • kirjallinen raportti - Eristetilakuivaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Purkutyöt
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennusten purkutyöt ja maansiirtotyöt. (45110000-1)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat purkutyöt.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 031-067942

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
JVT-työt

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
Kosteutuskartoitus ja kuivaus

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
3
Nimi:
Purkutyöt

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintalain (1397/2016) 125 §:n mukaan hankintamenettely voidaan keskeyttää vain todellisesta ja perustellusta syystä. Hankintayksikön tarjouspyynnössä on ollut tekninen virhe. Kyseinen tekninen virhe on estänyt osa-tarjousten jättämisen. Osa tarjoajista ei siten ollut voinut jättää tarjousta ollenkaan. Virhe on käynyt ilmi vasta tarjousajan päättymisen jälkeen, eikä virhettä ole ollut mahdollista korjata enää tässä vaiheessa. Edellä mainituin perustein hankintayksikkö katsoo, että tarjoajien tasavertainen kohtelu ei ole ollut mahdollista. Näin ollen hankinnan keskeyttämiselle on olemassa todelliset ja perustellut syyt keskeyttää hankinta. Uusi tarjouskilpailu pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.4.2018
«« Takaisin