«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä : Operating and maintenance of Helsinki region commuter train

15.04.2018 10:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008774
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-165607
Osallistumishakemukset 23.05.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=182976&tpk=9274d01c-c58a-4bb7-adf0-30f3e9e93c82

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin Seudun Liikenne - kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2774586-3
Postiosoite:Opastinsilta 6A, PL 100
Postinumero:00077
Postitoimipaikka:HSL
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kimmo Sinisalo
Sähköpostiosoite:railtendering@hsl.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu. Lisätietoja on saatavilla osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsl?id=182976&tpk=9274d01c-c58a-4bb7-adf0-30f3e9e93c82
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Operating and maintenance of Helsinki region commuter train
Viitenumero:
74/08.01.01.01/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Joukkoliikennepalvelut rautateitse. (60210000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Contract includes services required to operate and maintain trains for commuter rail services in the HSL area. Rolling stock and facilities are provided by HSL, thus no major investment is required by the operator. Some facilities and services may incur a rent or fee from the operator to a third party. Payment for the contracted services is gross cost compensation with performance incentives and without direct ticket revenues to the operator. Sopimukseen sisältyy HSL:n alueen lähijunaliikenteen tuottamiseen tarvittavat junien liikennöinnin ja kunnossapidon palvelut. HSL luovuttaa junakaluston ja toimitilat operaattorin käytöön, joten operaattorin ei tarvitse tehdä merkittäviä investointeja. Joistain toimitiloista, laitteista ja palveluista voidaan periä vuokraa tai maksuja muille osapuolille. Korvaus sopimuksen mukaisista palveluista maksetaan bruttokorvauksena, johon sisältyy laatu- ja suoritekannusteita. Operaattori ei saa lipputuloja hyväkseen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Joukkoliikennepalvelut rautateitse. (60210000-3)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

The procurement of HSL commuter trains operating and maintenance Contract will be conducted by a modified negotiated procedure, following the EU Regulation 1370/2007 and the Finnish Public Transport Act 869/2009. The procurement procedure is described in detail in Appendix 1. The contract model for the procurement of Helsinki region commuter train services is described in Appendix 2. The detailed content of the commuter train operations and maintenance is described in Appendix 3. General information about the organisation and operating environment of HSL commuter rail services and Finnish railways is presented in Appendix 4. HSL:n lähijunaliikenteen operointi- ja kunnossapitosopimuksen hankinta toteutetaan sovelletulla neuvottelumenettelyllä, jossa noudatetaan EU:n asetusta no 1370/2007 rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista ja joukkoliikennelakia (869/2009). Hankintamenettely on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1. Helsingin seudun lähijunaliikenteen hankinnan sopimusmalli on kuvattu liitteessä 2. Lähijunaliikenteen operoinnin ja kunnossapidon yksityiskohtainen kuvaus on liitteessä 3. Yleistä taustatietoa HSL:n lähijunaliikenteen ja Suomen rautateiden organisaatiomallista ja toimintaympäristöstä on esitetty liitteessä 4.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:120 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Contract includes option for extending contract period by a maximum of 36 months. Sopimus sisältää option sopimuskauden jatkamisesta enintään 36 kuukaudella.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Appendix 2 and Appendix 3

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 066-124928
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.5.2018 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
englanti, suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2018
«« Takaisin