«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kansaneläkelaitos : ICT-asiantuntijapalvelut, sovelluskehitys

15.04.2018 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008772
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-164578
Tarjoukset 17.05.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=179136&tpk=c2ceea2a-492a-4d78-b042-30bafdae3d88

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=179136&tpk=c2ceea2a-492a-4d78-b042-30bafdae3d88
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
ICT-asiantuntijapalvelut, sovelluskehitys
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat ICT-asiantuntijapalvelut Kelan Java-sovelluskehityksen tarpeisiin. Kelassa on meneillään kaikkien nykyisten etuustietojärjestelmien ja etuuskäsittelyyn liittyvien tukijärjestelmien ja apurekisterien uudistaminen uuteen etuusarkkitehtuuriin. Uudistukseen sisältyvät Kelan ydinprosessien toteuttamiseen liittyvät järjestelmät, myös sähköiset asiointipalvelut. Tämän kilpailutuksen tarkoituksena on saada pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita Kelan tietojärjestelmäkehityksen ja -ylläpidon tarpeisiin. Kela perustaa näiden asiantuntijapalveluiden hankkimista varten puitejärjestelyn. Puitejärjestelyn kesto on enintään neljä (4) vuotta. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on hankintailmoituksen liitteenä 1.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Jyväskylä (K179)
Jyväskylä
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena ovat asiantuntijapalvelut seuraavalle alueelle: • Java-sovelluskehittäjä ja -sovellusarkkitehti. • ScrumMaster Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on hankintailmoituksen liitteenä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Asiantuntijoiden kokemus ja osaaminen60
Hinta 40
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitesopimus on voimassa määräaikaisena ensin kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen puitesopimus on voimassa toistaiseksi, kuitenkin siten että puitesopimuksen voimassaolo päättyy viimeistään, kun on kulunut neljä (4) vuotta puitesopimuksen voimaantulosta. Puitejärjestelyn kesto on enintään neljä (4) vuotta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 5

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 234-486136
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.5.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.5.2018 16:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2018
«« Takaisin