«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Kuntien Tiera Oy : KESKEYTYSILMOITUS: Toimistoviestintäpalveluiden hankinta

15.04.2018 10:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008770
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-164991

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Tiera Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2362180-3
Postiosoite:Tammasaarenkatu 3
Postinumero:00180
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tiera.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tiera.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
ICT

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KESKEYTYSILMOITUS: Toimistoviestintäpalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tavoitteena on tarjota yhdessä kehityskumppanin kanssa kuntatoimijoille kilpailukykyinen Microsoft 365 (M365) Cloud Service Provider (CSP) lisenssihinnoittelu, jatkuvat M365 tuki- ja kehityspalvelut, palvelualueen asiantuntijapalvelut sekä mahdollistaa parhaimmat asiantuntijaresurssit kuntatoimijoiden käyttöön Microsoft Dynamics 365 ja Microsoft Sharepoint -ratkaisujen ja ylläpidon osalta. Hankinta toteutetaan Tieran (Jäljempänä myös Tilaaja tai hankintayksikkö) käyttöön siten, että Tiera voi tarjota ratkaisuiden käyttöoikeuksia edelleen asiakkailleen osana omaa palvelukokonaisuuttaan. Kilpailutukseen sisältyy myös Microsoft 365 kumppanin kautta hankittavat ratkaisut tietoturvalliseen toimistoviestintään.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KESKEYTETTY: Osa-alue I: Microsoft 365 ja Tietoturvallinen toimistoviestintä
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue I Pitää sisällään seuraavat palvelut, jotka on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteillä 1 ja 3.1 sekä 3.1.1: Microsoft 365 a. CSP-lisensointi b. Käyttöönottopalvelut c. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki d. Kehitys- ja asiantuntijatyöt e. Myyntiyhteistyö Tietoturvallinen toimistoviestintä f. suojattu sähköpostiviestintä g. sähköinen allekirjoitus h. Turvallinen lomakealusta sähköiseen asiointiin i. Turvallinen työtila tiedostojen jakamiseen ja viestintään j. Käyttöönottopalvelut k. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki l. Lisenssihallinta

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): keskeytetty0
Hinta 0
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
KESKEYTETTY: Osa-alue II: A) Microsoft Sharepoint B) Microsoft Dynamics 365
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osa-alue II Pitää sisällään seuraavat palvelut, jotka on tarkemmin kuvattu tarjouspyynnön liitteillä 1 ja 3.2: 2a. Microsoft Sharepoint m. Käyttöönottopalvelut n. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki o. Kehitys- ja asiantuntijatyöt p. Koulutuspalvelut 2b. Microsoft Dynamics 365 q. Käyttöönottopalvelut r. Jatkuvat palvelut ja ylläpidon tuki s. Kehitys- ja asiantuntijatyöt t. Koulutuspalvelut

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): keskeytetty0
Hinta 0
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 037-080951

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
1
Nimi:
KESKEYTETTY: Osa-alue I: Microsoft 365 ja Tietoturvallinen toimistoviestintä

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro:
2
Nimi:
KESKEYTETTY: Osa-alue II: A) Microsoft Sharepoint B) Microsoft Dynamics 365

V.1) Tiedot sopimuksen tekemättä jättämisestä

Sopimusta tai sen osaa ei tehdä
Muut syyt (menettelyn keskeyttäminen)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Kuntien Tieran Toimistoviestintäpalveluiden hankinta joudutaan keskeyttämään ja hankinnassa tullaan aloittamaan uusi hankintamenettely. Keskeyttämisen syynä on se, että hankinnan tarjousajan jatkamista koskevaa korjausilmoitusta ei voida enää tehdä hankintailmoitusten tarkastamismenettelyn määräaikojen vuoksi. Tiera on 11.4.2018 lähettänyt kaikille tarjouspyyntöön tutustuneille potentiaalisille tarjoajille viestin, jossa se ilmoitti, että tarjousaikaa tultaisiin jatkamaan 7.5.2018 asti, ja että määräajan pidennyksestä julkaistaan korjausilmoitus. Määräajan pidennyksen syynä oli se, että tarjouspyyntöön liittyen oli tullut lukuisia tarkennuksia vaativia kysymyksiä alkuperäisen lisäkysymysten jättöajan jälkeen ja Tiera halusi antaa kaikille tarjoajille mahdollisuuden esittää uusia lisäkysymyksiä. Lisäksi tarjouspyynnön liitteissä havaittiin joitain teknisiä virheitä, jotka vaativat korjattujen liitteiden lähettämistä ja siten tarjousajan pidentämistä. Koska korjausilmoitusta ei voida tehdä enää hankintamenettelyn vaiheesta johtuen tehdä, on hankinta keskeytettävä ja hankinnasta on julkaistava kokonaan uusi hankintailmoitus. Tiera pyrkii julkaisemaan uuden hankintailmoituksen viimeistään viikolla 19.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2018
«« Takaisin