«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Hämeenlinnan kaupunki : Jukolan koulun peruskorjaus, vaihe 2

16.04.2018 09:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008605
Tarjoukset 21.5.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut
Kirjaamo
Birger Jaarlin katu 33
13100
Hämeenlinna

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Hämeenlinnan kaupunki
Y-tunnus 0146921-4
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Harri Häyrynen
Postiosoite PL 84
Postinumero 13101
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Maa Suomi
Puhelin +358408696476
Sähköpostiosoite harri.hayrynen@hameenlinna.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Hämeenlinnan kaupunki, Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Kirjaamo
Postiosoite Birger Jaarlin katu 33
Postinumero 13100
Postitoimipaikka Hämeenlinna
Sähköpostiosoite kirjaamo.tila@hameenlinna.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Jukolan koulun peruskorjaus, vaihe 2
Hankinnan kuvaus

Urakka käsittää LVI-saneerauksen, rakennus ja sähköteknisiä muutostöitä sekä

IV-konehuoneen laajennuksen rakennuksen C-D – osassa suunnitelmien mukaisesti.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Hämeenlinna (K109)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
4.6.2018 - 15.5.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Yritys on moitteettomasti hoitanut tilaajavastuulain mukaiset yhteiskuntavelvoitteet.

Yrityksen luottoluokitus: Suomen Asiakastieto Oy Alfa Rating luokitus on vähintään A. (tai vastaavan luokituslaitoksen todistus).

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

1. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus taikka ehdokkaan sijoittautumismaan vastaava todistus lainmukaisten verojen ja sosiaaliturvamaksujen suorittamisesta. Jos ehdokas toimittaa verovelkatodistuksen tai vastaavan, vaaditaan myös selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty.

2. Kaupparekisteriote.

3. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.

4. Tiedot käytettävästä työehtosopimuksesta.

5. Todistus voimassa olevasta lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta.

6. Tiedot työterveyshuollon järjestämisestä.

7. Suomen Asiakastieto Oy:n tai vastaavan luokituslaitoksen todistus yrityksen luottoluokituksesta.

Vaaditut todistukset voidaan korvata esittämällä vastaavat tiedot Rakentamisen Laatu RALA ry:n yritystodistuksella tai Suomen Tilaajavastuu Oy:n raportilla.

Nämä todistukset ja selvitykset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia laskettuna tarjouksen jättöpäivästä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kokonaisurakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättänyt urakoitsija seuraavin perustein:

Urakoitsijan valinnassa tarjouksen hinnan painoarvo on 60 % ja laatutekijöiden painoarvo 40 %.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
21.5.2018 12.00
Lisätietoja

Tarjouskilpailuun osallistujan on ilmoittauduttava sähköpostilla osoitteeseen kiriaamo.tila@hameenlinna.fi, tällä varmistetaan että kaikki tarjoajat saavat saman sisältöisenä mahdolliset laskennan aikana annettavat lisätiedot.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26866

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin