«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Rovaniemen kaupunki : Sairaalaniemen kumppanuuskaavahanke / kumppanien ilmoittautuminen

16.04.2018 09:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-008521
Tarjoukset 1.10.2018 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:
Rovaniemen kaupunki 1978283-1 /
Rovaniemen kaupunki, Strateginen maankäyttö
ROIDn:o 2017- 4285Rovaniemen kaupungin kirjaamo
PL 8216
96101
Rovaniemi

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Rovaniemen kaupunki
Y-tunnus 1978283-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Rovaniemen kaupunki, Strateginen maankäyttö
Yhteyshenkilö Rovaniemen kaupungin kirjaamo
Postiosoite PL 8216
Postinumero 96101
Postitoimipaikka Rovaniemi
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@rovaniemi.fi, esko.lotvonen@rovaniemi.fi, tarja.outila@rovaniemi.fi
Internet-osoite (URL) http://www.rovaniemi.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sairaalaniemen kumppanuuskaavahanke / kumppanien ilmoittautuminen
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
ROIDn:o 2017- 4285
Hankinnan kuvaus

Etsimme kumppaneita Rovaniemen keskeisellä paikalla, Kemijoen rannalla sijaitsevan Sairaalaniemen alueen kaavoitukseen. Ilmoittaudu mukaan viimeistään 1.10.2018 klo 15.00. Katso tarkemmat tiedot kumppanuuskaavahankkeesta oheisista liitteistä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Rovaniemi (K698)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Katso tarkemmat lisätiedot tämän hankintailmoituksen liitteistä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Katso tarkemmat lisätiedot tämän hankintailmoituksen liitteistä.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Vaihe 1: Ilmoittautuminen kilpailuun tämän ohjelman mukaisesti (HILMA-ilmoittautuminen).

Vaihe 2: Kilpailijoiden alustava hyväksyminen; muodolliset edellytykset (KH)

Vaihe 3: Alustavasti hyväksyttyjen kilpailuehdotusten taloudellisten vaikutusten arviointi tämän ohjelman mukaisesti (arviointiryhmä). Ulkopuolinen arviointi/ maan hinta (kaupunki).

Vaihe 4: Neuvottelumenettely (arviointiryhmä, ilmoittautuneet ja alustavasti hyväksytyt kilpailijat).

Vaihe 5: Neuvottelumenettelystä johtuvat tarkistukset prosessiin. Kilpailijoiden lopullinen hyväksyminen (arviointiryhmä, KH). Kumppanuussopimuksen lopullinen hyväksyminen. (KH)

Vaihe 6: Kaavaprosessi käynnistyy: vireilletulo- ja valmisteluvaihe hyväksyttyjen kilpailijoiden

viitesuunnitelmien pohjalta. Vaikutusten arviointi. (Strateginen kaavoitus)

Vaihe 7: Vaihtoehdon valinta kaavan ehdotusvaiheeseen, johon valitaan yksi viitesuunnitelma kaavaprosessissa esille tulleine tarkistuksineen. Hankkeen toteuttajan alustava valinta

(arviointiryhmä, KH).

Vaihe 8: Kaavan hyväksyminen (KV).

Vaihe 9: Tontinluovutusehdot (KH).

Vaihe 10: Maan luovutus (KH, tonttipalvelut), rakentaminen (toteuttaja).

Katso tarkemmat lisätiedot tämän hankintailmoituksen liitteistä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.10.2018 15.00
Tarjousten voimassaoloaika

Kolme (3) kuukautta.

Tarjousasiakirjoihin tulee merkitä: ROIDN:o 2017- 4285 ja LUOTTAMUKSELLINEN

Lisätietoja

Hankintailmoitusta koskevat kysymykset tulee lähettää 31.05.2018 klo 15:00 mennessä osoitteeseen hankintapalvelut.rovaniemi@rovaniemi.fi (viite Sairaalaniemi ROIDn:o 2017- 4285)

Rovaniemen kaupunki vastaa esitettyihin kysymyksiin 06.06.2018 mennessä Rovaniemen kaupungin nettisivuilla osoitteessa: http://www.rovaniemi.fi/fi/Palvelut/Kuntainfo/Julkiset-hankinnat/Avoimet-tarjouspyynnot

Rovaniemen kaupungin terveysaseman Kuntoarvio on pyydettävissä erikseen nähtäväksi sähköpostitse Tarja Outilalta, osoitteesta: tarja.outila@rovaniemi.fi

Yhteyshenkilöt;

Esko Lotvonen, esko.lotvonen@rovaniemi.fi, p. 0400-231096

Tarja Outila, tarja.outila@rovaniemi.fi, p. 040-7012435

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1_Sairaalaniemi_kilpailu_KH090418.pdf

Liite 2_Suunnittelusopimus_luonnos_Sairaalaniemi.pdf

Liite 3_1 krs.pdf

Liite 4_2 krs.pdf

Liite 5_3 krs.pdf

Liite 6_3 krs 5 as h 10 2015.pdf

Liite 7_4 krs.pdf

Liite 8_kellari.pdf

Liite 9_Sairaalakadun tiedot_15052017.pdf

Liite 10_Tutkimusselostus_Rovaniemen TK Sisäilmatutkimus 2012.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin