«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kehitysvammaliitto ry : Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, osallistumispyyntö neuvotteluihin

05.04.2018 09:33
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-007442
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 26.4.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kehitysvammaliitto ry
Y-tunnus 0116608-8
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kehitysvammaliitto
Yhteyshenkilö Sami Älli
Postiosoite Viljatie 4 A
Postinumero 00700
Postitoimipaikka HELSINKI
Maa Suomi
Puhelin +358408378348
Sähköpostiosoite sami.alli@kvl.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kehitysvammaliitto.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Sähköpostiosoite kohdataankilpailutus@kvl.fi
Internet-osoite (URL) http://kohdataan.fi/tekninen-toteutus/kilpailutus
Hankintayksikön luonne
Muu: Järjestö

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mobiilin somepalvelun ketterä kehittäminen, osallistumispyyntö neuvotteluihin
Hankinnan kuvaus

Kehitysvammaliitto pyytää osallistumishakemuksia neuvotteluihin Somettamalla uutta kohtaamista -hankkeessa luotavan mobiilin somepalvelun ketterästä kehittämisestä. Kaikki hankinnan kohteeseen sekä hankintamenettelyyn liittyvät tiedot löytyvät kilpailutusasiakirjoista. Tarjouspyynnön sisältöä tarkennetaan neuvotteluihin valittujen tarjoajien kanssa neuvotteluiden aikana.

Somettamalla uutta kohtaamista on Kehitysvammaliiton ja Suomen Mielenterveysseuran kolmivuotinen (2017-2019) yhteishanke, jota rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus Stea.

Hankkeen tavoitteena on vähentää yksinäisyyttä sosiaalisen median keinoin. Hankkeessa kehitetään uudenlainen saavutettava somepalvelu, jossa on helppo kohdata uusia ihmisiä ja löytää uusia ystäviä. Palvelu on avoin kaikille, joten kehitystyössä otetaan huomioon käyttäjien erilaiset tarpeet.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Ohjelmointi ja siihen liittyvät neuvontapalvelut. (72200000-7)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankintamenettely on kuvattu Osallistumispyynnössä.

Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

ks. Osallistumispyyntö ja liitteet

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

ks. Osallistumispyyntö ja liitteet

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3-6
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.4.2018 12.00

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

http://kohdataan.fi/tekninen-toteutus/kilpailutus

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin