«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu ja toteutus, kutsukilpailuun ilmoittautuminen

15.04.2018 10:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-007368
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 074-164592
Osallistumishakemukset 14.05.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26856

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Oulun kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:Pl 30
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.ouka.fi/tilakeskus

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26856

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Liikelaitos Oulun Tilakeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0187690-1
Postiosoite:PL 30
Postinumero:90015
Postitoimipaikka:Oulun kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mika Huhtala
Puhelin:+358 503747629
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@ouka.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ouka.fi/tilakeskus
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26856

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ouluhallin peruskorjauksen ja laajennuksen suunnittelu ja toteutus, kutsukilpailuun ilmoittautuminen
Viitenumero:
OUKA/7259/10.03.02.00/2016
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ouluhalli on vuonna 1986 rakennettu urheilun harjoittelukeskus ja Pohjois-Suomen tärkein suurten tapahtumien paikka. Rakennuksen on suunnitellut oululainen arkkitehti Risto Harju (1929-2015).

Valmistuessaan rakennus sai huomiota ja julkisuutta rohkeasta muotokielestään. Rakennus on kaupunkikuvallisesti näkyvällä paikalla ja mittakaavaltaan merkittävä dominantti etenkin laajan pysäköintialueen avautuessa moottoritieväylän suuntaan.

Ouluhallin nykyisen osan bruttoala on noin 12050 brm2.

Tulevan laajennuksen hyötyala Hankeselvityksen tilaohjeman mukaisesti on noin 6380 hym2.

Tarkemmin Hankeselvityksessä, sen liitteissä ja kuntotutkimuksessa.

Ratkaisuehdotuksia tulee tarkastella myös laajemmassa mittakaavassa ehdotusten kaupunkikuvallisten ja kaavallisten vaikutusten arvioimiseksi.

Laajennus edellyttää tarkkaa harkintaa ja vaihtoehtotarkastelua, mikä saavutetaan suunnittele ja toteuta -kutsukilpailun kautta.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 19000000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8), Rakennustyöt: suunnittelu ja rakentaminen (IA01-9)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Oulu (K564)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Oulun kaupunki, Raksilan kaupunginosa.

Hankeen rinnalla on käynnistetty kaavamuutosprosessi, jossa tullaan hyödyntämään tämän ilmoittautumiskutsukilpailun tuloksia laajemminkin.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tällä suunnittele ja toteuta -ilmoittautumiskutsukilpailulla haetaan hankkeelle, sen laajennukselle ja peruskorjaukselle kilpailuehdotusta, joka sisältää kaikki suunnittelualat sekä toteutuskelpoisen ratkaisuehdotuksen.

Ehdotuksen laativat pääsuunnittelija, hankearkkitehti,

tarvittavat muut suunnittelijat ja toteuttaja (rakennusliike) yhteistyössä.

Lopullinen hankinta sisältää kaikki toteutuksen edellyttämät suunnittelut ja toteutuksen.

Kilpailuehdotuksen laadinnassa mukana olleet suunnittelijat ja toteuttaja sitoutuvat hankkeen suuunnittelun ja toteutuksen osalta sopimukseen tilaajan kanssa.

Lisäksi kilpailuehdotuksen laatinut työryhmä sitoutuu tässä hankintailmoituksessa esitettyihin hankinnan enimmäiskustannuksiin kaiken suunnittelun ja toteutuksen osalta. Rakennuttajan kustannuksista vastaa tilaaja.

Pääsuunnittelija, hankearkkitehti ja rakennusliike voivat olla kukin vain yhden kilpailutyöryhmän jäseniä. Muiden suunnittelijoiden osalta laajempaa osallistumista ei ole rajoitettu.

Kilpailuehdotusten arviointiperusteet ja palkkiot on esitetty alustavassa kilpailuohjelmassa.

Kilpailun ja hankinnan tarkempi aikataulu on esitetty alustavassa kilpailuohjelmassa

Lopullisen valinnan ehdotusten välillä tekee nimetty palkintolautakunta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
19000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä: - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
Suunniteltu toimijoiden lukumäärä:3
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kyseessä on suunnittele ja toteuta -kutsukilpailu, johon kutsutaan kolme arvalla valittavaa tässä hankintailmoituksessa esitetyt vähimmäsivaatimukset täyttävää kaikki suunnittelijat ja toteuttajan käsittävää kilpailutyöryhmää.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): kyllä
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tälä kutsukilpailulla haetaan pääsuunnittelijan, hankearkkitehdin, muut suunnittelijat ja toteuttavan rakennusliikkeen käsittävää työryhmää.

Tilaajavastuutodistus / -todistukset tai muut vastaavat Tilaajavastuulain mukaiset todistusaineistot kaikilta ehdotuksen laadintaan osallistuvilta yrityksiltä (arkkitehtisuunnittelutoimistot, muut mukana olevat suunnittelutoimistot ja rakennusliike).

Todistukset eivät saa olla yli 3 kk vanhoja.

Nimetyn pääsuunnittelijan (arkkitehti) tehtävä on korjaus- ja uudisrakentamisessa poikkeuksellisen vaativa. Vaativuuden täyttyminen varmistetaan arvonnassa parhaiten menestyneiden osalta arvonnan jälkeen.

Nimetyn arkkitehtisuunnittelijan (eri henkilö kuin pääsuunnittelija) vähimmäisvaatimus on vähintään yksi palkintosija (palkinto tai lunastus) julkisen rakennuksen yleisessä kilpailussa tai ensimmäinen palkinto julkisen rakennuksen kutsukilpailussa.

Lisäksi kilpailutyöryhmään kuuluvan pääsuunnittelijan, hankearkkitehdin ja rakennusliikkeen vähimmäisvaatimus on jokaisen osalta erikseen 1 valmistunut referenssi sisäyleisurheilu- ja/tai sisäpalloilu-uudisrakennuksesta vähintään 4000 brm2 enintään 5 vuoden ajalta. Pääsuunnittelijan referenssi pääsuunnittelijan roolissa em. hankkeessa ja hankearkkitehdin joko pääsuunnittelijana tai hankearkkitehtina em. hankkeessa.

Henkilökohtaisia referenssejä ei voi korvata yrityksen referensseillä lukuunottamatta työryhmässä mukana olevaa rakennusliikettä. Sen osalta huomioidaan vain vaaditut yritysreferenssit ja jäljempänä ilmoitetut vaatimukset rakennusliikkeen taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta..

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kilpailuun ilmoittautuneeseen työryhmään kuuluvan rakennusliikkeen vuosiliikevaihto oltava viimeisen kahden vahvistetun tilikauden osalta keskiarvona vähintään 14 MEUR ja omavaraisuusasteen saman ajan keskiarvona vähintään 20 %. Tytär- tai konserniyhtiö voi tarvittaessa hyödyntää emotyhtiön vastaavia tunnuslukuja mikäli emoyhtiö antaa kirjallisen sitoumuksen asiassa.

Varsinaiseen suunnnittele ja toteuta -kutsukilpailuun valittavat 3 työryhmää (pää- ja arkkitehtisuunnittelija, muut suunnittelijat ja rakennusliike) valitaan arvalla siten, että kaikki ilmoittautuneet arvotaan ensin järjestykseen jonka jälkeen kolme arvonnassa parhaiten menestynyttä ja vähimmäisvaatimukset täyttävää työryhmää kutustaan itse kilpailuun.

Arvonnan suorittaa Oulun kaupungin hankintajuristi eivätkä ilmoittautuneet saa olla läsnä arvonnassa.

Arvonnan tuloksista ilmoitetaan kaikille siihen ilmoittautuneille.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kolmesta arvalla valitusta konsortiosta valinnan lopulliseksi toteuttajatyöryhmäksi tekee kilpailuehdotusten ja hyväksytyn kilpailuohjelman pohjalta palkintolautakunta.

Lopullisen valinnan arviointi ja valintakriteerit kilpailuohjelman mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tilaaja pidättä oikeuden keskeyttää tai perua hankinta, mikäli hankkeen kokonaiskustannusraami ei kilpailuehdotusten kalleudesta johtuen toteudu.

Kaikki ohjelman mukaiset palkinnot kuitenkin maksetaan.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
14.5.2018 12:00
IV.2.3) Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
16.5.2018
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tämän suunnittelukutsukilpailun ilmoittautumisaineisto (Hankeselvitys, nykyisen hallin Kuntotutkimus, Oulun Tilakeskuksen Suunnitteluohjeet, alustava Kilpailuohjelma ja ilmoittautumiskaavake) on ehdokkaiden saatavissa Haahtelan Pris -järjestelmän mukaisessa tämän hankkeen projektipankissa. Linkki kyseiseen aineistoon sen lataamiseksi on tämän ilmoituksen kohdassa I.3.

Ilmoittautumiskaavake, tarvittavat liitteet ja todistukset jätetään määräaikaan mennessä samaan sähköiseen paikkaan, mistä ilmoittautumisaineistokin on noudettavissa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.4.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://pris.haahtela.fi/Julkaisu/Public_Hankinnat.asp?Valittutarjous=26856
«« Takaisin