«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjanmaan ELY-keskus : POH ELY Kaupan ja hallinnon alan ammatillinen kapasiteetti (Kokkolan ja Kaustisen seutukunta)

13.03.2018 13:50
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005982
Tarjoukset 9.4.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjanmaan ELY-keskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Nysand Ann-Helen
Postiosoite PL 131
Postinumero 65101
Postitoimipaikka Vaasa
Maa Suomi
Puhelin +358295028500
Sähköpostiosoite tyovoimakoulutus.pohjanmaa@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi/pohjanmaa
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=179022&tpk=77ff1055-d276-41af-9888-e7fd4c69229c
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
POH ELY Kaupan ja hallinnon alan ammatillinen kapasiteetti (Kokkolan ja Kaustisen seutukunta)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POHELY/76/2018
Hankinnan kuvaus

Kaupan ja hallinnon alan ammatillinen kapasiteetti (Kokkolan ja Kaustisen seutukunta). Pohjanmaan ELY-keskus (jatkossa hankintayksikkö) pyytää tarjouksia tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankintayksikkö valitsee palvelun tuottajaksi yhden (1) toimittajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Hankintayksikkö varaa itselleen oikeuden olla hankkimatta kaikkea tässä tarjouspyynnössä esitettyä koulutusta. Hankintayksiköllä on oikeus kilpailuttaa hankinta uudelleen sopimuskauden aikana. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu eduskunnan kullekin sopimusvuodelle myöntämien määrärahojen puitteissa. Palvelussa vahvistetaan tasa-arvosisältöjä ja sukupuolinäkökulmaa hallituksen tasa-arvo-ohjelman mukaisesti. Lähtökohtana on, että työvoimakoulutus on osallistujille maksutonta. Kaikki välttämättömät oppimateriaalikustannukset sisällytetään koulutuksen hintaan. Koulutuksen perustiedot löytyvät liitteessä 1.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Keski-Pohjanmaa (FI1D5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan seuraavia hankinnan tekohetkellä voimassaolevia lakeja ja ohjeita: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (1233/2006) Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta (916/2012) Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta (TEM/2376/00.03.05.02/2017). Kattava luettelo hankinnassa sovellettavista säännöksistä on liitteessä 2 (työvoimakoulutuksen erityisehdot). Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan perustellusta ja todellisesta syystä (Hankintalain 125 §). Tarjoajaa pyydetään ilmoittamaan mitä valtionavustuksia se saa ko. palvelun tuottamiseen. Palvelun tuottaja ei saa saada palkkatukea, sen henkilön palkkakustannuksiin, joka tuottaa hankintasopimuksessa yksilöityä palvelua. ELY-keskus varaa itselleen ja TE-toimistolle oikeuden neuvotella hankintasopimuksen yksityiskohdista. Koulutuspalvelun järjestäjä on velvollinen antamaan työ- ja elinkeinoviranomaisille kaikki ne tiedot, jotka ovat tarpeen sopimuksen valvontaa ja seurantaa varten. Työ- ja elinkeinoviranomaisilla on oikeus tarkistaa hankintahinnan maksatusta koskevat tiedot koulutuspalvelun järjestäjän kirjanpidosta. Palvelujen tuottajalla ei ole oikeutta vaatia ELY-keskukselta korvausta tarjouksen tekemisestä. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien hankintojen määrä toteutuu talousarviovuonna käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.4.2018 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin