«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Kärsämäen kunta : Kärsämäen kunnan maanrakennustöiden koneet ja materiaalit v. 2018

13.03.2018 12:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005947
Tarjoukset 29.3.2018 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:
Kärsämäen kunta 0186511-0 /
Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto
3050Esko Hämäläinen
Haapajärventie 1
86710
Kärsämäki
Puh. +358444456841
Fax. +35888162800

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Kärsämäen kunta
Y-tunnus 0186511-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Kärsämäen kunta, Tekninen toimisto
Yhteyshenkilö Esko Hämäläinen
Postiosoite Haapajärventie 1
Postinumero 86710
Postitoimipaikka Kärsämäki
Maa Suomi
Puhelin +358444456841
Sähköpostiosoite esko.hamalainen@karsamaki.fi
Faksi +35888162800
Internet-osoite (URL) http://www.karsamaki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kärsämäen kunnan maanrakennustöiden koneet ja materiaalit v. 2018
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
3050
Hankinnan kuvaus

Pyydetään urakoitsijoilta yksikköhintatarjouksia Kärsämäen kunnan maanrakennuskohteissa tarvittavista työkoneista ja rakennusmateriaaleista vuodelle 2018.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kärsämäki (K317)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
9.4.2018 - 31.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Urakoitsijoiden tulee olla vakavaraisia ennakkoperintärekisterissä olevia yrittäjiä. Urakoitsijoiden tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset vaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tienrakennusmateriaalien tulee täyttää teiden ja katujen rakentamisen yleisten työselitysten mukaiset laatuvaatimukset. Koneiden ja laitteiden tulee täyttää ko. koneista annetut turvallisuusmääräykset. Koneiden valinnat arvioidaan koneiden koon, laadun, iän ja soveltuvuuden mukaan. Koneiden valinnassa huomioidaan kuljettajien kokemus ja ammattitaito.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta suoritetaan kohteittain valitsemalla saaduista tarjouksista kohteeseen parhaiten soveltuva kalusto ja edullisimmat materiaalien toimittajat.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous voidaan antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
29.3.2018 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjousten mukaisten yksikköhintojen tulee olla voimassa 31.12.2018 saakka.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Kärsämäen kunta, Tarjouspyyntö tienrakennusmateriaalit 2018.pdf

Tarjouslomake Tienrakennus materiaalit v 2018.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin