«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
HaminaKotka Satama Oy : HaminaKotka Satama Oy:n raide- ja vaihdetarvikkeiden hankinta

14.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005893
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 052-115996
Tarjoukset 18.04.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Helsinki

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HaminaKotka Satama Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2380744-8
Postiosoite:Merituulentie 424 C
Postinumero:48310
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Kotka-Haminan seutu (S082)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.haminakotka.com/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-005893

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hankintajuristit.fi/
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

seuraavaan osoitteeseen

Virallinen nimi:Suomen Hankintajuristit Asianajotoimisto Oy
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hankintajuristit.fi/
I.6) Pääasiallinen toimiala
Satamaan liittyvät palvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
HaminaKotka Satama Oy:n raide- ja vaihdetarvikkeiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on raide- ja vaihdetarvikkeiden toimitukset HaminaKotka Satama Oy:lle.

Hankittavia raide- ja vaihdetarvikkeita kuvataan tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinta on jaettu seitsemään osa-alueeseen:

1) Vaihteiden kielet ja kielisovitukset;

2) Raiteiden kiskot;

3) Vaihteet;

4) Ratapölkyt;

5) Puomilaitokset;

6) Raidepuskimet;

7) Raidetarvikkeet.

Tarjoaja voi tarjota joko yhtä tai useampaa osa-aluetta. Jokaisen osa-alueen osalta tehdään puitesopimus yhden toimittajan kanssa.

HaminaKotka Satama Oy ei sitoudu mihinkään tiettyihin hankintamääriin, vaan raide- ja vaihdetarvikkeita tilataan tarpeen mukaan.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaihteiden kielet ja kielisovitukset
Osa nro:
Osa-alue 1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen vaihteiden kielien ja kielisovitusten toimittaminen HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
120000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Raiteiden kiskot
Osa nro:
Osa-alue 2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen raiteiden kiskojen toimittaminen HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
320000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Vaihteet
Osa nro:
Osa-alue 3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen vaihteiden toimittaminen HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
120000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Ratapölkyt
Osa nro:
Osa-alue 4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen ratapölkkyjen toimitus HaminaKotka Satama Oy.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
320000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Puomilaitokset
Osa nro:
Osa-alue 5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liiteissä kuvattujen puomilaitosten toimittaminen HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
30000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Raidepuskimet
Osa nro:
Osa-alue 6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liiteissä kuvattujen raidepuskimien toimittaminen HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
60000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Raidetarvikkeet
Osa nro:
Osa-alue 7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rautatielaitteisto. (34940000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kotka-Haminan seutu (S082)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen raidetarvikkeiden toimitus HaminaKotka Satama Oy:lle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
30000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi hankkia toimittajalta sopimuksen perusteella myös muita osa-alueeseen kuuluvia tarvikkeita kuin tarjouspyynnön liitteellä 2 pyydettyjä tarvikkeita.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisen rekisteriin, jos lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä.

Vaatimusta on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä liitteineen.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 7

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
18.4.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.4.2018 12:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14.3.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Tarjouspyyntö.pdf
Liite 1 Tarjouslomake .docx
Liite 2 Hintalomake.docx
Liite 3 Sopimusmalli.pdf
Liite 4 ESPD-lomake.pdf
Liite 5 ESPD-tiedosto.xml
«« Takaisin