«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Korjausilmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet : Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalvelut

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005864
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113676

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0201256-6
Postiosoite:PL 1540 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Hautala
Puhelin:+358 931087868
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalvelut
Viitenumero:
HEL 2018-002494
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjoustanne ajalle 1.6.2018- 31.12.2020 ajoittuvista infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyvistä projektinjohtopalveluista. Projektinjohtopalveluun kuuluu infrarakentamisen projektinhallintaan, kustannus- ja laadunhallintaan, selvitysten tekemiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asiantuntija- ja avustustehtäviä. Hankinnan kohteena on kolme erillistä osaa: 1. Eteläinen ja läntinen alue 2. Itäinen alue 3. Pohjoinen alue Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kaikkiin, kahteen tai vain yhteen hankinnan kohteeseen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Sama tarjoaja voi tulla valituksi hankinnan kohteisiin 2 ja 3. Hankinnan kohteeseen 1 valittu tarjoaja ei voi tulla valituksi kohteisiin 2 ja 3. Tullakseen valituksi sekä kohteeseen 2 että 3, tarjoajan on tarjottava riittävä määrä projektihenkilöitä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2018

VII kohta: Muutokset

VII.1) Korjattavat tai lisättävät tiedot

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: III.1.3
Muutettava kohta: Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus

Oikaistava tieto:

Tarjouksessa tulee projektihenkilöiksi nimetä vain sellaisia henkilöitä, jotka tulevat osallistumaan tilaajan hankkeeseen, mikäli tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sopimus. Rakennuttaja varaa oikeuden tarkistaa toimittajan antamia tietoja. Tarjoajan tulee ilmoittaa - hankinnan kohteeseen 1 (eteläinen ja läntinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 2 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. - hankinnan kohteeseen 2 (itäinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilö valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. - hankinnan kohteeseen 3 (pohjoinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. Kaikkien vähimmäisvaatimukset (lueteltu alla kohdassa mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäisvaatimukset) täyttävien tarjoajien projektihenkilöiden (max 3 referenssikohdetta/ projektihenkilö) referenssit pisteytetään seuraavasti: Projektipäällikkö A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 100 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 pistettä Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä. Yhden projektipäällikön maksimipisteet ovat 18 pistettä Valvoja A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 500 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 piste Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä Yhden valvojan maksimipisteet ovat 18 pistettä. Em. menettelyllä lasketaan kunkin tarjoajan pisteet, jolloin maksimipistemäärä laatukriteereistä: - hankinnan kohde 1: 72 pistettä - hankinnan kohde 2: 54 pistettä - hankinnan kohde 3: 54 pistettä Tarjoajan on ladattava tarjouspalveluun tarjouksensa liitteeksi kaikkien projektihenkilöiden pisteytyslomake.

Oikaisu:

Tarjouksessa tulee projektihenkilöiksi nimetä vain sellaisia henkilöitä, jotka tulevat osallistumaan tilaajan hankkeeseen, mikäli tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sopimus. Rakennuttaja varaa oikeuden tarkistaa toimittajan antamia tietoja. Tarjoajan tulee ilmoittaa - hankinnan kohteeseen 1 (eteläinen ja läntinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 2 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. Tarjoajan ilmoittamien projektihenkilöiden (minimimäärä) tulee olla tilaajan käytettävissä täyspäiväisesti sopimuskauden ajan, lukuun ottamatta loma-aikoja. - hankinnan kohteeseen 2 (itäinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilö valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. Tarjoajan ilmoittamien projektihenkilöiden (minimimäärä) tulee olla tilaajan käytettävissä täyspäiväisesti sopimuskauden ajan, lukuun ottamatta loma-aikoja. - hankinnan kohteeseen 3 (pohjoinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. Tarjoajan ilmoittamien projektihenkilöiden (minimimäärä) tulee olla tilaajan käytettävissä täyspäiväisesti sopimuskauden ajan, lukuun ottamatta loma-aikoja. Kaikkien vähimmäisvaatimukset (lueteltu alla kohdassa mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäisvaatimukset) täyttävien tarjoajien projektihenkilöiden (max 3 referenssikohdetta/ projektihenkilö) referenssit pisteytetään seuraavasti: Projektipäällikkö A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 100 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 pistettä Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä. Yhden projektipäällikön maksimipisteet ovat 18 pistettä Valvoja A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 100 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 piste Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä Yhden valvojan maksimipisteet ovat 18 pistettä. Em. menettelyllä lasketaan kunkin tarjoajan pisteet, jolloin maksimipistemäärä laatukriteereistä: - hankinnan kohde 1: 72 pistettä - hankinnan kohde 2: 54 pistettä - hankinnan kohde 3: 54 pistettä Tarjoajan on ladattava tarjouspalveluun tarjouksensa liitteeksi kaikkien projektihenkilöiden pisteytyslomake.

VII.1.2) Teksti, jota alkuperäisessä ilmoituksessa oikaistaan

Osan numero: III.2.2
Muutettava kohta: Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot

Oikaistava tieto:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Tämän hankintaprosessin perusteella on tarkoitus valita yksi palvelutoimittaja, jonka kanssa solmitaan em. palvelujen tuottamisesta puitesopimus. Valitun palvelutoimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksen arvioitu alkamisaika on 1.6.2018 ja sopimus päättyy 31.12.2020.

Oikaisu:

Noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013 tarjouspyynnön liitteenä olevin muutoksin (KYMPIN muutokset konsulttitoiminnan yleisiin sopimusehtoihin). Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Tämän hankintaprosessin perusteella on tarkoitus valita yksi palvelutoimittaja, jonka kanssa solmitaan em. palvelujen tuottamisesta puitesopimus. Valitun palvelutoimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksen arvioitu alkamisaika on 1.6.2018 ja sopimus päättyy 31.12.2020.

«« Takaisin