«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Ålands Hälso- och Sjukvård : Upphandling av helikoptertjänster

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005863
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113181
Tarjoukset 17.04.2018 mennessä osoitteeseen:

https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35008

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ålands Hälso- och Sjukvård
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1907542-4
Postiosoite:PB 1091
Postinumero:22111
Postitoimipaikka:Mariehamn
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Upphandlingschef Christina Nukala-Pengel
Puhelin:+35 818535156
Sähköpostiosoite:christina.nukala-pengel@ahs.ax
NUTS-koodi:Ahvenanmaa (FI200)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ahs.ax

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35008

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://www.e-avrop.com/ahsax/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=35008

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Upphandling av helikoptertjänster
Viitenumero:
UH-2018-1
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Ilma-alusten käyttöpalvelut. (60445000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Ålands hälso- och sjukvård (nedan ÅHS) begär in anbud på helikopterburna ambulanstjänster i landskapet för fem (5) år med möjlighet till 2 + 2 års förlängningsoption för ÅHS.

Åland har en speciell geografi med ett landskap som innehåller sammanhängande landområden samt ett stort sjöområde med mycket spridd skärgård. Ambulanshelikopterverksamheten är en väsentlig del av bland annat planerade och akuta patienttransporter mellan ÅHS och vårdinrättningar i Finland och Sverige, så kallade sekundärtransporter. Ambulanshelikopterverksamheten är också en del av den prehospitala verksamheten i landskapet, så kallade primärtransporter, som utförs enligt EASA OPS HEMS. Syftet med ambulanshelikoptern är då att transportera patienter från skärgården, i viss mån även från avlägsna områden på fasta Åland, till ÅHS eller undantagsvis direkt till Universitetscentralsjukhuset i Åbo. Helikoptern används också för vissa räddningsuppdrag.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 8800000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Ilma-alusten käyttöpalvelut. (60445000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Ahvenanmaa (FI200)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Ålands hälso- och sjukvård (nedan ÅHS) begär in anbud på helikopterburna ambulanstjänster i landskapet för fem (5) år med möjlighet till 2 + 2 års förlängningsoption för ÅHS.

Åland har en speciell geografi med ett landskap som innehåller sammanhängande landområden samt ett stort sjöområde med mycket spridd skärgård. Ambulanshelikopterverksamheten är en väsentlig del av bland annat planerade och akuta patienttransporter mellan ÅHS och vårdinrättningar i Finland och Sverige, så kallade sekundärtransporter. Ambulanshelikopterverksamheten är också en del av den prehospitala verksamheten i landskapet, så kallade primärtransporter, som utförs enligt EASA OPS HEMS. Syftet med ambulanshelikoptern är då att transportera patienter från skärgården, i viss mån även från avlägsna områden på fasta Åland, till ÅHS eller undantagsvis direkt till Universitetscentralsjukhuset i Åbo. Helikoptern används också för vissa räddningsuppdrag.

Ambulanshelikoptern står i beredskap på Mariehamns flygfält dygnet runt, årets alla dagar. I huvudsak sker flygningar under dagtid enligt gällande bestämmelser ovan land-, skärgårds- och havsområden och enligt Visuella Flyg Regler (VFR). Uppdragen ska dock kunna lösas dygnet runt, året runt och under svåra väder- och andra förhållanden vilket ställer stora kunskapskrav på den personal som ingår i verksamheten. Transporter till och från landskapet begränsas i praktiken till området Helsingfors i öster och till Uppsala/Stockholm i väster.

Antalet primäruppdrag per år är cirka 90 stycken och antalet sekundäruppdrag per år är cirka 200 stycken. Angiven kvantitet bygger på de senaste årens verksamhetsutfall och utgör endast en vägledning. Det framtida behovet kan komma att över- eller understiga angivna kvantiteter. ÅHS garanterar sålunda ingen specifik volym, utan anbudsgivaren åtar sig att leverera mot det faktiska behov som uppstår.

Anbudsförfrågan avser pilot, helikopter, reparationer och underhåll, beredskap samt utbildning och fortbildning av medföljande personal.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.2.2020 - 31.1.2025
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Option om förlängning med två + två år

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Option om förlängning med två + två år

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Framgår av ESPD blanketten

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.4.2018
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
ruotsi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 20.8.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:18.4.2018 00:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Marknadsdomstolen
Postiosoite:Banbyggarvägen 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsingfors
Maa:Suomi
Puhelin:+358 29-5643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 29-5643314
Internet-osoitehttp://www.markkinaoikeus.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2018
«« Takaisin