«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä : Betonin ja kiviainesylitteen käsittely 2018–2021 TP 10/18

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005798
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113001
Tarjoukset 12.04.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=175035&tpk=975f8871-71ba-412b-b7cf-642b17151b55

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2274241-9
Postiosoite:PL 300
Postinumero:00066
Postitoimipaikka:HSY
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Hannu Toivonen
Puhelin:+358 915611
Sähköpostiosoite:hankinnat@hsy.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hsy.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hsy

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hsy?id=175035&tpk=975f8871-71ba-412b-b7cf-642b17151b55
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Betonin ja kiviainesylitteen käsittely 2018–2021 TP 10/18
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vaarattomien jätteiden käsittely ja poiskuljetus. (90513000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankintaan kuuluu Ämmässuon jätteenkäsittelykeskukseen vastaanotetun betonin, teräsbetonin ja maa-aineksesta seulotun betoni- ja kiviylitteen käsittely jaksolle 1.7.2018 - 20.6.2021 seuraavasti: - jäteverollisten jätteiden poistaminen käsiteltävästä materiaalista. - betoni ja teräsbetoni kappaleiden pulverointi murskattavaan palakokokoon. - betonin ja kivien murskaaminen. - terästen erotteleminen murskeesta hyötykäyttöön

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on hankintalain (1397/2016) mukainen EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskautta on mahdollista jatkaa yhdellä vuodella (optio). Optiolla tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja ja ilmoittaa sen käyttämisestä toimittajalle viimeistään 3 kuukautta ennen kyseisen optiojakson alkua.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.4.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.4.2018 13:16

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoajilla on mahdollisuus tutustua murskausalueeseen ja murskattavaan jätteeseen Ämmässuolla. Tutustumiskäynnistä tulee sopia Hannu Juntusen kanssa hannu.juntunen@hsy.fi. Tutustumisen tulee tapahtua viimeistään 14 vuorokautta ennen tarjousajan umpeutumista.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2018
«« Takaisin