«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos : Hissien ja liukuportaiden huolto- ja kunnossapitotyöt

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005786
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113877
Osallistumishakemukset 13.04.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=177656&tpk=339cb6c2-32f4-4114-b898-26e52b6edc8a

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tuomas Alakurtti
Puhelin:+358 406373200
Sähköpostiosoite:tuomas.alakurtti@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hkl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hkl

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hkl?id=177656&tpk=339cb6c2-32f4-4114-b898-26e52b6edc8a
I.6) Pääasiallinen toimiala
Kaupunkirautatie-, raitiotie-, johdinauto- tai linja-autopalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hissien ja liukuportaiden huolto- ja kunnossapitotyöt
Viitenumero:
33H17
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Liukuportaiden korjaus ja huolto. (50740000-4)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (jäljempänä HKL) hissien ja liukuportaiden määräaikaishuolto-, kunnossapito- ja korjaustöistä osallistumispyynnön palvelukuvauksen (liite 1) mukaisesti HKL:n ylläpitämissä kiinteistöissä ja metroasemilla Helsingissä ja Espoossa.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Hissien huoltopalvelut. (50750000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Helsinki ja Espoo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Osallistumispyynnön liitteessä (liite 2) hintalomake on lueteltu tarkemmin tasonvaihtolaitteiden lukumäärät, tekniset tiedot ja sijainnit. Lisäksi hintalomakkeella (liite 2) on tasonvaihtolaitteiden pitkän tähtäimen huoltosuunnitelma. Huoltosuunnitelman mukaiset modernisoinnit, peruskorjaukset, uusittavat laitteet ja muut isommat korjaukset voidaan kilpailuttaa erikseen. Tasonvaihtolaitteiden lukumäärä voi lisääntyä tai vähentyä sopimuskauden aikana. HKL varaa oikeuden tilata optiona länsimetron metroasemien hissien ja liukuportaiden huolto- ja kunnossapidon kaudelle 28.9.2022 – 28.9.2027. Tasonvaihtolaitteiden määräaikaishuolto-, kunnossapito- ja korjaustyöt kilpailutetaan hankintakoreittain. Tiedot tasonvaihtolaitteista ja hankintakoreista on ilmoitettu tarjouspyynnön liitteenä (liite 2) olevassa hintalomakkeessa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu30-40
Hinta 60-70
II.2.6) Arvioitu arvo
9500000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:5
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä varsinaiseen tarjouskilpailuun. Asetetuilla vähimmäiskelpoisuusehdoilla sekä vertailtavilla lisävaatimuksilla pyritään varmistamaan palvelun toimintavarmuus ja se, että palveluntuottaja kykenee suoriutumaan hankinnan kohteena olevasta toimeksiannosta. Mikäli ehdokkaita on enemmän kuin 5, käytetään ehdokkaiden referenssien arvioinnissa referenssikohteiden asiakastyytyväisyyskyselyä. Asiakastyytyväisyyskyselyssä pyydetään arviota mm. huoltotoiminnan luotettavuudesta, korjaustoiminnan sopimuksen mukainen toiminta, huoltohenkilökunnan osaamisesta sekä toimimisesta poikkeustilanteissa. Osakokonaisuudet arvioidaan arvosanoin 1-5. Jos yksi (1) tai useampi tarjoajan referensseistä antaa tarjoajalle arvosanan yksi (1) tai kaksi (2), tarjoaja suljetaan pois tarjouskilpailusta. Asiakastyytyväisyyskysely suoritetaan sähköpostitse osallistumishakemusten jättämisen jälkeen. Mikäli ehdokkaan ilmoittamalta referenssikohteen yhteyshenkilöltä ei saada vastausta kahden (2) viikon aikana, ei kyseisestä referenssistä saa lainkaan laatupisteitä. Referenssien antamat laatupisteet lasketaan yhteen ja niiden perusteella ehdokkaat laitetaan paremmuusjärjestykseen. Ehdokkaan on liitettävä osallistumishakemukseensa referensseistä selvitykset. Referenssit tulee antaa osallistumispyynnön liitteellä 3. Ehdokas joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen, suljetaan tarjouskilpailusta pois.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

HKL varaa oikeuden tilata optiona länsimetron metroasemien hissien ja liukuportaiden huolto- ja kunnossapidon kaudelle 28.9.2022 – 28.9.2027.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määrittelyn mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määrittelyn mukaisesti.

III.1.6) Vaaditut takuut ja vakuudet:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määrittelyn mukaisesti.

III.1.7) Tärkeimmät rahoitus- ja maksuehdot ja/tai viittaus niitä koskeviin määräyksiin:

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määrittelyn mukaisesti.

III.1.8) Sopimuspuoleksi valittavalta taloudellisten toimijoiden ryhmältä vaadittava oikeudellinen muoto:

Jos osallistumishakemus tehdään perustettavan yhtiön tai ryhmittymän (konsortio, työyhteenliittymä) nimissä, edellytetään, että ehdokas nimeää kaikki osallistumishakemusvaiheen osapuolet ja toimittaa pyydetyt selvitykset ja tiedot jokaisesta perustettavan yhtiön tai ryhmittymän taustalle nimeämästään tahosta erikseen (kts. ESPD-lomake).

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
13.4.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.3.2018
«« Takaisin