«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kansaneläkelaitos : Levyjärjestelmien virtualisointi

10.03.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005730
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 049-107614
Tarjoukset 12.04.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=178099&tpk=b3c8cd35-39d5-4ac7-bb7d-3ade02ecf170

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=178099&tpk=b3c8cd35-39d5-4ac7-bb7d-3ade02ecf170
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Levyjärjestelmien virtualisointi
Viitenumero:
Kela 2/440/2017
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on virtualisointiratkaisu, migraatioprojekti, lisää flash tallennuskapasiteettia ja levyjärjestelmän ylläpito/tukipalvelut sekä erikseen tilattavaa asiantuntija-/migraatiotyötä. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on liitteenä 1.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietojenkäsittelylaitteet (laitteisto). (30210000-4)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Tietojärjestelmät ja palvelimet. (48800000-6)
Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus. (50312000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylä (K179)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on virtualisoida levyjärjestelmät siten, että palvelimet, joille on allokoitua levyä molemmista konesaleista, näkevät levynsä yhdestä osoitteesta. Hankittavat virtualisointiratkaisut sijoitamme Kelan kahteen konesaliin ja niiden pitää toimia active-active tilassa. Nykyiset levyjärjestelmät virtualisoidaan hankittavilla virtualisointiratkaisuilla. Nykyisten levyjärjestelmien kapasiteetin lisäksi Kela hankkii virtualisointiratkaisuun tämän hetkisen arvion mukaan alkuinvestointina uutta flash -nettokapasiteettia n. 600TB (kapasiteetti lasketaan siten, että yksi (1) kilotavu on 1024 tavua). Hankinnassa hankitaan myös lisää flash tallennuskapasiteettia, migraatioprojekti, levyjärjestelmän ylläpito/tukipalvelut sekä erikseen tilattavaa asiantuntija-/migraatiotyötä. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on liitteenä 1.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Pääsopimus tulee voimaan, kun molemmat sopijapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Pääsopimus on voimassa ensin viisi (5) vuotta, jonka jälkeen pääsopimus on voimassa toistaiseksi.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2017/S 180-368079
IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.4.2018 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.4.2018 16:10

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
9.3.2018
«« Takaisin