«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Salon seudun koulutuskuntayhtymä : Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien hankinta

11.03.2018 10:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005637
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 050-110810
Tarjoukset 11.04.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/sskky?id=178529&tpk=6ac4f7c5-2a41-4d9b-acee-f75e9b4aee4a

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Salon seudun koulutuskuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0139545-4
Postiosoite:Taitajankatu 6
Postinumero:24240
Postitoimipaikka:Salo
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Markus Hänninen
Puhelin:+358 27704299
Sähköpostiosoite:markus.hanninen@sskky.fi
NUTS-koodi:Salon seutu (S022)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sskky.fi/kuntayhtyma
Hankkijaprofiilin osoite: (URL)http://www.sskky.fi/kuntayhtyma/hankinnat

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/sskky

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/sskky?id=178529&tpk=6ac4f7c5-2a41-4d9b-acee-f75e9b4aee4a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Koulutus

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konsernin talous- ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien hankinta
Viitenumero:
SSKKY/10/02.08.01/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konserni (jäljempänä ”tilaaja” tai ”hankintayksikkö”) pyytää tarjouksia Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön mukaisesti talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmistä. Hankinnan kohteena on Salon seudun koulutuskuntayhtymä -konsernin talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmät. Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU- kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Korvausta ei makseta myöskään siinä tapauksessa, että hankinta sittemmin keskeytetään.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Taloushallinnon tietojärjestelmät. (48812000-3)
Ajanseuranta- tai henkilöstöhallinto-ohjelmatuotteet. (48450000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Salon seutu (S022)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Salo

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HANKINNAN KOHDE Hankinnan kohteena on tilaajan talous- ja henkilöstöhallintojärjestelmä. Taloushallinto-ohjelmiston tulee sisältää alla lueteltuja ominaisuuksia: • Kunnallisen puolen soveltuvuus JHS 192 (laskentatunnisterakenne, kirjanpito, tilin-päätös) • Moniyritys-/konsernikäsittely • Sähköinen myyntilaskutus • Käyttöomaisuuskirjanpito /investointiostojen käsittely • Laskentatunniste- /dimensiorakenne, tiliöintitarkistukset/ -säännöt • Lakisääteiset raportit (mm. tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma, kausiveroilmoitus, veroilmoitus) Henkilöstöhallinto-ohjelmiston tulee sisältää alla lueteltuja ominaisuuksia: • Palkanlaskenta (OVTES, TS , KVTES ja Sivista) (OVTES tarkennus osiot C ja liitteet 4,5 ja 7 ja E-osio) • Matkalaskujen käsittely • Henkilöstöpäätökset: työsuhteen aloitus- ja lopetus, loma-/poissaolo- ja koulutus käsittelyt • Luottamushenkilöiden palkkojen laskenta • Palvelusaikalaskenta • Kehityskeskustelut / osaamisenarviointi (OPTIO) Muut yhteiset ominaisuudet: • Suomenkieliset ohjelmat • Suomenkielinen käyttäjätuki • Erlliset sähköiset työpöydät henkilöstö- ja taloushallinnon järjestelmille • Raportointi (myös käyttäjien itse määriteltävissä) • Kyselyt (porautuminen tapahtumiin) • Mobiilikäyttö (loppukäyttäjien käyttöön) Järjestelmien tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä PALVELUN KUVAUS liite: Palvelun kuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimuskausi on neljä (4) vuotta ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana ylläpitosopimuksineen

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdollisuus hankkia: - Taloussuunnitteluohjelmisto - Ostolaskun -kierrätysohjelmisto - Maksuvalmiussuunnittelu - Osaamisen johtamisen moodulit - Uusien rajapintojen luonti muihin tietojärjestelmiin - Uudet sovellukset

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdokas on rekisteröitynyt kaupparekisteriin, ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverolain mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, mikäli ehdokkaan kotipaikan lainsäädäntö edellyttää rekisteröitymistä. Jos ehdokas ei ole rekisteröitynyt edellä mainittuihin rekistereihin, se sitoutuu toimittamaan hankintayksikön pyynnöstä selvityksen rekisteröimättömyyden perusteista. Ryhmittymä ehdokkaana: Kaikkien ryhmittymän jäsenten tulee täyttää esitetty vaatimus.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ESPD lomakkeella.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset ESPD lomakkeella

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Vaatimukset ESPD lomakkeella

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Vaatimukset ESPD lomakkeella

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.4.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.4.2018 12:01
Paikka: Taitajankatu 6, 24240 Salo Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

ATK-päällikkö Markus Hänninen Hankintakoordinaattori Matti Ryhänen

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
8.3.2018
«« Takaisin