«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Ympäristöministeriö : Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi

13.03.2018 12:20
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005600
Tarjoukset 11.4.2018 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:
Ympäristöministeriö 0519456-1 /
Ympäristöministeriö
YM1/611/2018Sari Hosionaho
PL 35 (Aleksanterinkatu 7)
00023
Valtioneuvosto

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Ympäristöministeriö
Y-tunnus 0519456-1
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Ympäristöministeriö
Yhteyshenkilö Sari Hosionaho
Postiosoite PL 35 (Aleksanterinkatu 7)
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite kirjaamo@ym.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ym.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Selvitys kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntojen korjaamisesta esteettömiksi ja ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuviksi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
YM1/611/2018
Hankinnan kuvaus

Selvityksen keskeisenä tavoitteena on vastata kysymykseen siitä, miten erityisesti vajaakäytössä olevaa kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokantaa voidaan kehittää siten, että se olisi esteetöntä ja paremmin ikääntyneiden asumistarpeisiin soveltuvaa, ja myös tilaratkaisuiltaan yhteisöllisyyttä edistävää ja palvelujen saavutettavuutta tukevaa (esim. yhteiset tilat ja mahdolliset palvelutilat). Kysymystä tulee tarkastella erityisesti väestöltään vähenevien kuntien kannalta, mutta myös muiden kuntien kiinteistöyhtiöiden kannalta. Toiseksi esille nousee myös kysymys siitä, mikä rooli kuntien ARA-vuokra- ja vanhustentaloyhteisöjen asuntokannan kehittämisellä ikääntyneiden asumisen tarpeita vastaavaksi voisi olla myös laajemmin kuntien varautumisessa väestön ikääntymiskehitykseen.

Hankinnan tausta ja tavoitteet on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja hankittavan palvelun kuvauksessa (liite).

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Ei
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
2.5.2018 - 30.11.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Soveltuvuutta koskevat vaatimukset on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 2.

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä ilmoitus

(tarjouspyynnön liite 2.), joka korvaa soveltuvuusvaatimuksia koskevat todistukset ja selvitykset hankintapäätöksen tekemiseen saakka.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä ilmoitus

(tarjouspyynnön liite 2.), joka korvaa soveltuvuusvaatimuksia koskevat todistukset ja selvitykset hankintapäätöksen tekemiseen saakka.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintailmoituksen liitteinä on tarjouspyyntö ja sen liitteet (Liite 1. Hankittavan palvelun kuvaus ja Liite 2. Ilmoitus tarjoajaa koskevien soveltuvuusvaatimusten täyttymisestä).

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
11.4.2018 16.15
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjousten viimeisestä jättämispäivästä lukien.

Lisätietoja

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja sähköpostitse. Kysymykset on lähetettävä sähköpostitse viimeistään 21.3.2018 klo 16.15 mennessä ympäristöministeriöön erityisasiantuntija Sari Hosionaholle: etunimi.sukunimi@ym.fi Sähköpostin otsikkokenttään on merkittävä tunnus: ” Dnro YM1/611/2018”.

Ympäristöministeriö kokoaa kysymykset ja vastaukset yhteen ja vastaa niihin 28.3.2018 mennessä Ikääntyneiden asuminen -verkkosivuilla osoitteessa: http://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asuminen/Ikaantyneiden_asuminen/Ajankohtaista

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1..pdf

Liite 2. Soveltuvuusvaatimusilmoitus.pdf

Tarjouspyyntö.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin