«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
KSS Energia Oy : KSS Energia Oy: Asiakastietojärjestelmän (ATJ) uusinta

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-005564
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113903
Osallistumishakemukset 29.03.2018 mennessä osoitteeseen:
KSS Energia Oy
Jessica Juhola
Hovioikeudenkatu 3
45100
Kouvola
Puh. +358504648895

I kohta: Hankintayksikkö

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:KSS Energia Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0877511-8
Postiosoite:Hovioikeudenkatu 3
Postinumero:45100
Postitoimipaikka:Kouvola
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jessica Juhola
Puhelin:+358 504648895
Sähköpostiosoite:jessica.juhola@kssenergia.fi
NUTS-koodi:Kouvola (K286)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kssenergia.fi/etusivu

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://digitalbusiness.fi/kss-hankinta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.6) Pääasiallinen toimiala
Energiatoimiala

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
KSS Energia Oy: Asiakastietojärjestelmän (ATJ) uusinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Toimialakohtaiset ohjelmatuotteet. (48100000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

KSS Energia Oy hankkii myynnin, asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen kokonaisratkaisun sähkön myynti-, sähkön siirto-, kaukolämpö- ja maakaasuliiketoiminnan käyttöön. Hankinta kattaa varsinaisen ratkaisun sekä siihen liittyvät käyttöönoton ja käytön aikaiset palvelut. Ratkaisu tulee toimittaa SaaS-pohjaisena palveluna.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Kouvola (K286)
Pääasiallinen suorituspaikka:

KSS Energia Oy

Hovioikeudenkatu 3

45100 Kouvola

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tilaaja tavoittelee hankinnalla ajassa kehittyvää ratkaisua, joilla voidaan vastata tehokkaasti energialiiketoiminnan tulevaisuuden tarpeisiin. Tavoitteena on mahdollistaa ratkaisun avulla laadukas ja yhtenäinen asiakaskokemus KSS Energian asiakkaille. Ratkaisussa tulee olla pitkälle kehitetyt digitaaliset myynnin, asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen välineet korkealla prosessien automaatioasteella.

Ratkaisu tulee täyttää Suomen Energiateollisuuden menettelyohjeiden asettamat vaatimukset ja olla käyttöönotettavissa nykyisessä sähkömarkkinoiden tiedonvaihtomallissa (Ediel). Sen lisäksi ratkaisussa tulee olla valmius Datahub-standardin mukaiseen markkinamalliin Fingridin asettaman Datahub-projektin aikataulun mukaisesti.

Hankittavan ratkaisun tulee sisältää myynnin, asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen kokonaisuudet. Ratkaisuun liitetään ulkoinen myyntireskontrapalvelu. Itsepalvelu- ja verkkokauppaosuudet pyydetään tarjoamaan erillisenä optiona.

Hankinnassa tavoitellaan kokonaistoimitusta. Toimitukseen voi sisältyä myös kolmannen osapuolen ratkaisuja edellyttäen, että Toimittaja vastaa niistä osana kokonaistoimitusta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:60 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Toimitusprojektin sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta ja päättyy sopimusvelvoitteiden täyttymiseen.

II.2.9) Tiedot kutsuttavien toimijoiden lukumäärää koskevista rajoituksista
tai suunniteltu vähimmäismäärä:3
ja enimmäismäärä:4
Objektiiviset perusteet sille, miksi ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä:

Kelpoisuusehdot, valinta-, poissulkemisperusteet sekä ehdokkaiden pisteytysmenettely on kuvattu tarkemmin tämän osallistumiskutsun liitteessä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kuvattu osallistumiskutsussa ja siihen liittyvässä tarjouspyyntömateriaalissa.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Kuvattu osallistumiskutsussa ja siihen liittyvässä tarjouspyyntömateriaalissa

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta julkaistaan ennakkoon tarjouskilpailukutsu

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
29.3.2018
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.10.2018

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
13.3.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
Liite 1-1 - Ehdokkaiden kelpoisuusvaatimukset ja valintakriteerit R1.pdf
Liite 1-1-1 - ESPD-lomake R1.docx
Asiakkuudenhallinta ja laskutusratkaisu - Osallistumiskutsu R1.pdf
«« Takaisin