«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet : Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalvelut

02.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-004953
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 044-096047
Tarjoukset 04.04.2018 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=162218&tpk=f5b7bbe1-3971-4eca-acf6-72b2a572704b

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennukset ja yleiset alueet
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Y-0201256-6
Postiosoite:PL 1540 (Elimäenkatu 5)
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Joonas Hautala
Puhelin:+358 931087868
Sähköpostiosoite:kilpailutusryhma.rake@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/helsinki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=162218&tpk=f5b7bbe1-3971-4eca-acf6-72b2a572704b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Helsingin kaupungin alueiden infrahankkeiden projektinjohtopalvelut
Viitenumero:
HEL 2018-002494
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala pyytää tarjoustanne ajalle 1.6.2018- 31.12.2020 ajoittuvista infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyvistä projektinjohtopalveluista. Projektinjohtopalveluun kuuluu infrarakentamisen projektinhallintaan, kustannus- ja laadunhallintaan, selvitysten tekemiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asiantuntija- ja avustustehtäviä. Hankinnan kohteena on kolme erillistä osaa: 1. Eteläinen ja läntinen alue 2. Itäinen alue 3. Pohjoinen alue Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kaikkiin, kahteen tai vain yhteen hankinnan kohteeseen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Sama tarjoaja voi tulla valituksi hankinnan kohteisiin 2 ja 3. Hankinnan kohteeseen 1 valittu tarjoaja ei voi tulla valituksi kohteisiin 2 ja 3. Tullakseen valituksi sekä kohteeseen 2 että 3, tarjoajan on tarjottava riittävä määrä projektihenkilöitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Eteläinen ja läntinen alue
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyvät projektinjohtopalvelut. Projektinjohtopalveluun kuuluu infrarakentamisen projektinhallintaan, kustannus- ja laadunhallintaan, selvitysten tekemiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asiantuntija- ja avustustehtäviä. Toimeksiannot sisältävät Helsingin eteläisen ja läntinen suurpiirin alueella olevien infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Toimeksiannot sisältävät seuraavia tehtäväalueita: projektien valmistelutehtävät sekä laajuuden ja tavoitteiden hallinta • hankkeen muodostaminen • rakennuttamisohjelman laadinta yhdessä tilaajan kanssa sekä tavoitehinnan määrittäminen • tehtävän määrittelyssä avustaminen (rakennuttamisohjelman sisällön kokoaminen ja työstäminen) • projektin osittelu • laajuuden ja tavoitteiden muutosten varmentaminen ja hallinta Tyypillisiä tehtävään kuuluvia töitä voivat olla muun muassa seuraavat: • katujen, puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen, peruskorjaukseen ja ylläpitoon liittyvät erilaiset omistajavalvontatehtävät • kaupungin omajohtoisten katujen ja puistojen rakentamisurakoiden tarjouspyyntöjen valmistelu, hankeen rakennuttaminen, tekninen ohjaus ja valvonta • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät • yhteisen kunnallisteknisen työmaan projektinjohtotehtävät, mm. hankkeen määrittely yhteistyössä tilaajien kanssa • aluerakentamis- ja asuntotuotantohankkeiden yhteensovittamistehtävät alueen muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa • aluerakentamishankkeiden taloussuunnittelu ja aikatauluhallinta yhdessä tilaajan ja Helsingin kaupungin kansliassa toimivan aluerakentamisprojektin projektinjohtajan kanssa. Projektin rakennuttaminen • rakennuttamisvaiheen työt kokonaisuudessaan sisältäen mm. työnaikaisen valvonnan, urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen sekä siinä mahdollisesti sovittujen takuukorjausten valmistumisen seurannan ja hyväksymisen • projektin rakennuttamisen edistymisen ja tilan raportointi tilaajalle • tilaajan turvallisuusvalvonnan järjestäminen ja huolehtiminen (Vna 205/2009) • yhteisen kunnallisteknisen työmaan asiakirjojen valmistelu ja yhteisen työmaan päävalvojan tehtävät Projektin riskien hallinta • riskien tunnistaminen ja arviointi • riskeihin varautuminen Raportointi • projektin ajallisen etenemisen ja edistymisen tilan raportointi • projektin kustannusraportointi • parannus- ja korjausehdotusten raportointi • tavoitteissa pysymisen raportointi Muut tehtävät • kokousten järjestely- ja sihteeritehtävät • urakkavaiheen kustannusarvion laadinta Fore-järjestelmällä • rakentamiseen liittyvien asioiden selvittely yhdessä tilaajan ja suunnittelijan kanssa • viranomaisyhteistyössä ja –neuvotteluissa avustaminen • lupien hankkiminen • avustaminen toteutusmuodon valinnassa

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60%
Hinta 40%
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on kolme erillistä osaa. Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kaikkiin, kahteen tai vain yhteen hankinnan kohteeseen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Sama tarjoaja voi tulla valituksi hankinnan kohteisiin 2 ja 3. Hankinnan kohteeseen 1 valittu tarjoaja ei voi tulla valituksi kohteisiin 2 ja 3.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Itäinen alue
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyvät projektinjohtopalvelut. Projektinjohtopalveluun kuuluu infrarakentamisen projektinhallintaan, kustannus- ja laadunhallintaan, selvitysten tekemiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asiantuntija- ja avustustehtäviä. Toimeksiannot sisältävät Helsingin kaakkoisen, itäisen ja Östersundomin suurpiirin alueella olevien infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Toimeksiannot sisältävät seuraavia tehtäväalueita: projektien valmistelutehtävät sekä laajuuden ja tavoitteiden hallinta • hankkeen muodostaminen • rakennuttamisohjelman laadinta yhdessä tilaajan kanssa sekä tavoitehinnan määrittäminen • tehtävän määrittelyssä avustaminen (rakennuttamisohjelman sisällön kokoaminen ja työstäminen) • projektin osittelu • laajuuden ja tavoitteiden muutosten varmentaminen ja hallinta Tyypillisiä tehtävään kuuluvia töitä voivat olla muun muassa seuraavat: • katujen, puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen, peruskorjaukseen ja ylläpitoon liittyvät erilaiset omistajavalvontatehtävät • kaupungin omajohtoisten katujen ja puistojen rakentamisurakoiden tarjouspyyntöjen valmistelu, hankeen rakennuttaminen, tekninen ohjaus ja valvonta • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät • yhteisen kunnallisteknisen työmaan projektinjohtotehtävät, mm. hankkeen määrittely yhteistyössä tilaajien kanssa • aluerakentamis- ja asuntotuotantohankkeiden yhteensovittamistehtävät alueen muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa • aluerakentamishankkeiden taloussuunnittelu ja aikatauluhallinta yhdessä tilaajan ja Helsingin kaupungin kansliassa toimivan aluerakentamisprojektin projektinjohtajan kanssa. Projektin rakennuttaminen • rakennuttamisvaiheen työt kokonaisuudessaan sisältäen mm. työnaikaisen valvonnan, urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen sekä siinä mahdollisesti sovittujen takuukorjausten valmistumisen seurannan ja hyväksymisen • projektin rakennuttamisen edistymisen ja tilan raportointi tilaajalle • tilaajan turvallisuusvalvonnan järjestäminen ja huolehtiminen (Vna 205/2009) • yhteisen kunnallisteknisen työmaan asiakirjojen valmistelu ja yhteisen työmaan päävalvojan tehtävät Projektin riskien hallinta • riskien tunnistaminen ja arviointi • riskeihin varautuminen Raportointi • projektin ajallisen etenemisen ja edistymisen tilan raportointi • projektin kustannusraportointi • parannus- ja korjausehdotusten raportointi • tavoitteissa pysymisen raportointi Muut tehtävät • kokousten järjestely- ja sihteeritehtävät • urakkavaiheen kustannusarvion laadinta Fore-järjestelmällä • rakentamiseen liittyvien asioiden selvittely yhdessä tilaajan ja suunnittelijan kanssa • viranomaisyhteistyössä ja –neuvotteluissa avustaminen • lupien hankkiminen • avustaminen toteutusmuodon valinnassa

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60%
Hinta 40%
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on kolme erillistä osaa. Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kaikkiin, kahteen tai vain yhteen hankinnan kohteeseen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Sama tarjoaja voi tulla valituksi hankinnan kohteisiin 2 ja 3. Hankinnan kohteeseen 1 valittu tarjoaja ei voi tulla valituksi kohteisiin 2 ja 3.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Pohjoinen alue
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Projektinjohtoa koskevat konsulttipalvelut. (72224000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin kaupungin infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyvät projektinjohtopalvelut. Projektinjohtopalveluun kuuluu infrarakentamisen projektinhallintaan, kustannus- ja laadunhallintaan, selvitysten tekemiseen ja rakennuttamiseen liittyviä asiantuntija- ja avustustehtäviä. Toimeksiannot sisältävät Helsingin pohjoisen suurpiirin alueella olevien infrahankkeiden (katu, puisto ja muut viheralueet sekä liikunta-alueet) rakennuttamiseen liittyviä tehtäviä. Toimeksiantoihin sisältyvät tehtävät ja niiden laajuus määritellään yksityiskohtaisesti hankkeittain. Toimeksiannot sisältävät seuraavia tehtäväalueita: projektien valmistelutehtävät sekä laajuuden ja tavoitteiden hallinta • hankkeen muodostaminen • rakennuttamisohjelman laadinta yhdessä tilaajan kanssa sekä tavoitehinnan määrittäminen • tehtävän määrittelyssä avustaminen (rakennuttamisohjelman sisällön kokoaminen ja työstäminen) • projektin osittelu • laajuuden ja tavoitteiden muutosten varmentaminen ja hallinta Tyypillisiä tehtävään kuuluvia töitä voivat olla muun muassa seuraavat: • katujen, puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen, peruskorjaukseen ja ylläpitoon liittyvät erilaiset omistajavalvontatehtävät • kaupungin omajohtoisten katujen ja puistojen rakentamisurakoiden tarjouspyyntöjen valmistelu, hankeen rakennuttaminen, tekninen ohjaus ja valvonta • turvallisuuskoordinaattorin tehtävät • yhteisen kunnallisteknisen työmaan projektinjohtotehtävät, mm. hankkeen määrittely yhteistyössä tilaajien kanssa • aluerakentamis- ja asuntotuotantohankkeiden yhteensovittamistehtävät alueen muiden hankkeiden ja toimijoiden kanssa • aluerakentamishankkeiden taloussuunnittelu ja aikatauluhallinta yhdessä tilaajan ja Helsingin kaupungin kansliassa toimivan aluerakentamisprojektin projektinjohtajan kanssa. Projektin rakennuttaminen • rakennuttamisvaiheen työt kokonaisuudessaan sisältäen mm. työnaikaisen valvonnan, urakan vastaanoton ja takuutarkastuksen sekä siinä mahdollisesti sovittujen takuukorjausten valmistumisen seurannan ja hyväksymisen • projektin rakennuttamisen edistymisen ja tilan raportointi tilaajalle • tilaajan turvallisuusvalvonnan järjestäminen ja huolehtiminen (Vna 205/2009) • yhteisen kunnallisteknisen työmaan asiakirjojen valmistelu ja yhteisen työmaan päävalvojan tehtävät Projektin riskien hallinta • riskien tunnistaminen ja arviointi • riskeihin varautuminen Raportointi • projektin ajallisen etenemisen ja edistymisen tilan raportointi • projektin kustannusraportointi • parannus- ja korjausehdotusten raportointi • tavoitteissa pysymisen raportointi Muut tehtävät • kokousten järjestely- ja sihteeritehtävät • urakkavaiheen kustannusarvion laadinta Fore-järjestelmällä • rakentamiseen liittyvien asioiden selvittely yhdessä tilaajan ja suunnittelijan kanssa • viranomaisyhteistyössä ja –neuvotteluissa avustaminen • lupien hankkiminen • avustaminen toteutusmuodon valinnassa

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatu60%
Hinta 40%
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.6.2018 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan kohteena on kolme erillistä osaa. Tarjoaja voi antaa tarjouksen joko kaikkiin, kahteen tai vain yhteen hankinnan kohteeseen. Hankittavan palvelun valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus (paras hinta-laatusuhde). Sama tarjoaja voi tulla valituksi hankinnan kohteisiin 2 ja 3. Hankinnan kohteeseen 1 valittu tarjoaja ei voi tulla valituksi kohteisiin 2 ja 3.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Mikäli tarjoaja on ryhmittymä, tulee ESPD-lomake täyttää ja ladata tarjouksen liitteeksi jokaisesta ryhmittymän osakasyrityksestä. Lisäksi tarjoajan tulee ladata tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat rahoituksellista ja taloudellista tilannetta vähimmäisvaatimukset: Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa. Rakennuttaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli tarjouksen tekijänä on ryhmittymä, tarkistaa rakennuttaja liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset selvitykset kaikilta ryhmittymän osakasyrityksiltä. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppanipalveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi yritysraportissa mukana, pyytää rakennuttaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: -selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin -kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon -todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty -todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty -selvitys työterveyshuollon järjestämisestä -selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta -tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää rakennuttaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta. Vaatimusten täyttämisen selvittämiseksi tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa em. tarjoajan soveltuvuutta koskevat selvitykset. Kaikki em. mainitut rahoituksellista ja taloudellista tilannetta koskevat todistukset ja selvitykset saavat olla enintään kolme (3) kuukautta vanhoja. Määräaika lasketaan siitä, kun hankintayksikkö on vastaanottanut kyseiset asiakirjat. Tarjoajan on ladattava tarjouspalveluun tarjouksensa liitteeksi kaikkien projektihenkilöiden pisteytyslomake.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjouksessa tulee projektihenkilöiksi nimetä vain sellaisia henkilöitä, jotka tulevat osallistumaan tilaajan hankkeeseen, mikäli tarjoajan ja tilaajan välille syntyy sopimus. Rakennuttaja varaa oikeuden tarkistaa toimittajan antamia tietoja. Tarjoajan tulee ilmoittaa - hankinnan kohteeseen 1 (eteläinen ja läntinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 2 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. - hankinnan kohteeseen 2 (itäinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilö valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. - hankinnan kohteeseen 3 (pohjoinen alue) 2 henkilöä projektipäälliköksi ja 1 henkilöä valvojaksi. Jos tehtäviin ilmoitetaan enemmän projektihenkilöitä kuin minimimäärä, lasketaan pisteistä keskiarvo ja kokonaispisteet saadaan kertomalla se minimimäärällä. Kaikkien vähimmäisvaatimukset (lueteltu alla kohdassa mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäisvaatimukset) täyttävien tarjoajien projektihenkilöiden (max 3 referenssikohdetta/ projektihenkilö) referenssit pisteytetään seuraavasti: Projektipäällikkö A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 100 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 pistettä Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä. Yhden projektipäällikön maksimipisteet ovat 18 pistettä Valvoja A) kysymyksessä on ollut vaativa infrarakentamiskohde kaupunkialueella, jossa urakka-alueen läpi on kulkenut urakka-ajan toimiva joukko- (linja-auto-, raitio-, metro- tai junaliikenne) ja kevyt liikenne. kyllä = 3 pistettä / kohde; ei = 0 pistettä Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä B) kohteen urakkahinta, alv 0 % - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 500 000 euroa mutta alle 2 000 000 euroa = 3 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta yli 2 000 000 euroa mutta alle 5 000 000 euroa = 2 pistettä - kohteen urakkahinta infratöiden osalta 5 000 000 euroa tai suurempi = 1 piste Täsmennyksenä mainitaan, että kohteella tarkoitetaan yhdellä urakkasopimuksella toteutettua kohdetta. Maksimissaan 3 hanketta x 3 pistettä = 9 pistettä Yhden valvojan maksimipisteet ovat 18 pistettä. Em. menettelyllä lasketaan kunkin tarjoajan pisteet, jolloin maksimipistemäärä laatukriteereistä: - hankinnan kohde 1: 72 pistettä - hankinnan kohde 2: 54 pistettä - hankinnan kohde 3: 54 pistettä Tarjoajan on ladattava tarjouspalveluun tarjouksensa liitteeksi kaikkien projektihenkilöiden pisteytyslomake.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarjoajan on täytettävä seuraavat teknistä suorituskykyä ja ammatillista pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset. 1. Yrityksellä tulee olla kyky tuottaa asiakirjoja sähköisessä muodossa ja suomen kielellä. Vähintään yhdellä esitetyistä henkilöistä tulee olla kyky Fore-ohjelmalla tuottaa ja muokata tehtyjä kustannusarvioita. 2. Projektipäälliköllä tulee olla vähintään kolmen (3) vuoden työkokemus projektipäällikön tehtävistä infra-alalta. Työhön osallistuvilla maastossa työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa vähintään Tieturva I pätevyys. 3. Valvojalla tulee olla vähintään 2 vuoden työkokemus ko. alan tehtävistä, johon hänet tarjouksessa esitetään. Työhön osallistuvilla maastossa työskentelevillä henkilöillä tulee olla voimassa vähintään Tieturva I pätevyys. Tarjoajan on täytettävä tarjouspalvelussa sähköinen lomake, jolla tarjoaja vakuuttaa täyttävänsä vähimmäisvaatimukset.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sitova sopimus ei synny hankintapäätöksellä ja sen tiedoksiannolla. Hankintapäätöksen tekemisen jälkeen rakennuttajan on tehtävä hankintasopimus. Hankintasopimus syntyy erillisen kirjallisen sopimuksen perusteella ja sopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun tarjoajan katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi (odotusaika). Tämän hankintaprosessin perusteella on tarkoitus valita yksi palvelutoimittaja, jonka kanssa solmitaan em. palvelujen tuottamisesta puitesopimus. Valitun palvelutoimittajan ja kaupungin välille syntyy sitova sopimus vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Sopimuksen arvioitu alkamisaika on 1.6.2018 ja sopimus päättyy 31.12.2020.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
4.4.2018 13:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:4.4.2018 13:30

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
1.3.2018
«« Takaisin