«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Erityisalat):
Air Navigarion Services Finland Oy : Thales TopSky ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ylläpito 2018-2020

13.03.2018 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-004550
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 051-113950

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on antaa vapaaehtoisesti muutoksenhakua koskevien direktiivien 89/665/ETY ja 92/13/ETY 2 d artiklan 4 kohdassa ja direktiivin 2009/81/EY 60 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja ennakkotietoja
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Air Navigarion Services Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2767840-1
Postiosoite:PL157
Postinumero:01531
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sakari Yliniemi
Sähköpostiosoite:sakari.yliniemi@ansfinland.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ansfinland.fi
I.6) Pääasiallinen toimiala
Lentokenttään liittyvät toiminnot

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Thales TopSky ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ylläpito 2018-2020
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset tuki- ja neuvontapalvelut. (72600000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Thales TopSky ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ylläpitotuki 2018-2020.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092) , Muu kuin Suomi (FIZ)
Muu kuin Suomi
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Thales TopSky ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ylläpitotuki 2018-2020

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Nimi:
Thales TopSky ilmaliikenteen hallintajärjestelmän ylläpitosopimus 2018-2020

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
14.2.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Thales LAS France SAS
Postitoimipaikka:Rungis
Maa:Ranska
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZ)
Internet-osoitehttp://www.thalesgroup.com
Toimittaja on pk-yritys: ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.3.2018

Liite D2 - Erityisalat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman tarjouskilpailukutsun julkaisemista ennalta direktiivin 2014/25/EU 50 artiklan mukaisesti

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Teknisestä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan siten, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin