«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Jyväskylän kaupunki : Dynaaminen hankintajärjestelmä / Sosiaalipalveluiden henkilökuljetukset

23.02.2018 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-004376
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 039-085394
Osallistumishakemukset 31.12.2021 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=150876&tpk=f6f52589-b3e2-44a7-8514-1c7cdc5eac83

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Jyväskylän kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0174666-4
Postiosoite:Hannikaisenkatu 17
Postinumero:40101
Postitoimipaikka:Jyväskylä
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sari Hyötyläinen
Puhelin:+358 142667707
Sähköpostiosoite:sari.hyotylainen@jkl.fi
NUTS-koodi:Jyväskylän seutu (S131)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.jkl.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/jyvaskyla?id=150876&tpk=f6f52589-b3e2-44a7-8514-1c7cdc5eac83

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Dynaaminen hankintajärjestelmä / Sosiaalipalveluiden henkilökuljetukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tällä hankintamenettelyllä perustetaan dynaaminen hankintajärjestelmä, jonka puitteissa hankitaan Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluiden henkilökuljetusten sopimusliikennekuljetuksia. Sopimusliikennettä käytetään Jyväskylän kaupungin Vammaispalvelu- ja Sosiaalihuoltolain alaisiin sekä päivä-, työ-ja toimintakeskusasiakkaiden kuljetuksiin. Vammaispalvelulain mukaiset kuljetuspalvelut kohdentuvat vaikeavammaisille henkilöille. Kuljetuksiin kuuluu lisäksi Perusturvapalveluiden kokonaisuuteen kuuluvia vanhuspalveluiden kuljetuksia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 4400000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Jyväskylän seutu (S131)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Jyväskylän kaupunki pyytää hankinnasta kiinnostuneita ehdokkaita jättämään osallistumishakemuksen perustettavaan sosiaalipalveluiden henkilökuljetusten sopimusliikennekuljetuksia koskevaan dynaamiseen hankintajärjestelmään. Dynaaminen hankintajärjestelmä on kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa dynaaminen hankintajärjestelmä perustetaan, ja toisessa vaiheessa dynaamiseen hankintajärjestelmään sisältyvät sosiaalipalveluiden henkilökuljetukset kilpailutetaan sisäisillä kilpailutuksilla. Kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät palveluntuottajat voivat liittyä dynaamiseen hankintajärjestelmään koko sen keston ajan, ja kaikki hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat jättää tarjouksia kilpailutuksiin. Hankittava sopimusliikenne tulee Jyväskylän kaupungin kyydinvälityspalvelukeskuksen ohjaukseen. Kyydinvälityspalvelun tarkoitus on kustannustehokas matkojen välittäminen, ohjaaminen ja yhdistely huomioiden asiakkaiden erilaiset vaatimukset ja tarpeet. Kyydinvälityspalvelun kilpailutettuna palveluntuottajana toimii Keski-Suomen Matkojenyhdistelykeskus Oy. Sopimusliikennettä voidaan suorittaa taksi- tai joukkoliikenneluvallisella kalustolla. Lain liikenteen palveluista tullessa voimaan 1.7.2018 voidaan soveltuvaksi luvaksi katsoa myös henkilöliikenneluvallisen kaluston. Lisäksi edellytetään hankinta- asiakirjoissa edellytettyjen soveltuvuusehtojen täyttymistä. Palvelukuvaukseen voi tulla muutoksia vähäisissä määrin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:23.2.2018 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Hankintajärjestelmän kestoa voidaan jatkaa.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankintajärjestelmässä voidaan tehdä sisäisiä kilpailutuksia, jotka poikkeavat joiltain osin tämän asiakirjan liitteenä olevasta palvelukuvauksesta. Hankintajärjestelmässä ei kilpailuteta muita kuin hankintailmoituksen hankinnan kuvauksen mukaisia sosiaalipalveluiden henkilökuljetuksia.

II.2.12) Tietoa sähköisistä luetteloista
Tarjoukset on esitettävä sähköisinä luetteloina tai niihin on sisällyttävä sähköinen luettelo
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" -välilehdellä, joka ehdokkaan tulee täyttää. Mikäli osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä, tai jos ehdokas käyttää alihankkijoita täyttääkseen ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset, tulee jokaisen ryhmittymän jäsenen tai alihankkijan, jonka voimavaroja päävastuullinen ehdokas käyttää hyväkseen täyttääkseen osan IV vaatimukset täyttää oma erillinen ESPD. HUOM: ESPD lähetetään järjestelmässä ryhmittymän jäsenille ja alihankkijoille. Päävastuullisen ehdokkaan tulee liittää muiden ryhmittymän jäsenten tai alihankkijoiden täyttämät ESPD-lomakkeet osallistumishakemukseen. Osallistumishakemuksen lähetys ei onnistu, mikäli ryhmittymän muiden jäsenten tai alihankkijoiden ESPD lomakkeet puuttuvat. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella arvioidaan vaatimusten täyttymistä: Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" -välilehdellä, joka ehdokkaan tulee täyttää. Mikäli osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä, tai jos ehdokas käyttää alihankkijoita täyttääkseen ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset, tulee jokaisen ryhmittymän jäsenen tai alihankkijan, jonka voimavaroja päävastuullinen ehdokas käyttää hyväkseen täyttääkseen osan IV vaatimukset täyttää oma erillinen ESPD. HUOM: ESPD lähetetään järjestelmässä ryhmittymän jäsenille ja alihankkijoille. Päävastuullisen ehdokkaan tulee liittää muiden ryhmittymän jäsenten tai alihankkijoiden täyttämät ESPD-lomakkeet osallistumishakemukseen. Osallistumishakemuksen lähetys ei onnistu, mikäli ryhmittymän muiden jäsenten tai alihankkijoiden ESPD lomakkeet puuttuvat. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tarjouspyynnön mukaisesti. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdot on esitetty "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)" -välilehdellä, joka ehdokkaan tulee täyttää. Mikäli osallistumishakemus jätetään ryhmittymänä, tai jos ehdokas käyttää alihankkijoita täyttääkseen ESPD:n osassa IV esitetyt vaatimukset, tulee jokaisen ryhmittymän jäsenen tai alihankkijan, jonka voimavaroja päävastuullinen ehdokas käyttää hyväkseen täyttääkseen osan IV vaatimukset täyttää oma erillinen ESPD. HUOM: ESPD lähetetään järjestelmässä ryhmittymän jäsenille ja alihankkijoille. Päävastuullisen ehdokkaan tulee liittää muiden ryhmittymän jäsenten tai alihankkijoiden täyttämät ESPD-lomakkeet osallistumishakemukseen. Osallistumishakemuksen lähetys ei onnistu, mikäli ryhmittymän muiden jäsenten tai alihankkijoiden ESPD lomakkeet puuttuvat. Tiedot ja muodollisuudet, joiden perusteella vaatimusten täyttyminen voidaan arvioida: Tarjouspyynnön mukaisesti. Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t): Tarjouspyynnön mukaisesti.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tiedot ja muodollisuudet, joiden täyttyminen edellytetään tämän asiakirjan mukaisesti.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2021 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.3) Lisätiedot:

DYNAAMISEEN HANKINTAJÄRJESTELMÄÄN HAKEUTUMINEN JA HYVÄKSYMISMENETTELY Kaikki kiinnostuneet palveluntuottajat voivat pyytää koko dynaamisen hankintajärjestelmän keston ajan oikeutta osallistua perustettuun hankintajärjestelmään. Hankintayksikkö hyväksyy dynaamiseen hankintajärjestelmään kaikki ehdokkaat, jotka täyttävät soveltuvuudelle asetetut vaatimukset. Osallistumishakemusten perusteella hankintayksikkö tarkistaa, että ehdokas täyttää asetetut soveltuvuusvaatimukset, sekä sen, että ehdokasta ei koske hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet. Hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa keväällä 2018 hakemuksen voivat jättää myös autoilijat, joiden on tarkoitus lisätä lupakohtaista automäärää tai ketkä ovat suunnitelleet aloittavansa liikennöinnin henkilöliikenneluvallisella kalustolla 1.7.2018. Mikäli tarjoajan automäärä lisääntyy taksilupaa kohti lain liikenteen palveluista tullessa voimaan, tulee Liite 1 Hinta- ja kalustoluettelolla ilmoittaa liikennöintiin 1.7.2018 tulevat autot. HUOM TÄRKEÄÄ: Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu 30 päivää siitä päivästä, jona tämä hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi. Osallistumishakemukset käsitellään tällöin viimeistään 15 työpäivän kuluessa tämän ajan päättymisestä. Hankintajärjestelmän sisällä ei julkaista ensimmäistä tarjouspyyntöä ennen järjestelmään hyväksymistä koskevien ratkaisujen tekemistä perustamisvaiheessa. Perustamisvaiheen jälkeen osallistumishakemukset käsitellään 10 työpäivän kuluessa dynaamista hankintajärjestelmää koskevan osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Hankintayksikkö pidättää oikeuden pidentää määräaikaa 15 työpäivään, jos hyväksymisarvioinnissa on tarkasteltava täydentäviä asiakirjoja, muutoin tarkistettava soveltuvuusvaatimusten täyttyminen taikka muusta perustellusta syystä. Hankintayksikön tarkoituksena on lähettää ensimmäinen tarjouspyyntö välittömästi perustamisvaiheen päätyttyä dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyille toimittajille. Tarjoaja hakeutuu dynaamiseen hankintajärjestelmään täyttämällä ja toimittamalla Tarjouspalvelu.fi-toimittajaportaalissa osallistumishakemus–lomakkeen sekä täyttämällä yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan sähköisen palvelun välilehdellä "poissulkeminen ja soveltuvuus (ESPD)". DYNAAMISEN HANKINTAJÄRJESTELMÄN SISÄISET KILPAILUTUKSET Kaikki sosiaalipalveluiden henkilökuljetukset dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä kilpailutetaan. Hankintayksikkö pyytää järjestelmään hyväksyttyjä palveluntuottajia esittämään tarjouksen dynaamisessa hankintajärjestelmässä tehtävistä erillisistä hankinnoista. Kustakin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisestä hankinnasta pyydetään tarjous sähköisesti Tarjouspalvelu.fi–toimittajaportaalissa (Linkki: https://tarjouspalvelu.fi/). Tarjoajan tulee rekisteröityä järjestelmään jättääkseen osallistumishakemuksen ja tarjouksen. Vain dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt palveluntuottajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintayksikkö ei ole jakanut dynaamista hankintajärjestelmää luokkiin, vaan kaikki dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksytyt ehdokkaat voivat jättää tarjouksen kaikkiin dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin. Järjestelmään hyväksyttävien ehdokkaiden määrää ei ole rajoitettu. Hankintayksikkö voi milloin tahansa dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana vaatia hyväksyttyjä palveluntuottajia toimittamaan uudistetun ja päivitetyn yhteisen eurooppalaisen hankinta-asiakirjan (ESPD) tai poissulkemisen ja soveltuvuuden selvitykset viiden (5) päivän kuluessa pyynnön esittämispäivästä. HUOM! Osallistumispyynnön yhteydessä olevaa Liite 1 Hinta- ja kalustolomaketta ei tule täyttää annettavan alennusprosentin suhteen vielä osallistumisvaiheessa. Ainoastaan lomake täytetään kalustotietojen suhteen osallistumishakemuksen yhteydessä. Hintakysely sopimuskaudelle tehdään myöhemmässä vaiheessa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.2.2018
«« Takaisin