«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kansaneläkelaitos : Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä

23.02.2018 09:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-004329
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 038-083238
Osallistumishakemukset 31.12.2027 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=175990&tpk=1b50aeed-bea5-441d-ba0f-911dddad7947

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kansaneläkelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0246246-0
Postiosoite:PL 450
Postinumero:00056
Postitoimipaikka:Kela
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:robotiikka.hankintapalvelut@kela.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kela.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=175990&tpk=1b50aeed-bea5-441d-ba0f-911dddad7947
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Sosiaaliturva

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Ohjelmistorobotiikan dynaaminen hankintajärjestelmä
Viitenumero:
Kela 2/442/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kansaneläkelaitos (Kela) perustaa dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) ohjelmistorobotiikan hankinnassa. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki hankinnasta kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden muodostamat ryhmittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään. Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken kilpailutetaan Kelan ohjelmistorobotiikan hankintoja järjestelmän sisäisillä, erillisillä kilpailutuksilla. Kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle. Hankinnan kohteen tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091) , Jyväskylä (K179)
Jyväskylä
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän kohteena ovat ohjelmistorobotiikan hankinnat. Ohjelmistorobotiikka eli RPA on teknologia, jonka avulla automatisoidaan rutiiniprosesseja tietotyössä. Ohjelmistorobotti osaa käyttää toisten järjestelmien käyttöliittymiä samalla tavalla kuin ihmiset niitä käyttävät. Toiminta perustuu yleensä konfiguroituun standardoituun työnkulkuun ja yksi ohjelmistorobotti voi tehdä yhden asian kerrallaan. Kelan tavoitteena hankinnoissa on ensisijaisesti parantaa tuottavuutta, luoda kustannussäästöjä, parantaa asiakaspalvelun laatua ja saada vaikuttavuutta tehdylle työlle sekä löytää tapoja, joilla Kela voi tehostaa sisäistä toimintaansa uusien teknologisten ratkaisuiden avulla. Dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisiin kilpailutuksiin voi kuulua yksi tai useampi kohde. Hankinnoissa voidaan tilata Proof of Concept (PoC) ennen sitoutumista toimitukseen. Lisäksi dynaamisen hankintajärjestelmän tarkoituksena on lisätä Kelan tietoa erilaisista ohjelmistorobotiikan toimittajista, eri roboteista, robotiikkaratkaisuista, teknologioista ja tuotteista sekä niiden tuottamasta lisäarvosta Kelalle. RPA-teknologian suhteen Kela voi hankintakohtaisesti valita esim. on-premise-mallin, PaaS-mallin tai SaaS-mallin hankinnan kohteesta riippuen. Ratkaisun toteutuksen lisäksi hankintaan voivat sisältyä myös mm. lisenssit, ylläpito- ja tukipalvelut tai koulutuspalvelut. Tarkempi kuvaus on esitetty liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:29.3.2018 - 31.12.2027
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Kohdassa II.2.7 ilmoitettu alkamispäivä on Kelan arvio hankintavaiheen alkamispäivästä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.12.2027 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa on osallistumishakemuksen jättämiselle on varattu aikaa vähintään 30 päivää hankintailmoituksen julkaisemisesta. Perustamisvaiheessa ei tehdä hankintoja. Hankintavaiheeseen siirrytään perustamisvaiheen määräajan jälkeen. Siirtyminen hankintavaiheeseen tapahtuu Kelan arvion mukaan aikaisintaan 29.3.2018.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
22.2.2018
«« Takaisin