«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kuopion kaupunki : Puitejärjestely päiväkotirakennusten vuokraamisesta

27.02.2018 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-004078
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 041-089763
Tarjoukset 28.03.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Kuopion kaupunki
PL 1097
70111
Kuopio
Puh. +358447185144
Fax +35817185202

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuopion kaupunki
Postiosoite:PL 1097
Postinumero:70111
Postitoimipaikka:Kuopio
Maa:Suomi
Puhelin:+358 447185144
Sähköpostiosoite:tarjous.tilakeskus@kuopio.fi
Faksi:+358 17185202
NUTS-koodi:Kuopio (K297)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuopio.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2018-004078

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Puitejärjestely päiväkotirakennusten vuokraamisesta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Omien muiden kuin asuinkiinteistöjen vuokraus- ja leasingpalvelut. (70220000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Puitejärjestely päiväkotirakennusten rakentamisesta ja vuokraamisesta

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 12500000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kiinteistöpalvelut. (70000000-1)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Kuopio (K297)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kuopio

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuopion kaupungin Tilakeskus pyytää tarjoustanne vuokranantajan tai hänen hankkimansa rahoittajan taseeseen rakennettavan päiväkotirakennuksen vuokrauksen puitejärjestelystä vuonna 2018-2019 ja mahdollisina optiovuosina 2020 ja 2021. Puitejärjestely sisältää tilojen vuokrauksen toimittajalta (vuokranantajalta) ilman tilaajan (vuokralaisen) lunastusvelvoitetta vuokrasuhteen päättyessä.

Puitejärjestelykaudella rakennettavien ja vuokrattavien päiväkotirakennusten tarve on nykyarvion mukaan 1-5 päiväkotia. Kuopion kaupunki sitoutuu vuokraamaan täysin käyttövalmiit päiväkotitilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, jonka kesto on tapauskohtaisesti 15…20 vuotta.

Kuopion kaupungilla on ensisijainen oikeus, mutta ei velvollisuutta, neuvotella jatkovuokrasopimus toimittajan (vuokranantajan) kanssa ensimmäisen vuokrasopimuskauden päättymishetkestä eteenpäin.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
12500000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:14.5.2018 - 31.12.2019
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Puitejärjestelyllä hankittavien päiväkotien vuokra-aika on 180...240 kuukautta. Vuokra-ajan kesto sovitaan yhdessä vuokralaisen ja tarjoajan kanssa. Kuopion kaupungilla on ensisijainen oikeus, mutta ei velvollisuus, neuvotella jatkovuokrasopimuksesta tarjoajan kanssa. Jatkovuokrasopimusneuvottelut käydään vähintään puoli vuotta ennen ensimmäisen vuokrasopimuksen päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Mahdolliset optiovuodet 2020 ja 2021.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

1) Tarjoavan yrityksen liikevaihtovaatimus.

- vahvistetun tilinpäätöksen mukainen liikevaihto on viimeisen kahden (2) päättyneen tilikauden aikana ollut keskimäärin 5 milj. EUR/vuosi.

2) Tarjoavalla yrityksellä tulee olla vähintään yksi rakennettu ja vuokrattu referenssikohde viimeisen 5 vuoden aikana;

3) Tarjoajan vastaavan mestarin tulee olla koulutukseltaan vähintään rakennusmestari ja hänellä tulee olla valmistumisen jälkeen vähintään 5 vuoden kokemus uudisrakentamisesta ja työmaan johtamisesta. Sivu-urakoiden työnjohtajilla tulee olla ko. tehtävään riittävä tekninen koulutus ja kokemus oman alansa töistä;

4) Tarjoajan yhteiskuntavelvoitteiden tulee olla hoidettu ja tarjoajalla tulee olla voimassa oleva vastuuvakuutus ja tapaturmavakuutus. Tarjouspyyntöasiakirjat toimitetaan suomenkielisenä. Urakoitsijoiden työnjohtajien tulee kyetä hoitamaan hanketta suomen kielellä;

5) Tarjoajalla ei saa olla keskeneräisiä oikeusprosesseja tai vireillä olevia kanteita Kuopion kaupungin tai sen tytäryhtiöiden välillä;

6) Hankintalain mukaiset poissulkemisperusteet.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 4

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.3.2018 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 28.6.2018
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:28.3.2018 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
23.2.2018

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
tarjouspyyntö puitejärjestely.pdf
LIITE 1_Hankesuunnitelma.pdf
LIITE 2_pohjapiirustus.pdf
LIITE 3_Asemapiirros.pdf
LIITE 4_Pohjatutkimus.pdf
LIITE 5_Hankintarajapinnat 15.2.2018.pdf
LIITE 6_Sinisepon vuokrasopimusluonnos.pdf
LIITE 7_Sinisepon vastuunjakotaulukko.pdf
LIITE 8_puitesopimusluonnos.pdf
LIITE 9_tarjouskaavake.pdf
espd-request.xml
LIITE 11_ohje ESPD-lomakkeen täyttämisestä.pdf
«« Takaisin