«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Oulun kaupunki : Vekara-ahon päiväkodin pihamuutostyöt

13.02.2018 14:37
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003431
Tarjoukset 14.3.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Oulun kaupunki
Y-tunnus 0187690-1
Yhteyshenkilö Helena Ollila
Postiosoite PL 27
Postinumero 90015
Postitoimipaikka Oulun kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358504648429
Sähköpostiosoite helena.ollila@instaro.fi
Internet-osoite (URL) http://tilakeskus.ouka.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/ouka?id=174698&tpk=38acef16-45a8-432f-8f4b-5abf76c7f44b
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Vekara-ahon päiväkodin pihamuutostyöt
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
OUKA/8415/02.08.02/2017
Hankinnan kuvaus

Liikelaitos Oulun Tilakeskus pyytää tarjousta Vekara-ahon päiväkodin pihan muutostyöurakasta. Urakassa uusitaan leikkialueen varusteita ja alusrakenteita sekä rakennetaan sadevesijärjestelmä. Lisäksi uusitaan salaojien tarkastuskaivot ja nostetaan kaivojen kannet näkyviin. Salaojien tarkastuskaivojen kannet ovat nykyisin pihan pintarakenteen alla. ARK-kuvissa näkyvä kello rakennuksen julkisivun seinällä ei kuulu tähän urakkaan. Päiväkoti on suljettuna urakan aikana. Urakkatarjouslomake, liite 1:ssä pyydetään erillishinta mahdolliselle, tarvittaessa tehtävälle salaojien uudelleen rakentamiselle suunnitelmissa esitetyllä laajuudella. Urakoitsijaksi valitaan halvin kokonaistarjous. Urakkatarjouksen tulee perustua tähän tarjouspyyntökirjeeseen, mahdollisiin lisäkirjeisiin sekä asiakirjaluettelon 4718-PSU-0-0 pvm 9.2.2018 mukaisiin asiakirjoihin ja piirustuksiin. Tarjouspyyntömateriaali löytyy Tarjouspalvelu- toimittajaportaalista https://tarjouspalvelu.fi/ouka. Urakoitsija voi kustannuksellaan tilata haluamistaan tarjouspyyntöasiakirjoista paperikopioita haluamastaan kopiolaitoksesta. Yleistä: Hankkeessa/palvelussa noudatetaan YSE 1998 mukaisia sopimusehtoja. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä kaikki tarjoukset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset. 2. Tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden. 3. Tarkastaa tarjoajan soveltuvuutta koskevat tiedot. 4. Tarkastaa tarjoajan hankinnan kohteen kriteereitä koskevat tiedot. 5. Tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille. 6. Solmii hankintasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tilaaja voi hylätä kaikki tarjoukset tai keskeyttää hankinnat hankintalain mukaisilla perusteilla tai mikäli hankkeen kustannusraami ei toteutu tarjotuilla urakkahinnoilla (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
14.3.2018 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin