«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut : Rekulan päiväkodin peruskorjaus

13.02.2018 12:08
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2018-003348
Tarjoukset 12.3.2018 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Nurmeksen kaupunki/kirjaamo
9150
Kirkkokatu 14
75500
Nurmes
Puh. +358401045000

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut
Y-tunnus 0207669-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmeksen kaupunki/Kaupunkirakennepalvelut/Tilapalvelut
Yhteyshenkilö Jere Korhonen
Postiosoite Kirkkokatu 14
Postinumero 75500
Postitoimipaikka Nurmes
Maa Suomi
Puhelin +358401045707
Sähköpostiosoite jere.korhonen@nurmes.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Nurmeksen kaupunki/kirjaamo
Postiosoite Kirkkokatu 14
Postinumero 75500
Postitoimipaikka Nurmes
Maa Suomi
Puhelin +358401045000
Sähköpostiosoite kirjaamo@nurmes.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rekulan päiväkodin peruskorjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
9150
Hankinnan kuvaus

Rekulan päiväkodin peruskorjauksen työt käsittävät 1. kerroksen sekä kellarikerroksessa jumppasalin pintojen uusimisen ja liittymien tiivistyskorjauksiasekä piha-alueiden muutostyöt. Töiden yhteydessä uusitaan myös ilmanvaihtokoneita, kanavointia sekä vesijohtoverkostoa sekä sähköjärjestelmää.

Hanke toteutetaan kokonaisurakkana, jossa kokonaisurakan urakoitsija toimii pääurakoitsijana.

Kohde sijaitsee osoitteessa Ikolantie 27, 75530 Nurmes.

Tarjous on sitova, ja sen tulee olla suomenkielinen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nurmes (K541)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
13.2.2018 - 31.12.2018

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

- Tarjouskilpailuun osallistuvalla yrityksellä tulee olla hankkeen vaativuuteen nähden riittävät taloudelliset, tekniset ja pätevyysedellytykset kyseisen työn toteuttamiseen.

-Yrityksen tulee olla merkittynä kaupparekisteriin ja sillä tulee olla toiminnan vastuuvakuutus:

- Tarjouskilpailuun osallistuvalta yritykseltä edellytetään, että se on suorittanut yhteiskunnalliset velvoitteensa,

- Yrityksen kohteeseen nimetyllä vastuuhenkilöllä tulee olla riittävä tekninen koulutus (vähintään teknillisen oppilaitoksen talonrakennusteknikon tutkinto) ja riittävä ammatillinen kokemus,

- Suunnitelmat ja työmaakokoukset ovat suomenkielisiä.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Liitetään mukaan annettavaan tarjoukseen:

1. Selvitys yrityksen liikevaihdosta kyseiseltä toimialalta viimeisen kolmen vuoden ajalta

2. Kaupparekisteriote

3. Vakuutusyhtiön todistus tarjoajan vastuuvakuutuksesta

4. Selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin sekä arvonlisävelvollisten rekisteriin

5. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus

6. Todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys maksusopimuksesta ja asianomaisen viranomaisen todistus sen noudattamisesta

7. Selvitys työssä noudatettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista

8. Selvitys vastaavaksi työnjohtajaksi nimettävän henkilön nimestä, koulutuksesta ja vaaditusta ammatillisesta kokemuksesta

9. Tiedot vastaavanlaatuisista rakennuskohteista, joissa yritys on toiminut pääurakoitsijana (tilaaja, toteutusvuosi, laajuus ja arvo

Kaikki pyydetyt selvitykset ja todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia hakemuksen jättöpäivästä laskettuna.

Pyydetyt todistukset ja selvitykset on toimitettava tarjouksen mukana.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Sähköinen tarjouspyyntömateriaali pyydetään sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@nurmes.fi.

Pyynnön aiheeksi merkintä "Rekulan päiväkodin peruskorjaus".

Tarjous tulee jättää tai lähettää kirjallisena liitteineen annettuun osoitteeseen siten, että se on perillä määräaikaan mennessä. Telefaxilla tai sähköpostilla lähetettyä tarjousta ei hyväksytä.

Kuoreen merkintä: "Rekulan päiväkodin peruskorjaus"

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.3.2018 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjous tulee olla voimassa 3 kuukautta tarjouksen jättöpäivästä lukien.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntö 9.2.2018.pdf

Asiakirjaluettelo 9.2.2018.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Maa Suomi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin